Ngā Karere a Te Mātāwai
Paengawhāwhā 2018

Te Mātāuru: Haumitanga

E tuwhera tonu ana te rauna haumitanga a Mātaatua me Te Waipounamu.  Ka kati tā Te Waipounamu ā te 5 i te ahiahi o te Rāmere, te 14 o Haratua 2018, ko tā Mātaatua ā te 5 i te ahiahi o te 18 o Haratua 2018.  Ina kati ngā rauna haumitanga a tēnā, a tēnā, kua hui ngā Pae Motuhake mō ngā kāhui nei ki te arotake i ngā tono katoa me te tuku tūtohunga ki te Poari katoa o Te Mātāwai.
Te Mātāuru: Investments

Both the Mātaatua and Te Waipounamu investment rounds are still open. Te Waipounamu will close at 5pm on Monday the 14th of May 2018 and Mātaatua will close at 5pm on Friday the 18th of May 2018. Once each of the investment rounds close the Pae Motuhake for these clusters will meet to assess all applications and make recommendations to the full Te Mātāwai Board.
E whai ake nei ko Te Pae Motuhake mō Te Waipounamu:  
Paulette Tamati-Elliffe (mema o te Poari o Te Mātāwai)
Rita Powick (Tokomaru Waka)
Harata Te Aika (Ngāi Tahu)
Kiwa Hammond (Moriori)
Nuki Takao (Tainui Waka)
Dina Kahaialii (Tainui Waka)
Janis de Thierry (Kurahaupō Waka)
Ward Kamo (Ngāti Mutunga ki Wharekauri)
 
E whai ake nei ko Te Pae Motuhake mō Mātaatua:
Bentham Ohia (mema o te Poari o Te Mātāwai)
Te Kāhautu Maxwell (Te Whakatōhea, Ngāi Tai ki Torere)
Anaru Te Amo (Ngāti Whare)
Jennifer Takuta-Moses (Ngāti Ruapani ki Waikaremoana)
Agnes McFarland (Ngāti Awa)
Aniwa Nicholas (Ngāti Ranginui)
Te Waimātao Murphy (Ngāti Manawa)
Teraania Ormsby-Teki (Ngāiterangi)
Members of the Te Waipounamu Pae Motuhake are as follows:
Paulette Tamati-Elliffe (Te Mātāwai Board Member)
Rita Powick (Tokomaru Waka)
Harata Te Aika (Ngāi Tahu)
Kiwa Hammond (Moriori)
Nuki Takao (Tainui Waka)
Dina Kahaialii (Tainui Waka)
Janis de Thierry (Kurahaupō Waka)
Ward Kamo (Ngāti Mutunga ki Wharekauri)

Members of the Mātaatua Pae Motuhake are also as follows:
Bentham Ohia (Te Mātāwai Board Member)
Te Kāhautu Maxwell (Te Whakatōhea, Ngāi Tai ki Torere)
Anaru Te Amo (Ngāti Whare)
Jennifer Takuta-Moses (Ngāti Ruapani ki Waikaremoana)
Agnes McFarland (Ngāti Awa)
Aniwa Nicholas (Ngāti Ranginui)
Te Waimātao Murphy (Ngāti Manawa)
Teraania Ormsby-Teki (Ngāiterangi)
Nō tēnei marama tonu nei i kati ai ngā rauna haumitanga a Te Tai Hau-ā-uru me Te Tai Rāwhiti.  E 54 katoa ngā tono i tae ake ki a rātou, ka mutu e tukuna atu ana he kōrero ki ngā kaitono i tēnei wā nei mō te āhua o ngā tono.  
 
Kua oti katoa ngā kirimana mō te rauna haumitanga a Tainui. E toru ngā kaupapa matua i puta mai i ngā haumitanga a Tainui, ko te whakatakoto mahere reo tērā, ko te wānanga reo, me te waihanga rauemi.  

 
Both the Te Tai Hau-ā-uru and Te Tai Rāwhiti investment rounds closed earlier this month. A total of 54 applications were received and applicants are currently being advised of the outcome of their application.

The contracts regarding the Tainui investment round are now complete. There were three key activity areas that emerged from investments in Tainui including language planning, wānanga reo and resource development.
Hei kupu whakamutunga, e hiahia ana a Te Mātāwai ki te whakamōhio atu i ngā uri o roto o Te Tai Tokerau me Te Arawa ka tuwhera ake ēnei rauna haumitanga ā taihoa ake nei. Kua whakamanahia ā rāua mahere haumitanga e te Poari o Te Mātāwai. Ka pānuitia te tuwheratanga o ēnei rauna i ngā wiki e takoto mai nei. I a tātou e tatari nei, ka pai tonu te rēhita i mua i te tuwheratanga o ngā rauna mehemea kāore anō koe i rēhita. 
Finally, Te Mātāwai would also like to advise descendants within the Te Tai Tokerau and Te Arawa clusters that these investment rounds will open soon. Both clusters investment plans have been approved by the board of Te Mātāwai.  Announcements regarding the opening of these rounds will be made in the coming weeks. In the meantime please register in anticipation of these rounds opening if you haven’t already done so.
Te Mātātupu: Mahi Rangahau 

E kohikohi pārongo tonu ana a Te Mātāwai me Te Wāhanga (NZCER) mō tētahi putunga raraunga Māori utu kore, i tētahi rangahautanga tuihono. Kei te hiahia rongo kōrero mātou i te hunga kua whakarite mai, kua whai wāhi atu, kua tuku pūtea tautoko, kua waihanga rauemi rānei hei tautoko i te whakarauoratanga o te reo Māori.
 
E kīia ana te rangahautanga tuihono nei ko He Reo Ora, i whakarewaina i te paunga o Huitanguru 2018, ka mutu ko te tikanga ka kati ā te Paengawhāwhā 2018. Heoi, kua waiho kia tuwhera tonu tae rawa ki te Rātapu, te 20 o Haratua 2018, kia whai wā ai te iwi ki te whakaoti mai i te rangahautanga nei.
 
Hei tā ngā kōrero kua kohia i tēnei wā, e toru ki te tahi te nui atu o ngā mahi mō te reo tēnā i ngā rauemi reo. Ka mutu he whānui te āhua o ngā mahi mō te reo, ko ētahi he kaupapa mā te tekau tāngata, ko ētahi he kaupapa mā te 1000 neke atu. 


 
Te Mātātupu: Research

Te Mātāwai and the New Zealand Council for Education Research (NZCER) are still collecting information for a free te reo Māori database through an online survey. We would like to hear from people who have organised, participated in, or funded activities or developed resources to support te reo Māori revitalisation.

This online survey called He Reo Ora was launched at the end of February 2018 and was due to close in April 2018, but this will now remain open until Sunday 20th May 2018 to give more people a chance to complete the survey.From the responses received so far, activities outnumber resources three to one. The activities are diverse, spanning some for groups of fewer than 10 people through to ones for more than 1000.
Te Matatū: Te Ārahi me te Aroturuki 

Ka mahi tonu a Te Mātāwai ki te tautoko i te Karauna ki te whakaoti mai i te Maihi Karauna. I raro i te tekiona 19 o Te Ture mō Te Reo Māori 2016, he kawenga tā Te Mātāwai ki te tāpae whakamāherehere mō te whanaketanga o te Maihi Karauna.
Te Matatū: Leadership & Monitoring

Te Mātāwai is committed to supporting the Crown to complete the Maihi Karauna. Under section 19 of Te Ture mō Te Reo Māori 2016, Te Mātāwai has a function to provide advice on the development of the Maihi Karauna.

I tēnei wā kua tāpaea e mātou he whakamāherehere i ētahi hui maha pērā i Te Rūnanga Reo (te 29 o Whiringa-ā-rangi 2016 me te 27 o Pipiri 2017), i Te Papa Kōrero (te 22 o Pipiri 2017, te 30 o Hereturikōkā 2017 me te 29 Poutūterangi 2018) me te taumata anō ki ngā Āpiha Mātāmua me ngā Poari. 

And so far we have provided advice through a number of forums including Te Rūnanga Reo (29 November 2016, 27 June 2017), Te Papa Kōrero (22 June 2017, 30 August 2017 & 29 March 2018) and at both a Senior Officials and Board levels.

E titiro whakamua ana a Te Mātāwai ki te haere tonu o ngā wānanga ki ngā Minita i te hui a Te Rūnanga Reo.  Ko te tuatahi tēnei o ngā hui a Te Rūnanga Reo ki tēnei o ngā Kāwanatanga me ēnei o ngā Minita o te Karauna, i a mātou ka whai nei kia noho mai Te Whare o Te Reo Mauri Ora ki te para huarahi hou mō te whakarauora i te reo Māori.
 

Te Mātāwai looks forward to continuing discussions with the Ministers at the next Te Rūnanga Reo. This will be the first Te Rūnanga Reo held with the current Government and Ministers of the Crown as we work to ensure that Te Whare o Te Reo Mauri Ora is leveraged in a way that creates opportunities for Māori language revitalisation.

For media enquiries please email roihana.nuri@tematawai.maori.nz
Copyright © 2018 Te Mātāwai, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp