Copy

Dementie Netwerk Nederland

Nieuws en updates vanuit het bestuur van stichting Dementie Netwerk Nederland voor coördinatoren  en regisseurs van ketens en netwerken dementie in Nederland
April 2019

Coördinatorenraad 23 mei 2019
Reserveer in je agenda  23 mei van 11.00-14.00 uur voor de eerstvolgende coördinatorenraad!
De inhoud van deze bijeenkomst wordt (op basis van door jullie aangedragen onderwerpen) voorbereid met collega-ketenregisseurs (niet-bestuursleden), om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie wensen. Thema’s die we willen bespreken zijn:
  • Hoe bereik je mensen met dementie en hun mantelzorgers?
  • Samenwerken in de regio, met wie en hoe?
  • Respijtzorg
De definitieve uitnodiging volgt begin mei.
 
Themabijeenkomst
“Samen de praktijk verbeteren in dementienetwerken
aan de hand van onderzoek en beleid”

 
Met Dementiezorg voor Elkaar, Zorgverzekeraars Nederland en Deltaplan Dementie hebben wij de onderwerpen voor de bijeenkomst op 16 april bepaald. We vinden het prettig dat de resultaten van de verschillende projecten in 1 bijeenkomst aan jullie worden voorgelegd. De resultaten zijn een verantwoordelijkheid van de onderzoekers. Na presentatie volgt een kritische bespreking van de betekenis voor de praktijk.
De uitnodiging hierbij nogmaals:

DNN, ZN en Dementiezorg voor Elkaar organiseren op 16 april onder de vlag van het Deltaplan Dementie de themabijeenkomst 'Samen de praktijk verbeteren in dementienetwerken aan de hand van onderzoek en beleid’
Van 13.00 -16.00 uur, NBC congrescentrum Nieuwegein
De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar dementienetwerken en is de zorgstandaard dementie vernieuwd. 
Tijdens deze bijeenkomst nemen wij u mee in;
  • de conclusies van het onderzoek ‘Samen op weg naar (uitkomsten)sturing van netwerken voor dementiezorg” van de zorgverzekeraars’,
  • de uitkomsten van de analyse van de meerjarenplannen van dementienetwerken,
  • update van de vernieuwde zorgstandaard,
  •  de stand van zaken van het Register dementiezorg en ondersteuning. 
Het doel van de bijeenkomst is om u te informeren over de uitkomsten en vooral ook om daarover met u in gesprek te gaan. Voor de implementatie en het vervolg spelen de regionale netwerken een belangrijke rol. Centraal staat de vraag: Wat heeft de netwerk-/of ketencoördinator nodig om met deze informatie aan de slag te kunnen in de regio?
Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor netwerkcoördinatoren dementie van regionale netwerken dementie en voor genodigden.
De leden van het Deltaplan Dementie zijn van harte welkom.
Aanmelden kan
 HIER (als je dat al hebt gedaan hoef je dat niet nog eens te doen)

 
Brief aan minister Hugo de Jonge
 
In een eerdere nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over onze zoektocht naar de strategische positie van DNN. Naast inhoud zijn ook financiële middelen nodig om als DNN in de toekomst voort te kunnen bestaan. We willen jullie en alle andere partijen in de dementiezorg in Nederland continuïteit bieden. Vanuit deze gedachte hebben we een brief opgesteld voor minister Hugo de Jonge met een verzoek om financiële ondersteuning van DNN en daarmee indirect ook de netwerken dementie in Nederland. We willen beslist geen “instituut” opzetten, maar wel is er (na alle liefdewerk dat we er veelal onbetaald in hebben zitten) een aantal betaalde uren nodig om alle overleggen en bijeenkomsten te kunnen blijven organiseren en bijwonen. Bij de brief zit een bijlage waarin we hebben geprobeerd te verwoorden waar volgens ons de kracht van DNN in zit. De brief is deze week verstuurd.
Bijgaand vinden jullie de link naar de brief en de bijlage daarbij

Brief aan de minister
Bijlage De kracht van DNN
 
Copyright © 2019 DNN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp