Ngā Karere a Te Mātāwai

Ka taea te Pūrongo ā-Tau a Te Mātāwai e whakamārama ana i ā mātou tutukinga mō te tau tuatahi o te whakahaere i tā mātou pae tukutuku www.tematawai.maori.nz me tā mātou Tauākī Whāinga 2017-2021 e whakamārama ana i tā mātou ara rautaki ki te whakarauora i te reo Māori i te kāinga me te hapori.  
 
Kua tīmata hoki te pānui a Te Mātāwai i ngā tūranga pūmau e wātea ana i tō mātou whakahaere: 
  • Kaiwhakamāherehere Matua
  • Kaiwhakahaere Rangahau 
  • Kaiwhakahaere Haumitanga 
  • Kaiwhakahaere Tari 
Te Mātāwai’s Annual Report outlining our achievements in our first year of operations will be available on our website www.tematawai.maori.nz along with our Statement of Intent 2017-2021 explaining our strategic approach to Māori language revitalisation in homes and communities.
 
Also Te Mātāwai has started advertising for the following permanent positions to our organization:
  • Chief Advisor
  • Research Manager
  • Investment Manager
  • Office Manager
Mō ētahi atu pārongo toro atu ki www.mahi.co.nz ki www.seek.co.nz rānei. 
For more information visit www.mahi.co.nz or www.seek.co.nz
Kua oti hoki te Rautaki Maihi Māori, e wātea ana hoki i tā mātou pae tukutuku. Ka tautoko te rautaki nei i ngā haumitanga e whakatairanga ana i te reo Māori hei reo ūkaipō i te kāinga me te hapori. 
The Maihi Māori Strategy is also complete and will be available on our website. This strategy will support investments that promotes te reo Māori as a nurturing first language in homes and communities.
I tēnei wā e toru ngā Pae Motuhake, ngā pae haumitanga rānei kua tū, ko tō Tainui, ko tō Te Tai Rāwhiti me tō Te Tai Hauāuru.
Currently there are three established Pae Motuhake or investment panels for Tainui, Te Tai Rāwhiti and Te Tai Hauāuru.
E waingōhia ana a Te Mātāwai me te Kāhui o Tainui ki te pānui i te tuwheratanga o te rauna haumitanga a Tainui mā ngā huānga o Waikato, o Maniapoto, o Raukawa me Hauraki, tae atu ki ngā iwi kei te rārangi o te Kāhui o te Rohe o Tainui.  
Te Mātāwai in partnership with the Tainui Cluster is delighted to announce the opening up of the Tainui investment round for those of Waikato, Maniapoto, Raukawa and Hauraki descent as well as the iwi listed in the Tainui Regional Cluster. 
Ka tuwhera te rauna haumitanga ina oti te mahere haumitanga a tēnā, a tēna Pae Motuhake, ka tāpaea hoki ngā mahere nei ki te poari o Te Mātāwai hei whakamana mā rātou.
Investment rounds open following the completion of investment plans by each of the Pae Motuhake, these plans are then submitted to the board of Te Mātāwai for approval.
Kua whakahāngaitia e te Pae Motuhake o Tainui tā rātou mahere ki te Maihi Māori, ko te rautaki whānui ko te whakarauora i te reo i ngā kāinga me ngā hapori. 
The Tainui Pae Motuhake have aligned their plan with the Maihi Māori with an overall strategy for reo revitalisation in homes and communities.  
E whai ake nei ngā mema o te Pae Motuhake o Tainui:
 
Pānia Papa (Te Mātāwai)
Charlie Tepana (Raukawa Trust Board)
Te Puna Moanaroa (Te Whare Tāhuhu Kōrero o Hauraki)
Jacqui Taituha (Ngāti Maniapoto)
Te Wairere Ngaia (Ngāti Apakura)
Haki Tuaupiki (Ngāti Mahuta i te Hauāuru)
Rangimaarie Mahuta (Waikato-Tainui)
Adam Whauwhau (Ngāti Hauā Iwi Trust)
Karaitiana Tamatea (Ngāti Koroki-Kahukura Trust)
Members of the Tainui Pae Motuhake are as follows:

Pānia Papa (Te Mātāwai)
Charlie Tepana (Raukawa Trust Board)
Te Puna Moanaroa (Te Whare Tāhuhu Kōrero o Hauraki)
Jacqui Taituha (Ngāti Maniapoto)
Te Wairere Ngaia (Ngāti Apakura)
Haki Tuaupiki (Ngāti Mahuta i te Hauāuru)
Rangimaarie Mahuta (Waikato-Tainui)
Adam Whauwhau (Ngāti Hauā Iwi Trust)
Karaitiana Tamatea (Ngāti Koroki-Kahukura Trust)
 
E hiahia ana te Pae Motuhake o Tainui kia kitea, kia rangona te reo Māori e whakamahia māoritia ana, e whakamahia whānuitia ana i ngā kāinga me ngā hapori i te whānuitanga atu o Tainui. Ka arotahi ngā kaupapa tōmua me ngā mahi haumi a Tainui ki te 1) Me whakatupu ki te hua o te rengarenga me te 2) Me whakapakari ki te hua o te kawariki.
The Tainui Pae Motuhake want to see and hear te reo Māori being used naturally and widely in homes and communities throughout Tainui. Tainui funding priorities and investment activities will focus on 1) Growth and 2) Sustainability.
Ka noho tuwhera te rauna haumitanga a Tainui tae noa ki te Rāmere, te 26 o Kohitātea 2018.
The Tainui investment round is now open until Friday 26 January 2018. 
Ka tuwhera ngā rauna haumitanga a ētahi atu Kāhui ā te tau hou. Ki te hunga e hiahia rēhita ana ināianei, rēhita mai, ka whakamōhiotia atu koutou ina tuwhera tō rauna. 
Other Cluster investment rounds will open in the New Year.  For those wishing to register now you may do so and we will notify you once your round opens.
Mō ētahi atu pārongo mō te Maihi Māori, mō te Mahere Haumitanga a Tainui, ki te rēhita mai rānei, toro mai ki a mātou i www.tematawai.maori.nz
For more information about the Maihi Māori, the Tainui Investment plan or to register please visit www.tematawai.maori.nz
For media enquiries please email roihana.nuri@tematawai.maori.nz
Copyright © 2017 Te Mātāwai, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp