Copy

Dementie Netwerk Nederland

Nieuws en updates vanuit het bestuur van stichting Dementie Netwerk Nederland voor coördinatoren  en regisseurs van ketens en netwerken dementie in Nederland
November 2018

Coördinatorenraad 8 november 2018
Tijdens de bijeenkomst van ketenregisseurs op 8 november hebben we met de 25 aanwezigen goede gesprekken gevoerd. Centrale thema’s waren de strategische positionering van DNN en de analyse van de Meerjarenbeleidsplannen. Klik hier door voor het verslag van de bijeenkomst.
Met Dementiezorg voor Elkaar praten we verder over het wenselijke vervolg; welke thema’s gaan we verder oppakken en hoe gaan we dat dan doen.
Strategische positionering DNN
Binnen het bestuur zijn we het gesprek gestart over de wenselijke strategie/strategische positionering van DNN.
Aanleiding daarvoor is dat we scherpere keuzes nodig hebben in wat we wel en wat we niet doen. Er is zoveel werk te doen, dat focus noodzakelijk is. We hebben hierbij ondersteuning gevraagd bij Dementiezorg voor Elkaar en René Denis begeleidt ons. Het verslag van zijn bevindingen vind je
hier.
Vervolg Meerjarenbeleidsplannen

Belangrijk is dat inmiddels ook tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Dementiezorg voor Elkaar (DvE) en DNN een overleg is geweest over de meerjarenbeleidsplannen. DNN heeft daarin naar voren gebracht dat zowel de meeste individuele verzekeraars als ZN niet hebben gereageerd op de ingediende plannen van de netwerken dementie, en dat dat zeer teleurstellend is voor de netwerken dementie. Zeker omdat in de netwerken hard gewerkt is om de  plannen  op tijd (voor 1 juli 2018)  te kunnen aanleveren. Afgesproken is dat ZN dit naar de verzekeraars communiceert.
Zowel DvE, als ZN hebben een analyse gemaakt van de meerjarenbeleidsplannen. De afspraak is nu dat er één gezamenlijke analyse wordt gemaakt. De datum hiervoor is vastgelegd op 13 december en  DNN wordt hier telefonisch bij betrokken. DvE zal een verzoek uit doen of meerjarenbeleidsplannen die aangeleverd zijn, hiervoor mogen worden gebruikt. Natuurlijk informeren we jullie over de verdere ontwikkelingen op dit gebied.
 

Lid worden van DNN
Steeds vaker krijgt DNN van de landelijke gesprekspartners de vraag hoeveel netwerken zijn aangesloten bij DNN (of: participant zijn)zijn. Helaas moeten wij dan melden dat dit aantal voorlopig blijft steken op 24. Om onze argumenten en positie kracht bij te zetten wil het bestuur proberen het aantal participanten  te vergroten.
We willen graag in contact komen met de netwerken die nog niet bij DNNN zijn aangesloten en we zullen binnenkort contact met hen opnemen. Het gesprek is vooral bedoeld om inzicht te krijgen in de redenen van de netwerken om (nog) geen participant te worden en op basis van deze inventarisatie te bekijken wat we kunnen doen om de niet aangesloten netwerken, tegemoet te treden. We hopen natuurlijk dat jullie hier aan willen mee werken.
Expertiseprofiel Casemanagement dementie Sociaal Werk Zorg
Een mooi gezamenlijk resultaat van BPSW en DNN. Het Expertiseprofiel Casemanagement dementie Sociaal Werk Zorg is klaar. Op het jaarevent van het Deltaplan Dementie op 19 november jl. is het profiel aangeboden aan Julie Meerveld van Alzheimer Nederland en Gerben Janssen van V&VN. Het Expertiseprofiel is positief ontvangen!
Samen met BPSW gaan we volgende stappen zetten om het expertiseprofiel bij VWS onder de aandacht te brengen en  om met de Hogescholen over de opleiding voor casemanagement in gesprek te gaan. Daarnaast  zal BPSW een kwaliteitsregister inrichten.
Het profiel vind je door te klikken op de afbeelding hieronder:
Spreken over vergeten. Dat is de titel van een boekje dat mensen met beginnende dementie helpt om na te denken over hun wensen en voorkeuren en hier tijdig over te praten met hun naasten. Later in het ziekteproces wordt dit steeds moeilijker. Onderzoek wijst uit dat Spreken over vergeten mensen met dementie helpt om met hun familieleden en hulpverleners te praten over de toekomst. Het boekje werd maandag 19 november gepresenteerd op het jaarevent van het Deltaplan Dementie. Paul-Jeroen Verkade, regiomanager en casemanager dementie bij Geriant, overhandigde het aan Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland, en Hansje Pontier, voorzitter van Dementie Netwerk Nederland.

Het eerste deel van het boekje lijkt op een levensboek. Mensen noteren hier allerlei informatie over zichzelf, bijvoorbeeld over hun leven tot dan toe, waar ze trots op zijn en hun gezondheid. Het tweede deel gaat over wensen. Bijvoorbeeld over mensen die belangrijk voor hen zijn, de eigen woonomgeving, de manier waarop zij hun leven het liefste leiden en hun wensen voor de toekomst. In het laatste deel van het boekje komen toekomstige beslissingen aan bod, bijvoorbeeld over wettelijke vertegenwoordiging en medische behandelingen.
  
Minder stress bij moeilijke beslissingen
Paul-Jeroen Verkade benadrukt dat het voor mensen met beginnende dementie belangrijk is om na te denken en te spreken over het leven en hun wensen op een moment dat zij dat nog kunnen doen. ‘Dat helpt, juist ook mensen met dementie en hun naasten, om het leven voort te zetten zoals zij dat wensen. Er zijn nogal wat mantelzorgers die in latere stadia van de ziekte beslissingen moeten nemen over ingewikkelde zaken waarover zij nooit met hun naaste hebben gesproken. Dat levert veel stress op. Wij hopen dat het gesprek over advance care planning door het invullen van dit boek eerder op gang komt. Want een mantelzorger die op de hoogte is van de wensen en voorkeuren van zijn of haar naaste met dementie, zal minder stress ervaren bij het nemen van moeilijke beslissingen. Het boekje draagt er ook aan bij dat hulpverleners de persoon met dementie beter leren kennen en dat iedere hulpverlener niet elke keer dezelfde vragen hoeft te stellen.’
 
Prettig en sympathiek
Zo’n honderd mensen met dementie hebben het boekje ontvangen. Het Nivel deed onderzoek naar de bruikbaarheid en het effect van het boekje. ‘De voorlopige resultaten laten zien dat mensen met dementie en naasten het een prettig en sympathiek boekje vinden. Zowel professionals als naasten gaven aan dat het boekje bijdraagt aan het beter leren kennen van de persoon met dementie’, vertelt onderzoeker Carola Döpp. Ook gaven de interviews veel informatie over factoren die de bruikbaarheid van het boekje kunnen beïnvloeden. Zoals karaktereigenschappen en de mogelijkheden van de persoon met dementie en de betrokkenheid van het sociale netwerk.
Spreken over vergeten is ontwikkeld binnen een Memorabel-project van ZonMw. Het boekje is ontwikkeld door het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord, waar de stichting Geriant deel van uitmaakt, en het Nivel in samenwerking met professionals, mensen met dementie en hun naasten. Vilans en Alzheimer Nederland  werken mee aan de verspreiding van het boekje. Meer informatie en een digitaal exemplaar zijn te vinden op www.sprekenoververgeten.nl. Stel uw vragen over Spreken over vergeten aan sprekenoververgeten@geriant.nl.
 
Copyright © 2018 DNN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp