Ngā Karere a Te Mātāwai
Whiringa-ā-Nuku 2017

Kua tautokona e te Kāwana Tianara te whakamanatanga i nā tata nei o te Minita Whanaketanga Māori hou, a Hōnore Nanaia Mahuta, me te Minita Whanaketanga Māori Tuarua, a Hōnore Willie Jackson.  Ka rere ngā mihi a Te Mātāwai ki a rāua tahi me te kawe mai a tēnā me tēnā i ō rāua wheako nunui ki te hāpai i te whanaketanga o te Māori i ngā taumata katoa o te pāpori Māori, kāinga mai, marae mai, hapū mai, iwi mai, hapori mai.
Recent confirmation of the incoming Minister for Māori Development the Hon Nanaia Mahuta, and her Associate Minister for Māori Development Hon Willie Jackson has now been endorsed by the Governor General. Te Mātāwai congratulates both the Hon Nanaia Mahuta and Hon Willie Jackson who bring respectively to the role, significant experience advocating Māori development at all levels of Māori society from homes, marae, hapū, iwi and community.
Hei tā ngā Hoa-Toihau Tokorua, a Mereana Selby rāua ko Waihoroi Shortland, “Kua rangona tahi ngā reo o Nanaia rāua ko Willie e tautoko ana i Te Ture mō te Reo Māori 2016 me ngā huarahi ka parā e ia e mahi ngātahi ai ngā iwi/Māori me te Karauna i runga i te pono ki te whakarauora i te reo." “E rikarika ana mātou ki te mahi ngātahi ki a rāua i raro i te Te Whare o te Reo Mauriora, te tauira hononga a ngā iwi-Māori-Karauna i whakatakotohia, i tautokona anō e ngā Minita o mua atu, e Hōnore Te Ururoa Flavell me Hōnore Tā Pita Sharples.  Nō reira e whai tikanga ana te mihi ki a Te Ururoa me Tā Pita mō rāua i ngākaunui ai, taha tangata, taha ngaio, ki te whai kia haumanutia te reo e noho hauora mai ai, e noho māori noa mai ai - ka mauriora te reo.”
“Both Nanaia and Willie have been vocal in their endorsement  of the new Māori Language Act 2016 and the opportunities it provides for iwi/Māori and the Crown to work responsibly together to revitalise the language” says Te Mātāwai Co-Chairs Mereana Selby and Waihoroi Shortland. “We look forward to working with them within Te Whare o te Reo Mauriora, the iwi-Māori-Crown relationship model crafted and actively sponsored by previous Ministers, Hon Te Ururoa Flavell and the Hon Sir Pita Sharples.  We therefore take this opportunity to acknowledge both Te Ururoa and Tā Pita for their unrelenting personal and professional commitment to ensuring the language is restored to a healthy and normal state – ka mauriora te reo.”
Hei te Whiringa-ā-nuku 2017 ka eke te tau kotahi mai i te hui tuatahi a te Poari tuatahi o Te Mātāwai, ka mutu i ngā marama 12 ka taha nei, kua whai a Te Mātāwai:
October 2017 marks one year since the first meeting of the inaugural Te Mātāwai board and in the past 12 months Te Mātāwai:
 • Kia whakapūmautia tōna Poari: kua tohua ētahi tāngata 11 hei māngai mō ngā kāhui ā-iwi me ngā Māori o te motu; tokorua atu anō i tohua e te Minita e tūturu ai te whānui me te hōhonu o ngā pūkenga me ngā wheako o te poari, tae atu ki ngā māngai tonu. 
 • Board established: 11 iwi and Māori sector kāhui are elected to represent the interests of iwi and Māori nationwide; two further Ministerial appointees compliments the Board to ensure a breadth and depth of skill, experience and representation.
 • Ka hui te Poari ki ngā iwi, ki ngā rōpū o te rāngai reo Māori me ngā hapori o te motu. Ko te whāinga ia ko te matapaki i ngā wawata mō te reo Māori (kua noho nei hei tūāpapa mō te Rautaki Maihi Māori).
 • Board meets with iwi, Māori language sector groups, communities nationwide.  The goal is to discuss aspirations for the Māori language (which will form the basis of the Maihi Māori Strategy).
 • Kia hui te Poari ki ngā Minita a te Karauna (Whanaketanga Māori, te Manatū Taonga, te Mātauranga, Ngā Kura Tuatoru me te Pūtea Matua) koia nei Te Rūnanga Reo – he rūnanga Minita ka hui tahi ki te matapaki i ngā take e pā ana ki te whakarauora i te reo Māori.
 • Board meets with Ministers of the Crown (Māori Development, Culture and Heritage, Education, Tertiary, and Finance) as Te Rūnanga Reo – a forum where engagement with Ministers regarding matters concerning the revitalisation of te reo Māori, are discussed.
 • Kia kopoua te Tumu Whakarae hei ārahi i te whakatūnga o te tari. Ka noho mai a Te Atarangi Whiu hei kanohi mō Te Mātāwai ki Te Papa Kōrero – te rōpū Tumu Whakarae hou mō te whakarauora i te reo Māori.
 • Appoints a Tumu Whakarae (Chief Executive) to lead the establishment of the organisation. Te Atarangi Whiu also takes up her role as Te Mātāwai representative at Te Papa Kōrero – the new chief executives forum for Māori language revitalisation.
 • Kia tīmata te tūtakitaki a ngā Kāhui ā-iwi me ngā Kāhui ā-Reo Tukutuku ki ngā tāngata e whai wāhi ana ki te reo ki te matapaki i ngā haumitanga hou mō te whakarauora i te reo Māori i ngā kāinga me ngā hapori.  
 • Kāhui ā-iwi and Kāhui ā-Reo Tukutuku begin to meet with their respective stakeholders to discuss the new Māori language revitalisation investments in homes and communities.
 • Kia tīmata te whakariterite i ngā pae motuhake ā-iwi tahi nei ki ā rātou māngai o te Poari kia taea ai e ngā iwi/Māori ngā rauemi mō ngā mahi me ngā kaupapa mō Te Mātāuru: te tahua reo Māori mō ngā kāinga me ngā hapori.
 • Begins to establish iwi and regional investment panels who will work with their respective Board members so iwi/Māori can access resources for activities and initiatives for Te Mātāuru: home and community based Māori language funding.
 • Kia mihia te kopounga o Hinewehi Mohi, te kōwhiringa whai mana tuatahi a Te Mātāwai, ki te poari Te Māngai Pāho. E tohu ana tēnei kopounga i te ārahi kētanga a Te Mātāwai ki te whakapūmau i ngā hononga ki ētahi atu tari reo Māori o roto i te Maihi Māihi Karauna ki te whakarauora i te reo Māori, kia noho hauora ai, kia puta māori noa ai.
 • Acknowledges the appointment of Hinewehi Mohi as the first official nomination by Te Mātāwai, to the board of Te Māngai Pāho.  This appointment heralds the new/transformational leadership by Te Mātāwai to cess of establish relationships across other Māori language agencies within the Māihi Karauna to restore te reo Māori to a healthy and normal state.
Ko taua ara anō kei mua i te aroaro, ka mutu e whai ana a te Mātāwai kia kaha kē atu tana tupu, kia kaha kē atu tōna mōhiotia i tēnei, te paunga o tana tau tuatahi. E harikoa ana te ngākau ki te tuku i te rongo mō tā mātou Rautaki Maihi Māori 2017-2040: Kia ūkaipō anō te reo.
The path ahead of us remains the same and Te Mātāwai expects to grow in strength and presence as our organisation marks the end of its first year.  We are excited to be sharing with you all the details of our Maihi Māori Strategy 2017-2040: Kia ūkaipō anō te reo: te reo Māori is restored as a nurturing first language.
For media enquiries please email roihana.nuri@tematawai.maori.nz
Copyright © 2017 Te Mātāwai, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp