Ngā Karere a Te Mātāwai
Hereturikōkā 2018

Te Mātāuru: Haumitanga

Tukuna te reo kia rere noa! E hiahia ana Te Pae Motuhake mō Te Tai Rāwhiti me Te Mātāwai ki te whakamōhio atu i te hunga i rēhita i te Kāhui a Te Tai Rāwhiti, ka tuwhera te rauna haumitanga tuarua mō te rohe ā te rā nui o te Raapa, te 12 o Mahuru 2018, ka kati hoki ā te rā nui o te Raapa, te 17 o Whiringa-ā-nuku 2018.  Ka tukuna atu he pānui ōkawa mā Te Mātāpuna ki ngā kaitono katoa o nāianei kua rēhita mō Te Tai Rāwhiti. 
Te Mātāuru: Investments

Tukuna te reo kia rere noa! Te Pae Motuhake mō Te Tai Rāwhiti and Te Mātāwai would like to inform those registered in the Te Tai Rāwhiti Cluster that the second round of investments in this rohe will open at 12pm on Wednesday 12th of September 2018 and close at 12pm on Wednesday 17th October 2018. Formal notifications will be sent via Te Mātāpuna to all current registered applicants for Te Tai Rāwhiti.
Tukuna te reo kia rere noa ki Te Tai Rāwhiti!
Te Arawa waka kia mau ki tō reo tuku iho! Kua rite anō Te Pae Motuhake mō Te Arawa me Te Mātāwai ki te whakatuwhera i tā rātou rauna haumitanga tuarua. Ka tuwhera te rauna ā te rā nui o te Rāhina, te 17 o Mahuru 2018, ka kati hoki ā te rā nui o te Raapa, te 31 o Whiringa-ā-nuku 2018. 
Te Arawa waka kia mau ki tō reo tuku iho! Te Pae Motuhake mō Te Arawa and Te Mātāwai are also set to open their second investment round.  The round will open at 12pm on Monday 17th of September 2018 and close at 12pm on Wednesday 31st of October 2018.
Tainui Waka ki te hoe! E kimi tonu ana Ngā Paemanu o Tainui me Te Mātāwai i ngā tono whakarauora i te reo Māori mō te rauna tuarua o te rauna haumitanga a Tainui. E tuwhera tonu ana tēnei rauna, ka kati ā te rā nui o te Raapa, te 12 o Mahuru 2018.  Me toro mai ki konei mō te Mahere Haumitanga a Tainui 2018-2019.
Tainui Waka ki te hoe! Ngā Paemanu o Tainui and Te Mātāwai are still seeking te reo Māori revitalisation applications in the second Tainui investment round. This round is still open and it will close at 12pm on Wednesday 12th of September 2018. Visit here for the Tainui Investment Plan 2018-2019
Kia ūkaipō anō te reo i roto
i ngā kāinga me ngā hapori o te waka o Tainui
He tūmatakahuki, he reo tukutuku: Kua tae kē atu he kōrero i Te Pae Motuhake mō Te Reo Tukutuku me Te Mātāwai ki ngā kaitono katoa o te rauna ki te whakamōhio atu nā te rahi o ngā tono, kua whakaroahia ake te tukanga aromatawai. Ka whakamōhiotia atu e Te Mātāwai ngā kaitono katoa o tēnei rauna mō te āhua ki tā rātou kaupapa whakarauora i te reo me te whakatau mō tēnei, i mua i te paunga o Mahuru 2018.
He tūmatakahuki, he reo tukutuku: Te Pae Motuhake mō Te Reo Tukutuku and Te Mātāwai have already informed all applicants in the Te Reo Tukutuku round that due to a high demand of applications the process for assessment has been extended. Te Mātāwai will inform all applicants in this round of the outcome of their te reo Māori revitalisation kaupapa by the end of September 2018.
Katoa ngā kaitono kua angitū te tāpae tono mā roto o Te Mātāpuna, ka whakamōhiotia atu tā mātou pūnaha whakahaere haumitanga ina tuwhera te rauna haumitanga tuarua a tō kāhui. Kia tae ake te rongo ki a koe, me toro mai te wāhanga Haumitanga i te pae tukutuku a Te Mātāwai.
All applicants who have successfully submitted applications through Te Mātāpuna our investment management system will be notified when your clusters second investment round will be opened. In the meantime please visit the Investments section on the Te Mātāwai website.
E pakari tonu ana ngā tukanga a Te Mātāwai kua takoto, he tōkeke, he pūaho, e āhei ai te katoa ki te tāpae tono mō te whakarauora i te reo Māori e whai ana i ngā mahere haumitanga a tēnā, a tēnā kāhui, e hāngai ana anō ki tā mātou whakakitenga mō te Rautaki Maihi Māori mō te whakarauora i te reo Māori hei reo ūkaipō i ngā kāinga me ngā hapori. Mā te tōtika o ngā tukanga e tōkeke ai ki te whānuitanga atu o ngā kāhui haumi, ka mutu me mātua ū te katoa, tae atu ki ngā kaimahi a Te Mātāwai, ki te Poari me ngā mema o ngā Pae Motuhake
Te Mātāwai have robust processes in place that are fair and transparent where everyone can submit applications for te reo Māori revitalisation in line with each of the clusters investment plans that is aligned to our Maihi Māori Strategy vision of restoring te reo Māori as a nurturing first language in homes and communities. These processes ensure that there is fairness across all our investment clusters that must be followed by all including Te Mātāwai staff, Board and Pae Motuhake members.
Te Mātāwai
 
E waingōhia ana ngā whakahaere haere kōtui matua o Te Mātauranga ki te pānui atu kua kopoua anō a Mereana Selby hei kanohi mō te Mātauranga ki te Poari o Te Mātāwai mō tētahi atu toru tau, tae noa atu ki te 28 o Pipiri 2021. 
Te Mātāwai

Te Mātauranga key stakeholder organisations and Te Mātāwai are pleased to announce that Mereana Selby has been reappointed as the Mātauranga representative to the Te Mātāwai Board for a further three years, term ending 28 June 2021.
Kei te kawea e ngā kāhui o Te Reo Tukutuku, a Te Hapori me Te Pāpāho ngā tukanga kopou, kia kopoua atu anō taua mema, kia kopoua atu rānei tana piki tūranga.  Ka pānuihia e Te Mātāwai i ngā kopounga a ngā whakahaere haere kōtui nei, ina oti ai ngā tukanga kopounga.
Te Reo Tukutuku Kāhui, Te Hāpori and Te Pāpāho are currently undertaking a selection process to confirm their respective appointments to the Board.  Te Mātāwai will announce those appointments once the selection processes are complete. 
I tērā marama i oti i Te Mātāwai te tukanga kimi kaimahi mō ētahi tūranga tūturu, me ētahi tūranga harangote. Hei tā te Tumu Whakarae o Te Mātāwai, a Te Atarangi Whiu “Mō te wāhi ki Te Mātāwai, tēnei au te pōhiri ōkawa nei i ā mātou kaimahi hou ki tā mātou kohinga kaupapa mō te tautoko tahi i te whakarauoratanga o te reo mā ngāi Māori, ki a ngāi Māori hoki. E kawea mai ana e ngā kaimahi hou katoa ētahi pūkenga nui whakaharahara hei tāpiri uara atu ki ngā whakaritenga kaimahi a Te Mātāwai."
Last month Te Mātāwai completed a process of recruitment for a number of full-time and part-time roles. “On behalf of Te Mātāwai, I would like to formally welcome our new staff to our collective kaupapa of language revitalisation support for and with Iwi Māori,” says Te Mātāwai Tumu Whakarae, Te Atarangi Whiu.  “All new staff bring with them an incredible skill-set that will add value to the current staffing arrangements that Te Mātāwai has in place.”
Jack MacDonald (Te Whakatōhea, Taranaki Tūturu, Te Pakakohi & Te Ātiawa) Kaitohutohu Haumitanga.
Caytion Wineera (Rongowhakaata, Rakaipaaka, Ngāti Rangi & Ngā Rauru) Kaitohutohu Haumitanga.
Candice Russell (Te Whānau-ā-Apanui & Ngāi Tahu) 
Kaiwhakahaere Tari.
Ngāhuia Foreman (Ngāti Tūrangitukua & Ngāti Tūwharetoa) 
Kaitohutohu Rautaki.
Jack MacDonald (Te Whakatōhea, Taranaki Tūturu, Te Pakakohi & Te Ātiawa) Investment Advisor.
Caytion Wineera (Rongowhakaata, Rakaipaaka, Ngāti Rangi & Ngā Rauru) Investment Advisor.
Candice Russell (Te Whānau-ā-Apanui & Ngāi Tahu) Office Manager.
Ngāhuia Foreman (Ngāti Tūrangitukua & Ngāti Tūwharetoa) 
Strategic Advisor.
E tūwhera ana te rēhitatanga mō Mahuru Māori, te wero kōrero Māori i te marama katoa o Mahuru i tēnei tau.  Rēhita mai i konei
Registrations are now open for Mahuru Māori, the Māori speaking challenge in the month of September 2018.  Please register here
Kia kaha te reo Māori – Ka tīmata Te Wiki o te Reo Māori ā te Rāmere, te 10 o Mahuru 2018 ki te Rātapu, te 16 o Mahuru 2018.  Ka hono atu a Te Mātāwai ki ō mātou hoa haere kōtui o te Maihi Karauna i ngā Hīkoi mō te Reo Māori ka whakahaeretia i te whānuitanga atu o te motu. Ka pāho mataoratia hoki e Te Mātāwai he kōrero i ia pō o te wiki ā te 7.30 i te ahiahi i tā mātou whārangi pukamata, e whakaatu ana i ētahi kaikōrero tokorima mō Te Ture mō Te Reo Māori, mō Te Mātāwai, mō Te Mātāuru, mō Te Pae Motuhake me te Whakarauora i te Reo.  Me he pātai tāu mā ngā tāngata kōrero mataora nei, whakairia mai koa, ka hono mai ai i taua pō.
Kia kaha te reo Māori – Māori Language Week kicks off on Monday 10th of September 2018 to Sunday 16th of September 2018.  Te Mātāwai will be joining with our Maihi Karauna partners in the Māori Language Parades taking place throughout the country.  Te Mātāwai will also broadcast a live kōrero each weeknight at 7.30pm on our facebook page featuring five kaikōrero on Te Ture mō Te Reo Māori, Te Mātāwai, Te Mātāuru, Te Pae Motuhake and Te Whakarauora Reo.  If you have any questions you would like to put to our live streaming guests please post them up and join us on the night.
Te Matatū: Te Hautūtanga me te Arotoruki 

I tukua tūmatanuitia e te Minita Whanaketanga Māori, e Hon Nanaia Mahuta, te Maihi Karauna hukihuki i te tīmatanga o tēnei marama hei matapaki mā te iwi. Ko te Maihi Karauna te Rautaki a te Karauna mō te Whakarauoratanga o te Reo Māori 2018-2023. E kimi ana te Karauna i ō uruparenga ki te Maihi Karauna hukihuki e wātea ana i konei
Te Matatū: Leadership &
Monitoring


The Minister for Māori Development Hon Nanaia Mahuta publicly released the draft Maihi Karauna for consultation earlier this month.  The Maihi Karauna is the Crown’s Strategy for Māori Language Revitalisation 2018-2023. The Crown is seeking your feedback on the Maihi Karauna consultation draft which is available here 
Ngā Minita o te Maihi Karauna me Ngā Mema Poari o te Maihi Māori

E mihi ana hoki a Te Mātāwai ki te putanga o te Pānui Whāinga 2018-2021 (SoI) a Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori. E whakamārama ana te SoI ka haere tonu te mahi ngātahi a te whakahaere, ki te waihanga, ki te whakapakari i ōna hononga ki ngā tari o roto i Te Whare o te Reo Mauri Ora, kia hāngai ai ki te Maihi Karauna hukihuki me te Maihi Māori. Ka kitea te putanga tuihono o te SoI i konei

Te Mātāwai also welcomes the release of The Māori Television Service Statement of Intent (SoI) 2018-2021. The SoI outlines that the service will continue to collaborate, build and strengthen relationships with agencies within Te Whare o te Reo Mauri Ora – in keeping with the draft Maihi Karauna and the Maihi Māori. Please find an online version of the SoI here  

E rua ngā putanga taumata ikeike a te Maihi Māori 2017-2040, a te Rautaki a te Iwi Māori rānei mō te whakarauoratanga o te reo, e arotahi ana ki ētahi āhuatanga e rua e whai wāhi atu ana ki te whakarauoratanga o te reo Māori i ngā kāinga.

The Maihi Māori 2017-2040 or the Iwi Māori Strategy for Māori language revitalisation has two high level outcomes with a focus on two critical states each contributing to the restoration of the Māori language in homes.

Putanga 1: Tuakiri – Ko tā te whakamahi i te reo Māori i roto i te iwi me te hapori, he whakapakari i te tuakiritanga ā-rohe me te whakakotahi anō i te hapori. Kei te āhua tonu o te titiro ki te tuakiritanga me te puta māori noa, te whai mana anō o te reo me ngā tikanga e kitea ai te kawea ōna, me tāna kawe i te tangata.  

Outcome 1: Tuakiri – Te reo Māori use in iwi and communities enhances local identity and community cohesion.  How it is both influenced and influences people depending on perceptions of identity and domains where reo and tikanga are normalised and have relevance

Putanga 2: Whakatupuranga – Ka tautokohia ngā whānau (kāinga) ki te pou anō me te ū tonu ki te reo Māori hei reo ūkaipō. E noho mātāmua mai ana ki tēnei putanga te whakarite mahere me te noho mātau a ngā whānau (ngā kaitiaki rā) me pēhea tā rātou whai kia reo tuku iho te reo i ngā reanga, me pēhea te whakarite whāinga, te whakatau raruraru me te whakatau take ā-pakeke nei mō te whakatipu i te reanga e piki ake ana hei reanga ko te reo ūkaipō tō rātou reo. E whakaae ana tēnei ko te nuinga atu o te Māori i tēnei wā, kāore e māori noa ki a rātou te whakarauora i te reo, me āta whakariterite tonu kia taea ai te kaupare ngā pēhitanga mai ki te nekehanga reo. 

Outcome 2: Whakatupuranga – Whānau (homes) are supported to re-establish and maintain te reo Māori as a first language. This outcome is centred around planning and awareness among whānau (especially caregivers), how they plan for future intergenerational transmission, how they set goals, problem solve and make decisions as adults for the raising of the next generation of first language (native) speakers.  This recognises that currently for the majority of Māori, language revitalisation does not occur naturally, it needs to be planned to act against the pressure for language shift.

"Restoring te reo Māori as a nurturing first language in homes and communities"
For media enquiries please email roihana.nuri@tematawai.maori.nz
Toha Atu | Share
Tihau Atu | Tweet
Īmera Atu | Forward
Copyright © 2018 Te Mātāwai, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp