Ngā Karere a Te Mātāwai
Haratua 2018

Te Mātāuru: Haumitanga

Kua tuwhera ngā rauna haumitanga a Te Tai Tokerau me Te Arawa. Ka kati te rauna a Te Tai Tokerau ā te 5 i te ahiahi o te Rāapa, te 20 o Pipiri  2018, ka kati te rauna a Te Arawa ā te 5 i te ahiahi o te Rātū, te 26 o Pipiri 2018.  Tēnei a Te Mātāwai te akiaki nei i ngā uri o Te Tai Tokerau me Te Arawa kia rēhita mai, ka tono pūtea ai hei whakatakoto, hei whakatinana i tētahi kaupapa whakarauora i te reo Māori. Kua whakamāramahia e ngā kāhui e rua nei ngā kaupapa tōmua o ā rātou mahere haumitanga kua whanaketia e tēnā, e tēnā Pae Motuhake.
Te Mātāuru: Investments

Te Tai Tokerau and Te Arawa have now opened their investment rounds. The Te Tai Tokerau round will close at 5pm on Wednesday the 20th of June 2018 and the Te Arawa round will close at 5pm on Tuesday the 26th of June 2018.  Te Mātāwai would like to encourage all descendants of both Te Tai Tokerau and Te Arawa to register and then apply for funding to develop and implement a Māori language revitalisation initiative.  Both clusters have outlined their respective priorities in the investment plans that were developed by each of their Pae Motuhake.
E whai ake nei ngā mema o te Pae Motuhake o Te Tai Tokerau:
Waihoroi Shortland (mema o te Poari o Te Mātāwai mō Te Tai Tokerau)
Aperahama Edwards (Ngāti Wai)
Nora Rameka (Ngāpuhi)
Glen Wilcox (Ngāti Whātua)
Taiaha Hawke (Ngāti Whātua ki Ōrakei)
Moe Milne (Ngāti Hine)
Deborah Nathan (Te Rarawa)
Anaru Rieper (Te Aupōuri)
 
E whai ake nei ngā mema o te Pae Motuhake o Te Arawa:
Dr Cathy Dewes (Mema Poari ki Te Mātāwai mō Te Arawa)
Matetu Mihinui (Tūhourangi)
Anaha Hiini (Ngāti Tarāwhai)
Tony Wihapi (Tapuika)
Ngāiterangi Smallman (Ngāti Tūwharetoa)
Dr Kenneth Kennedy (Ngāti Rangiteaorere)
Bryce Murray (Ngāti Whakaue)
Taati Williams (Ngāti Pikiao)
Punohu McClausland (Waitaha)
Members of the Te Tai Tokerau Pae Motuhake are as follows:
Waihoroi Shortland (Te Mātāwai Board Member for Te Tai Tokerau)
Aperahama Edwards (Ngāti Wai)
Nora Rameka (Ngāpuhi)
Glen Wilcox (Ngāti Whātua)
Taiaha Hawke (Ngāti Whātua ki Ōrakei)
Moe Milne (Ngāti Hine)
Deborah Nathan (Te Rarawa)
Anaru Rieper (Te Aupōuri)

Members of the Te Arawa Pae Motuhake are also as follows:
Dr Cathy Dewes (Mema Poari ki Te Mātāwai mō Te Arawa)
Matetu Mihinui (Tūhourangi)
Anaha Hiini (Ngāti Tarāwhai)
Tony Wihapi (Tapuika)
Ngāiterangi Smallman (Ngāti Tūwharetoa)
Dr Kenneth Kennedy (Ngāti Rangiteaorere)
Bryce Murray (Ngāti Whakaue)
Taati Williams (Ngāti Pikiao)
Punohu McClausland (Waitaha)
Ka mutu, i kati ngā rauna haumitanga a Mātaatua me Te Waipounamu i tēnei marama nei, e 99 katoa ngā tono i tāpaea ake, e 21 ā Te Waipounamu, e 78 ā Mātaatua. Hei te Pipiri 2018 tae atu ai he kōrero ki ngā kaitono mō ā rātou.  
Also, both the Mātaatua and Te Waipounamu investment rounds closed earlier this month, 99 applications were received in total, 21 from Te Waipounamu and 78 from Mātaatua. Kaitono will be advised of the outcome of these applications in June 2018.
Tēnei anō a Te Mātāwai te whakamōhio atu mō te rauna haumitanga ā-motu a te Pae Motuhake o Te Reo Tukutuku mō ngā rāngai reo Māori e whai ake nei: Te Hapori, te Ao Mātauranga, te Ao Pāpāho me te Hunga Noho Taone, e whakaoti haeretia ana tā rātou mahere haumitanga ā-tau e whakamārama ana i ngā kaupapa tōmua mō te haumi i ngā kaupapa whakarauora i te reo Māori.  
 
Te Mātāwai would also like to let you know that the Pae Motuhake for the national investment round for Te Reo Tukutuku representing the following te reo Māori stakeholder sectors: Community, Education, Media and Urban are currently finalising their annual investment plan outlining their priorities for Māori language revitalisation investment.
 
Te Mātātupu: Rangahautanga

Tēnei anō a Te Mātāwai te mihi atu nei ki te katoa i whai wāhi mai ki tā mātou raupapa uiuinga me tā mātou rangahau tuihono i kīia nei ko He Reo Ora.  I tonoa e mātou a Te Wāhanga-NZCER ki te whakahaere i te mahi e toru marama nei te roa, i a mātou ka whai ki te waihanga i tētahi putunga raraunga tuihono mō te kore utu, o ngā mahi me ngā rauemi reo Māori. Ko te tūmanako ia ko te hono i ngā kāinga me ngā hapori o te motu ki ngā mahi e whakahaeretia ana i ngā rohe ki te whakahaumanu i te reo Māori, e hoki anō ai hei reo ūkaipō
 
I mahi ngātahi anō a Te Mātāwai ki te Waikato Tainui Centre for Research and Development i tētahi hōtaka rangahau e titiro ana ki ngā mita me ngā kupu motuhake o ngā rohe. E titiro whakamua ana ki te whakaputa i ngā kitenga matua o tēnei mahi ā tōna wā. Ko te tūmanako ka puta he hua i te mahi rangahau nei hei tāpiri ake ki ngā rauemi e wātea ana i tēnei wā e mātai ana i te mita me ngā kupu ake a ngā rohe kei te reo Māori. 
Te Mātātupu: Research

Te Mātāwai would like to thank everyone who participated in our series of interviews and in our online survey called He Reo Ora.  We commissioned Te Wāhanga-NZCER to undertake the work that ran for three months, as we work towards the creation of a free online database of te reo Māori activities and resources.  It is our hope to connect homes and communities nationwide to the work being undertaken in their regions to restore te reo Māori as a nurturing first language.


Te Mātāwai also worked with the Waikato Tainui Centre for Research and Development on a research project looking at iwi dialects and regional variations and we look forward to sharing with you the key findings of this body of work in due course.  It is also Te Mātāwai’s hope that this research adds value to resources currently available that examines dialect and/or regional variations within te reo Māori.
Te Matatū: Te Hautūtanga me te Arotoruki 

I te tīmatanga o tēnei marama i pānuitia e ngā hoa-toihau o Te Mātāwai, e Mereana Selby rāua ko Waihoroi Shortland he tīma hautū hou mō te Poari o Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori. 
Te Matatū: Leadership &
Monitoring


Te Mātāwai hoa-toihau Mereana Selby and Waihoroi Shortland earlier this month announced a fresh leadership team for the Board of the Māori Television Service.

I kopoua a Jamie Tuuta hei Manukura hou mō te Poari o Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori, ko Peter-Lucas Jones i kopoua hei Manukura Tuarua.   

Jamie Tuuta was appointed the new Chair of the Māori Television Service Board and Peter-Lucas Jones was appointed the Deputy Chair.

E takoto mai ana ki te Ture a Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori 2003 te kawenga tahi a ngā Minita e tika ana me ngā hoa-toihau o Te Mātāwai kia mahi ngātahi ki te kopou i te manukura me te manukura tuarua ki te poari. 

The Māori Television Service (Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori) Act 2003 outlines the joint role of the responsible Ministers and the co-chairs of Te Mātāwai to act jointly to appoint the chairperson and the deputy chairperson of the board.

Hei tā te Hoa-Toihau, a Waihoroi Shortland, “E hiahia ana te Poari o Te Mātāwai ki te whakamihi i te hautūtanga me te mana ārahitanga a Kahukura Georgina Te Heuheu ki Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori i ngā tau e 6 ka taha ake nei."

“The Board of Te Mātāwai would like to acknowledge the leadership and governance expertise that Dame Georgina te Heuheu provided to the Māori Television Service over the last 6 years,” says Hoa-Toihau Waihoroi Shortland.

Hei tāna anō, “E mōhio ana tātou mō te kawenga matua a Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori ki te whakarauora i te reo Māori, me te whakatinana i te whakakitenga a te Maihi Māori tika atu ki ngā kāinga me ngā hapori.  Ka nui te mihi ki tō oke nui me tō ngākau titikaha ki te ārahi i Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori, inā rā, he wā tēnei e nui ai ngā panonitanga i te ao pāpāho i te kokenga whakamua tonu o te ao hangarau, me te pā o tēnei āhuatanga ki te ratonga." 

“Kia tau ngā manaakitanga katoa ki runga i a koe i roto i ngā ara hou ka takahia e koe, haere ake nei."

“As you know the Māori Television Service has an important role in revitalising te reo Māori and enabling the Maihi Māori vision directly into homes and communities.   Your resolve in guiding the Māori Television Service has been invaluable and steadfast, given it has been a significant time of change in the industry as technology and innovation advances have converged on the service,” he says.“We wish you well in whatever the future may yet have in store for you.”

Te Tari:

Te Kimi Kaimahi: E mahi ana a Te Mātāwai ki te kimi tangata mō ngā tūranga e whai ake nei: Kaiwhakahaere Rangahau, Kaiārahi Rautaki, Kaiārahi Haumitanga (kia 3) me tētahi Kaiwhakahaere Tari. Ki te hiahia tono koe mō tētahi o ngā tūranga nei whakapā mai koa ki a natasha.kuka@tematawai.maori.nz mō tētahi kape o ngā kōrero mō te tūranga me te puka tono mahi. Ka kitea hoki he kōrero kē mō ngā tūranga i tā mātou whārangi pukamata. Ka kati ngā tono ā te Mane, te 11 o Pipiri i te 9 o ngā haora o te ata.
The Office

Recruitment: Te Mātāwai is currently recruiting for the following roles: Research Manager, Strategy Advisor, Investment Advisors (3) and Office Manager.
If you are interested in any of the these roles please contact
natasha.kuka@tematawai.maori.nz for a copy of the position description and job applicaton form. You can also find out more information about the roles on our Facebook page. Applications close Monday 11 June at 9am.
The Maihi Māori Strategy was completed in September 2017. “Te reo Māori is restored as a nurturing first language,” is the vision of the Maihi Māori Strategy that was developed by and for iwi, Māori and Māori language communities.
For media enquiries please email roihana.nuri@tematawai.maori.nz
Toha Atu | Share
Tihau Atu | Tweet
Īmera Atu | Forward
Copyright © 2018 Te Mātāwai, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp