Ngā Karere a Te Mātāwai
Poutūterangi 2018

Te Mātāuru: Haumitanga

I kati a Te Mātāuru ki Te Tai Hau-ā-uru – e mihi ana a Te Mātāwai ki a koutou i tāpae tono mai mō te whakarauora i te reo Māori mā roto i te Kāhui ā-Iwi.

Ka kati a Te Mātāuru ki Te Tai Rāwhiti ā te 5 o ngā haora i te ahiahi pō āpōpō, e whakahau ana mātou kia whakaotia mai ā koutou tono i tā mātou pae tukutuku.
Te Mātāuru: Investments

Te Mātāuru ki Te Tai Hau-ā-uru is now closed - Te Mātāwai would like to thank those of you who submitted applications for te reo Māori revitalisation within the Kāhui ā-Iwi.

Te Mātāuru ki Te Tai Rāwhiti is due to close tomorrow evening at 5pm we would like to encourage you to get your applications finalised through our website.
 
I tuwhera te rauna haumitanga tuatahi a Te Mātāuru ki Tainui i te 18 o Hakihea 2017, i kati i te 26 o Kohitātea 2018, e 37 katoa ngā tono i tae ake ki Te Mātāwai.  I arotakea e te Pae Motuhake o Tainui (Ngā Paemanu) ngā tono ki a ia me tana whakahau kia whakaaehia e te Poari tētahi 25 tono. Ka whakaaehia, ka whakaūhia ēnei tono e te Poari o Te Mātāwai i te mea e tohu ana i te hononga tōkeke ki ngā kāinga me ngā hapori i te whānuitanga atu o Tainui, ka mutu e hāngai ana ngā tono ki ngā take tōmua o te mahere haumitanga 2017-2018 a Te Mātāuru ki Tainui.  E tohaina ana ngā kirimana i tēnei wā ki ngā kaitono i whakamanahia o te rauna haumitanga a Tainui.  Ka whakaputaina ētahi atu kōrero mo te hunga angitū ina oti te haina ngā kirimana katoa. Kā aromātaitia ngā kirimana i runga i te whai i te anga aromātai a Te Mātāuru e inea ai tōna angitū, ka mutu ka aroturukihia kia whakahaumanutia te reo Māori hei reo ūkaipō i te whānuitanga atu o ngā kāinga me ngā hapori o Tainui.
The inaugural Te Mātāuru ki Tainui investment round opened on the 18th of December 2017 and closed on the 26th of January 2018, Te Mātāwai received a total of 37 applications.  The Tainui Pae Motuhake (Ngā Paemanu) assessed applications and recommended that 25 be approved by the Board.  These recommended applications were approved and confirmed by the Te Mātāwai Board because they represented an equitable affiliation across homes and communities throughout Tainui and because they met the priorities outlined in the Te Mātāuru ki Tainui investment plan 2017-2018.  Contracts are currently being issued to the successful applicants of the Tainui investment round.  We will tell you more about the successful applicants once all contracts have been signed.  These contracts will be evaluated in line with the Te Mātāuru evaluation framework to measure the success and will be monitored to ensure te reo Māori is restored as a nurturing first language throughout Tainui homes and communities.
Tēnei anō te whakamōhio a Te Mātāwai i ngā uri whakaheke o roto o Mātaatua me Te Waipounamu ka tuwhera a Te Mātāuru ki Mātaatua me Te Mātāuru ki Te Waipounamu ā kō ake nei. Kua whakamanahia ā rāua mahere haumitanga e te Poari o Te Mātāwai, ka mutu ka pānui ōkawatia te tuwheratanga o ēnei rauna i ngā wiki e tū mai nei. Kia pānuitia, ka pai tonu te whakaoti mai i te rēhitatanga tōmua i a tātou e tatari ana kia tuwhera ngā rauna e rua nei.
Te Mātāwai would also like to advise the descendants in Mātaatua and Te Waipounamu that Te Mātāuru ki Mātaatua and Te Mātāuru ki Te Waipounamu will soon be opening. Both investment plans have been approved by the board of Te Mātāwai and a formal announcement of the opening of these rounds will be made in the coming weeks.  In the meantime please complete pre-registration in anticipation of these two rounds opening. 
 
Ko ngā iwi e rua e toe ana, a Te Arawa me Te Tai Tokerau, tae atu hoki ki te Kāhui o Te Reo Tukutuku, e whai ana rātou ki te whakaoti haere me te whakaū i ā rātou mahere haumitanga. Ka pānuihia ngā kōrero mō ēnei rauna ā tōna wā. 
The final two Iwi Clusters Te Arawa and Te Tai Tokerau along with the national Cluster of Te Reo Tukutuku are currently in the process of finalising and confirming their investment plans.  Annoucements regarding these rounds will be made in due course.
Te Mātātupu: Mahi Rangahau 

I tonoa e Te Mātāwai a Te Kaunihera Rangahau Mātauranga o Aotearoa (NZCER) ki te waihanga mai i tētahi putunga raraunga mō ngā kaupapa me ngā rauemi kua mahia hei whakarauora i te reo Māori i te motu nui tonu i ngā tau e rima ka taha ake nei. E kohia tonuhia ana ēnei pārongo mō te putunga i tētahi mahi rangahau tuihono e kīia ana ko He Reo Ora, i whakaterea i te Rātū, te 27 o Huitanguru 2018.   Tēnei mātou te whakahau nei i a koutou katoa kia whai wāhi mai ki te kaupapa, ka whakauru ai i tō kaupapa, i tō rauemi whakarauora i te reo Māori. Ka oti te whakakī haere i te rangahautanga nei i roto i te 10 mineti.
 
Te Mātātupu: Research

Te Mātāwai commissioned the services of the New Zealand Council for Education Research (NZCER) to create a database of te reo Māori revitalisation activities and resources developed across the country in the past five years.   We are still collecting information for the database through an online survey He Reo Ora that we launched on Tuesday 27 February 2018.   We would like to encourage you all to participate and share with us your te reo Māori revitalisation activity or resource the survey only takes 10 minutes to complete.
Ka maheretia e te kaupapa rangahau nui tonu a Te Mātāwai ngā pārongo e kimihia ana mō te whakarauora i te reo Māori, ka mutu ka tautoko hoki i ngā haumitanga e tukua ana ki ngā kāinga me ngā hapori. E toru atu anō ngā hōtaka rangahau kua tonoa e Te Mātāwai, ko ngā kōrero whāiti o ēnei ka whakawāteatia ā-taihoa ake nei.   
Te Mātāwai’s full research programme will map out the information needed for Māori language revitalisation and will support the investments being made in homes and communities.  There are three more exciting research projects that Te Mātāwai has commissioned and the details of these will be made available in due course.
 
Te Matatū: Te Ārahi me te Aroturuki 
 

Ko te kōkiri i te reo Māori hei reo ūkaipō mō ā tātou tamariki (atu i nāianei ki tua) kei te iho o te kopounga tuatahi a Te Mātāwai ki te Poari o Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori.

Te Matatū: Leadership & Monitoring
 

Championing te reo Māori as a first language for our children (now and in the future) is at the heart of the first Māori Television Service Board appointment made by Te Mātāwai.

I whakaūngia e te Mātāwai i te kopounga o Kingi Kiriona (Ngāti Ruanui, Ngāti Kahungunu, Ngāti Apa) ki te Poari o Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori. Kua hau te rongo mō te whakapau kaha a Kingi ki te whakarauora i te reo Māori i ngā mahi a te rēhia, i te ao mātauranga me te ao pāpāho.

Kingi Kiriona (Ngāti Ruanui, Ngāti Kahungunu, Ngāti Apa) known for his commitment to Māori language revitalisation through performing arts, education and broadcasting, was confirmed by Te Mātāwai as the new appointment to the Māori Television Service Board.

Ko Kingi tētahi o ngā rangatira me te kaiwhakahaere matua o TupuOra Education me te Development Ltd, e ārahi ana i te whanaketanga o ētahi kaupapa matua mō te whakarauora i te reo Māori i te rohe me te motu. He reo pāpāho anō ia i tōna wā, he tā i te kupu, he tuku i te kupu i te reo irirangi i mua i tana haere ki Te Reo Tātaki hei wahapū, hei kaitohutohu, hei mātanga reo Māori mō Marae me Te Karere.

Kingi Kiriona is the co-founder and managing director of TupuOra Education and Development Ltd, where he has led the development of key te reo Māori revitalisation initiatives both regionally and nationally. He is also a former broadcaster, working in print and iwi radio before taking up a career in television with TVNZ, as a reporter, director and Māori language consultant on programmes Marae and Te Karere.

Hei tā Kingi Kiriona, “Ehara tēnei kopounga i a au i te mea hauwarea noa iho, e mārama pū ana au ki te nui o te mahi kei mua i a tātou katoa e pono ai tā tātou pukumahi mā te iwi me tō tātou reo. Ka ū tonu au ki ngā mahi whakahaumanu i te reo kia noho anō ai hei reo ūkaipō i ngā kāinga me ngā hapori, me te whai kia noho mātāmua mai tēnei i Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori."

"I don't take this appointment lightly, I know there is an enormous task ahead of us all to ensure we do the very best we can for our people and te reo," says Kingi Kiriona.  "I am personally committed to restoring te reo Māori as a nurturing first language in homes and communities, and prioritising this at the Māori Television Service."

Ko tā Te Ture mō Te Reo Māori 2016 he tohu kia haere kōtui a Te Mātāwai ki te Minita Whanaketanga Māori me te Minita Tahua ki te ārahi me te noho tūtei mō Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori. Ka tautapa tangata anō a Te Mātāwai ki ngā poari o Te Taura Whiri i te Reo Māori me Te Māngai Pāho.

Te Ture mō Te Reo Māori 2016 provides Te Mātāwai alongside the Minister for Māori Development and the Minister for Finance a joint leadership and oversight role of the Māori Television Service.  Te Mātāwai also makes nominations to Māori Development for the boards of Te Taura Whiri i te Reo Māori and Te Māngai Pāho.

He mahi anō ā Te Mātāwai ki te tautoko i te Karauna ki te whanake me te whakatinana i te Maihi Karauna me te whakawhitiwhiti whakaaro anō i te taumata ki ngā Minita me ngā tari.  
Te Mātāwai also has several functions to support the Crown in the development and implementation of the Maihi Karauna and engagement at both the Ministerial and department levels.
For media enquiries please email roihana.nuri@tematawai.maori.nz
Copyright © 2018 Te Mātāwai, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp