Ngā Karere a Te Mātāwai
Whiringa-ā-rangi 2018

Wahine waiwaiā nō runga i te rangi e!
Wahine marae nō runga o Tūranga e!

Te ika-hui-rua o te mate ka hutia i te ao o te tangata ora, hoake rā! Hoake rā!
Tēnei mahi a aituā e! Aituā-hao, aituā-kaiponu, aituā-kanepō e!

Pinepine te kura, hau te kura! Kei te mokopuna, ko koe te kura nui, ko koe te kura roa i rangahaua i te pō uriuri, i te pō tangotango. E kore koe e taka i te pae o huaki-pōuri kia whakangungua koe ki te kahikatoa, ki te tūmatakuru, ki te taraongaonga, ki ngā tairo a Kupe. He pito mata kua tineia, he kura kua katohia mai. Ko kōrua ko tō kōkā tērā kua piki i te toi huarewa, i te ara o Tāwhaki i piki ai ki runga! Taku wahine purotu! Ko kōrua tēnā kua ngaro matawhawhati nei, kātahi te mate hanga aroha, kātahi te mate moumou!

Erica, ko te aroha ake ko te kore a tō tamaiti e kite i tō ātaahua, i tō menemene, i tō rerehua. Nō Te Mātāwai te waimarie nui i ō hekenga werawera mō te whakarauoratanga o te reo taketake o ēnei motu te take. Ka tangi tō iwi Māori, hai tō mātau hoa, ka tangi tō iwi Māori. Ka tangi mātau ki a mātau anō i tō hutihanga i waenganui i a mātau, tae noa ki tā mātau mokopuna i roto i tō whare tangata. Ka paku mauru ake te mamae i tō mātau mōhio kua kotahi kōrua i te ao wairua, kōrua ko tō tamaiti. Ahakoa rā, he kōwhao nui kua mahue mai i tō ngarotanga, he kōwhao e kore e taea e tētahi atu te whakakī.

Ka tangi Te Mātāwai, otirā, ka tangi tō pae motuhake o Te Tairāwhiti ki a koe, te mātāurutanga o ō mātau roimata i maringi ki runga ki a koe, hai tā mātau tamāhine, hai tō mātau tuahine, hai tō mātau hoa.
Moe marire mai kōrua, hai aku nui ki te rangi e!

Nā Jeremy Tātere MacLeod, Heamana o Te Pae Motuhake ki Te Tai Rāwhiti

Te Mātāuru: Haumitanga

He kāhui kūaka ki te rangi, he kaupapa waka ki te moana, ko te reo Māori ia ka tau ki uta! He whakamōhio atu tēnei kua tuwhera mai te rauna haumitanga tuarua a Te Tai Tokerau, ka kati i te rā nui o te Rāapa, te 9 o Kohitātea 2019. 
Te Mātāuru: Investments

He kāhui kūaka ki te rangi, he kaupapa waka ki te moana, ko te reo Māori ia ka tau ki uta! Please be advised that the second Te Tai Tokerau investment round is now open and it will close at midday on Wednesday 9th of January 2019.
He tai tonga, he wai hono, he manu inutai! Kua neke atu i te wiki te noho tuwhera o te rauna tuarua a Te Waipounamu, ka mutu ka kati ā te rā nui o te Rāapa, te 23 o Kohitātea 2019.  E pēnei ana kia taea ai ngā tono te whakaoti mai ki te reo Māori, kia pai ai hoki te kimi tautoko a ngā kaitono i ō rātou marae, i te hapū, i te iwi, i te whakahaere rānei o te hapori. 
He tai tonga, he wai hono, he manu inutai! The second Te Waipounamu round has been opened for more than a week now and it will close at midday on Wednesday 23rd of January 2019.  The extended round will allow applications to be completed in te reo Māori and for applicants to also seek endorsement from their marae, hapū, iwi or community organisation.
Tāwharautia te reo o Mātaatua! I te rauna haumitanga tuatahi a Mātaatua, e 78 ngā tono i angitū te tāpaea mai mō te $5.4 miriona, e 32 i tohua e Te Pae Motuhake ki Mātaatua kia whakaaetia, me te aha, whakamanahia ana ēnei e te katoa o te Poari o Te Mātāwai.  Ka whakaaro Te Pae Motuhake ki Mātaatua ka whai tikanga tonu te wānanga anō i ngā tono tērā tonu ka tautokona mehemea i rawaka te tahua haumitanga.  Nō reira kua aromatawaitia anō e Te Pae Motuhake ki Mātaatua ngā tono i whakakāhoretia, ka noho hoki tēnei hei rauna tuarua.  Ka whakapā atu a Te Mātāwai ki ngā kaitono kua aromatawaihia anō ā rātou tono i tēnei tukanga o te rauna tuarua a Mātaatua.
wharautia te reo o Mātaatua! In the first Mātaatua investment round there were 78 successfully submitted applications totalling $5.4 million, 32 were recommended for approval by Te Pae Motuhake ki Mātaatua and these were then approved by the full board of Te Mātāwai.  Te Pae Motuhake ki Mātaatua agreed that there was merit in reconsidering applications that were declined that may have been supported if there was sufficient investment funds, each kāhui ā-Iwi investment round has $1.08 million available. Te Pae Motuhake ki Mātaatua reassessed these declined applications as their second investment round.  Te Mātāwai will be contacting those applicants who have been reassessed in this process.  
He tūmatakahuki, he reo tukutuku! He whakamōhio anō tēnei i ngā rāngai reo Māori e whā mō te hapori, mō te pāpāho, mō te Māori noho taone me te mātauranga, ka tuwhera te rauna haumitanga tuarua a Te Reo Tukutuku ā te Hakihea 2018, ka kati ā te Kohitātea 2019.  E whakatenatena ana a Te Mātāwai me Te Pae Motuhake ki Te Reo Tukutuku i ngā rāngai nei kia rēhita tōmua mai mā Te Mātāpuna. 
He tūmatakahuki, he reo tukutuku! Notice is also given to the four key te reo Māori sectors of community, media, urban Māori and education that the second Te Reo Tukutuku investment round will open in December 2018 and will close in January 2019. Te Mātāwai in partnership with Te Pae Motuhake ki Te Reo Tukutuku would like to encourage those in these sectors to pre-register via Te Mātāpuna.
Kua whakaoti te toenga atu o ngā Kāhui ā-Iwi: o Te Arawa, o Tainui, o Te Tai Rāwhiti me Te Tai Hau-ā-uru i ō rātou rauna haumitanga tuarua, ā, e anga whakamua ana ēnei kāhui ki ngā mahi kē o ngā whakaritenga haumitanga.
The remaining Kāhui ā-Iwi: Te Arawa, Tainui, Te Tai Rāwhiti and Te Tai Hau-ā-uru have all completed their second investment rounds and have progressed to the next stages of the investment process. 
Te Matatū: Te Hautūtanga me te Arotoruki 

Ka mahi a Te Mātāwai i ngā wiki e tū mai nei ki te rapu tautapanga hei kopounga mō te Poari o Te Māngai Pāho.  Ka kimihia he ingoa i tēnā, i tēnā Pae Motuhake.  He huarahi tēnei e whakawhānuihia ai te kāhui tāngata e whakatinana ana i te kaha e kimihia ana ki te ārahi i runga i te aro nui ki te reo Māori me ōna tikanga, me te hautū ā-rautaki nei i te taumata ki te mana whakahaere.

I tērā wiki i hui atu ngā mema o te Poari o Te Mātāwai ki ngā Minita a Hon Nanaia Mahuta, ki a Hon Kelvin Davis me Hon Kris Faafoi hei wāhanga o ngā hui auau kia haere whakamua ai te Maihi Karauna i raro i te tauira haere kōtui a Te Wahre o te Reo Mauri Ora. 
Te Matatū: Leadership &
Monitoring

Te Mātāwai will be seeking nominations to be considered for the Board of Te Māngai Pāho in the coming weeks. Nominations will be sought through each of our Pae Motuhake.  Te Mātāwai sees this as an opportunity to expand the pool of potential candidates who embody the strengths required to lead with a key focus on te reo Māori me ōnā tikanga, and strategic leadership at a governance level.   

Last week Te Mātāwai Board members met with Ministers Hon Nanaia Mahuta, Hon Kelvin Davis and Hon Kris Faafoi as part of our regular hui to progress the development of the Maihi Karauna under the partnership model of Te Whare o Te Reo Mauri Ora.

Jonathan Kilgour (Research Manager) with Te Mātāwai board research sub-committee members Hēmi Dale and Ruakere Hond.
Te Mātātupu: Te Rangahautanga

Kua inoihia e Te Mātāwai ētahi tono hōtaka tekau mō tana wāhanga rangahau, mō Te Mātātupu. Ka noho ngā hōtaka nei hei wāhanga o te kaupapa rautaki e waihangatia hei tūāpapa ko te mātauranga me te taunahatanga kei tōna pūtake, hei tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori i ngā whānau me ngā hapori.
Te Mātātupu: Research

Te Mātāwai has been requesting proposals for ten projects from its research arm, Te Mātātupu. The projects are part of our strategic agenda to build the knowledge and evidence base to support te reo Māori revitalisation in whānau and communities.  
E whai ake nei ngā hōtaka tekau.

RE18/10 Te wāhi ki te mita/ōna rerekētanga i te whānau/hapori.
RE18/13 Te pāpātanga o te whakamahi i te reo Māori ki ngā putanga koiora Māori
RE17/1b Taputapu ā-tuihono mō ngā āhua o te reo Māori.
RE18/09 Te āheinga ki te reo Māori.
RE17/2b Te whakaaritanga o te putunga mō ngā mahi/rauemi.
RE18/14 Te rangahau i ngā kaitono.
RE18/05 Te rangahau whāiti i te Hauora o Te Reo Māori.
RE18/11 Ngā whakahihikotanga me ngā tauārai kei mua i te iwi/Māori ki te whakarauora i te reo.
RE18/12 Te mahi tika mō te whakarauora reo.
RE18/04 Te aromatawai i te hōtaka takitahi.

 
The ten projects are as follows:  

RE18/10 Role of dialect/variation in whānau and community.
RE18/13 Impact of te reo Māori language use on life outcomes for Māori.
RE17/1b Online tool for Māori language profiles.
RE18/09 Māori language exposure.
R17/2b Visualisation of database of activities and resources. 
RE18/14 Annual kaitono survey.
RE18/05 Targeted survey on Health of Te Reo Māori
RE18/11 Motivations and barriers iwi/ Māori face in language revitalisation. 
RE18/12 Good practice in language revitalisation
RE18/04 Evaluation of individual programmes
E āhei atu ai ki ngā kōrero mō te RFP pāwhiri ngā tuihono me te Puka Uruparenga, whakapā atu ki a Candice Russell i candice.russell@tematawai.maori.nz 
To access the RFP documentation click on the titles above and the Response Form, please contact Candice Russell candice.russell@tematawai.maori.nz   
Me mātua whakaoti mai te Puka Uruparenga ka tuku mai ai ki a mātou ā-tuihono me ōna kōrero tautoko katoa ki rangahau@tematawai.maori.nz i mua i te 3pm o te Rāmere, te 23 o Whiringa-ā-rangi 2018.  Kāore e whakaaehia te tono kape mārō.    
Please make sure you complete the Response Form and send it along with any necessary supporting documentation to us electronically at rangahau@tematawai.maori.nz by 3pm, Friday 23 November 2018. We will not accept hard copy applications.  
For media enquiries please email roihana.nuri@tematawai.maori.nz
Toha Atu | Share
Tihau Atu | Tweet
Īmera Atu | Forward
Copyright © 2018 Te Mātāwai, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp