Copy
Juni 2018

Maandelijkse nieuwsbrief met alle ins en outs
over cultuureducatie in het Westlands primair onderwijs
Beste <<Voornaam>>,

De laatste loodjes voor de zomervakantie start.. Wat is dit jaar weer snel gegaan. We mogen terugkijken op een paar mooie mijlpalen. De tweede periode Cultuureducatie met Kwaliteit is met veel succes van start gegaan. Kunstpracht 9 is begonnen, en volgend schooljaar mogen we bijna 6000 kinderen trakteren op een museum- of voorstellingsbezoek. En vergeet vooral niet die mooie werkvormen vakoverstijgend werken met cultuureducatie, die jullie inmiddels allemaal hebben ontvangen. Een jaar om trots op te zijn, maar ook om op verder te bouwen komend schooljaar. Bijvoorbeeld met al die mooie verdiepingstrainingen die we hebben gepland. Wij kunnen alvast niet wachten!

Met vriendelijke groet,

Ilona Rozenboom
Projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit

Vakoverstijgende werkvormen

Inmiddels hebben alle Westlandse basisscholen één of twee tassen met dozen werkvormen ontvangen. Met deze werkvormen kun je direct aan de slag om taal, rekenen en topografie te verrijken met cultuureducatie. Heb je de dozen niet ontvangen, of wil je samen aan de slag met het implementeren van de werkvormen? Neem contact op met je cultuurcoach Iris of Ilona

Studiedag Openbaar Onderwijs Westland

Op woensdag 13 juni organiseerde Westland Cultuurweb i.s.m. Openbaar Onderwijs Westland een studiedag in het kader van vakintegratie met cultuureducatie. Maar liefst 125 leerkrachten volgende workshops in muziek, theater, beeldende kunst en dans, verbonden met taal, rekenen of topografie. De leerkrachten gingen aan de slag met de werkvormen uit Kunstkracht 10 en ervoeren hoe cognitieve vakken deel kunnen uitmaken van een creatief proces. Als kers op de slagroom gaf Mark Mieras een inspirerende lezing over het belang van verbinding en vakintegratie. Op naar nog meer inbedding van cultuureducatie!

Kunstpracht 9 roosters

Afgelopen weken hebben alle Kunstpracht 9-scholen voor volgend schooljaar een concept rooster ontvangen. Eind vorige week kregen wij, na het nodige schuiven en puzzelen, het laatste akkoord binnen: de roosters zijn rond! De data zoals in het laatste mailcontact zijn opgenomen zijn hiermee definitief. Goed om die vast in de jaarplanning op te nemen. De komende weken werken we aan uitgewerkte roosters met alle benodigde informatie. Deze ontvangen jullie nog voor de zomer in je mailbox. 

Co-teaching theater

Vier WSKO-scholen (St. Jozefbasisschool, Andreashof, Mariaschool, Hofvilla) en twee kinderopvangorganisaties ('t Molentje/Blocky en Okidoki) uit Wateringen en Kwintsheul hebben de handen ineengeslagen om de kinderen hun talenten te laten ontdekken. Met het programma, dat ondersteund wordt door de gemeente Westland in het kader van Brede talentontwikkeling, wordt de komende drie jaar ingezet op een inspirerend programma in theater, muziek, journalistiek en ondernemerschap.

Voor het vakgebied theater voorziet Cultuurweb in vakdocenten die met behulp van Kunstkracht 10 met de leerkrachten aan de slag gaan. Het doel is taalverrijking door verschillende vormen van drama. De kinderen leren zich meer uiten en presenteren. De lessen worden gegeven door een vakdocent i.s.m. de leerkracht, die daarmee zijn eigen deskundigheid vergroot. De kinderen genieten ervan: "Ik vond het leuk om met een groepje heel snel een toneelstukje te oefenen en dat mocht ik laten zien aan de klas."

Cultuurbeleid

Met het nieuwe schooljaar voor de deur is het hoog tijd om het cultuurbeleid weer eens onder de loep te nemen. Gelukkig hebben we daar een paar mooie tools voor!

Voor in de agenda

Copyright © 2018 Westland Cultuurweb. Alle rechten voorbehouden.
info@westlandcultuurweb.nl

Ons adres is: Westland Cultuurweb, Zuideinde 12, 2671 MH Naaldwijk.
Voeg ons toe aan je adresboek

Je ontvangt deze e-mail omdat je directeur of icc'er op een Westlandse basisschool bent.
Wil je deze nieuwsbrief niet ontvangen? Schrijf je hier uit of update hier je e-mail voorkeuren.

Email Marketing Powered by Mailchimp