Ngā Karere a Te Mātāwai
Koanga 2018

Te Mātāuru: Haumitanga

Te Arawa waka kia mau ki tō reo tuku iho! E tuwhera tonu ana te rauna haumitanga tuarua mō te whakarauora i te reo i roto i te kāhui iwi a Te Arawa, ka kati ā te rā nui o te Rāapa, te 31 o Whiringa-ā-nuku 2018.
Te Mātāuru: Investments

Te Arawa waka kia mau ki tō reo tuku iho! The second investment round for te reo revitalisation within the Te Arawa Iwi cluster remains open and will close at 12pm on Wednesday 31st October 2018.
Te Arawa Waka kia mau ki tō reo tuku iho!
Tukuna te reo kia rere noa! Kia mōhio mai anō hoki e tuwhera tonu ana te rauna haumitanga tuarua a Te Tai Rāwhiti, ka mutu e arotahi ana ki te whakamahi i te reo Māori. Ka kati tēnei o ngā rauna ā te rā nui o te Rāapa, te 10 o Whiringa-ā-nuku 2018.
Tukuna te reo kia rere noa! And please be advised that the second Te Tai Rāwhiti investment round is also open with a focus on engaging and using te reo Māori.  This round will close at 12pm on Wednesday 10th October 2018.
Kia ūkaipō anō te reo ki Te Taiuru! E tuwhera ana anō te rauna haumitanga tuarua a Te Tai Hau-ā-uru, ko tana whāinga ko te whakahaumanu i te reo Māori. Ka kati ā te rā nui o tēnei Rāapa, te 3 o Whiringa-ā-nuku 2018.
Kia ūkaipō anō te reo ki Te Taiuru! Plus the second Te Tai Hau-ā-uru investment round is currently open with the aim of restoring te reo Māori throughout Te Tai Hau-ā-uru. This round closes at 12pm this Wednesday, the 3rd of October 2018.
Mēnā e kimi tautoko ana koe ki te whakahāngai i tō tono whakarauora reo ki te mahere haumitanga a tō kāhui, whakapā atu koa ki tētahi mema o tō Pae Motuhake. Ki te hiahia tautoko koe ki te whakamahi i te pūnaha whakahaere haumitanga a Te Mātāpuna, īmēra mai koa ki tētahi kaiārahi haumitanga ki te kimi āwhina mōu i support@tematawai.maori.nz
If you need support aligning your te reo Māori revitalisation application to your clusters investment plan please contact any member of your Pae Motuhake.  For support using Te Mātāpuna our investment management system please email support@tematawai.maori.nz and an investment advisor will be happy to support you.
He tūmatakahuki, he reo tukutuku! I tēnei wā e whakamōhiotia ana te hunga tāpae tono mō te rauna tuatahi a Te Reo Tukutuku he aha ngā whakatau mō ā rātou tono. Hui katoa e 88 ngā tono i tāpaea mai, ka mutu i muri i te whakaroatanga ake i te aromātaitanga me tētahi tukanga whakaōrite, e 23 ngā tono e whakahau ana Te Pae Motuhake ki Te Reo Tukutuku kia whakaaetia e te Poari o Te Mātāwai. Ko ngā whakaaro matua mō ngā whakatau nei ko te hāngaitanga o ngā tono ki te mahere haumitanga me ngā pou e toru o te Maihi Māori, ko te pai me te hāngai hoki o te tono ki ngā paearu kua takoto pērā i te uara mō te moni, te tohanga ki te rāngai me te āhei atu ā ngā hoa kōtui ki ngā mahi reo.
He tūmatakahuki, he reo tukutuku! Currently applicants in the inaugural Te Reo Tukutuku round are being informed of the outcome of their applications.  In total 88 applications were successfully submitted and following an extended assessment and moderation process Te Pae Motuhake ki Te Reo Tukutuku recommended 23 applications be approved by the Te Mātāwai Board. The key considerations included the alignment to the investment plan and to the three pou in the Maihi Māori, merit of application based on criteria including value for money, sector distribution and access to te reo based activities from potential partners just to name a few.
Te Mātāwai
 
Kua kopoua a Jonathan Kilgour (Ngāti Rereahu, Ngāti Maniapoto, Ngā Rāuru, Ngāi Tahu) hei Kaiwhakahaere Rangahau ki te ārahi i te hōtaka rangahau reo Māori ka whakarākei i te hōtaka Haumitanga a Te Mātāuru.
Te Mātāwai

Jonathan Kilgour (Ngāti Rereahu, Ngāti Maniapoto, Ngā Rauru, Ngāi Tahu) has been appointed as the Research Manager to lead the Māori language research programme that will complement the Te Mātāuru Investments programme.
Te Matatū: Te Hautūtanga me te Arotoruki 

Kua kopoua a Kylie Brown (Ngāi Takoto, Te Aupouri, Ngāti Porou) ki te Poari o Te Mātāwai hei māngai mō te Pāpāho. Ka mana te kopounga nei mō te toru tau atu i tēnei rā (te Mane te 01 o Whiringa-ā-nuku 2018). Ko Kylie te piki tūranga mō te māngai o te Pāpāho, mō Scotty Morrison, i eke nei te wāhi ki a ia i te Hōngongoi 2018.
Te Matatū: Leadership &
Monitoring


Kylie Brown (Ngāi Takoto, Te Aupōuri, Ngāti Porou) has been appointed as the new Media representative to the Board of Te Mātāwai.  The appointment is effective from Monday 01 October 2018 for a three-year term.  Kylie replaces outgoing Media representative Scotty Morrison whose term expired in July 2018. 

Hei tā te Hoa-Toihau o Te Mātāwai, a Mereana Selby, "E mihi ana au ki Te Whakaruruhau o ngā Reo Irirangi Māori o Aotearoa me Ngā Aho Whakaari mō tā rātou kopounga hou me te titiro whakamua hoki ki ngā pūmanawa whānui me ngā mātauranga ka kawea mai e Kylie ki te pae o te Poari.  E hiahia ana anō au ki te whakamihi i ngā tākoha nunui mai a Scotty me tana ū pūmau ki te kaupapa o te ao Pāpāho i ngā tau e rua ka taha ake nei, mai i ana mahi hautū i te wā ko ia te toihau o Te Reo Tukutuku ki tana noho hei kanohi mō Te Rautaki Maihi Māori."

“I would like to thank Te Whakaruruhau o ngā Reo Irirangi Māori o Aotearoa and Ngā Aho Whakaari for their new appointment and we look forward to the diverse skills and knowledge that Kylie will bring to the Board table,” says Te Mātāwai Hoa-Toihau Mereana Selby.  “Also, I want to acknowledge Scotty’s invaluable contribution and commitment during his time as the Media representative for the past two years, from his leadership as chair of Te Reo Tukutuku to fronting the Maihi Māori Strategy.”

Kua kopoua anō e te Minita Whanaketanga Māori, a Hon Nanaia Mahuta, a Robin Hapi (Ngāti Kahungunu, Rangitāne) CNZM ki te poari o Te Mātāwai hei Kanohi mō te Kāwanatanga.

The Minister of Māori Development Hon Nanaia Mahuta has reappointed Robin Hapi (Ngāti Kahungunu, Rangitāne) CNZM to the board of Te Mātāwai as one of two Ministerial Representatives.

I eke te wā ki a ia i te paunga o Hereturikōkā 2018, ka mutu i tēnei kopounga anō ōna, ka toru tau atu ia ki te Poari. Hei tā te Hoa-Toihau o Te Mātāwai, a Waihoroi Shortland, "I te whānui o ngā wheako o Robin mō te taha mana whakahaere, e nui whakahirahira ana tāna ka tākoha ake ki te Poari o Te Mātāwai. E titiro whakamua ana ki te tautoko tonu, ki te tāpae whakaaro tonu me ngā tohungatanga o Robin i a mātou ka mahi tonu i ngā mahi whakarauora i te reo Māori hei reo ūkaipō i ngā kāinga me ngā hapori.

Mr Hapi’s term expired at the end of August 2018, the reappointment means that his term has now been extended for a further three year term.  “Robin’s extensive governance experience adds enormous value to the running of the Board of Te Mātāwai,” says Te Mātāwai Hoa-Toihau Waihoroi Shortland. “We look forward to Robin’s continued support, advice and expertise as we continue our mahi of restoring te reo Māori as a nurturing first language in homes and communities.”

I te Rāapa, te 17 o  Whiringa-ā-nuku 2018, ka whakahaeretia e te Poari o Te Mātāwai (ka ārahina e ngā Hoa-Toihau e Mereana Selby rāua ko Waihoroi Shortland) te Wānanga Mahi Ngātahi ā-Rautaki tuatahi mō te katoa o te rā e whakarauika mai ai te katoa o ngā poari o ngā Hinonga reo Māori a te Karauna, arā, o Te Taura Whiri i te Reo Māori, o Te Māngai Pāho, o Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori, me Te Puni Kōkiri me te Minita Whanaketanga Māori hoki, 

On Wednesday, the 17th of October 2018, Te Mātāwai Board (led by Hoa-Toihau Mereana Selby and Waihoroi Shortland) will host the inaugural Collaboration Wānanga bringing together the full Board of Te Mātāwai and the boards of the Māori language Crown entities from Te Taura Whiri i te Reo Māori, Te Māngai Pāho, the Māori Television Service along with the Minister for Māori Development and her department Te Puni Kōkiri.

For media enquiries please email roihana.nuri@tematawai.maori.nz
Toha Atu | Share
Tihau Atu | Tweet
Īmera Atu | Forward
Copyright © 2018 Te Mātāwai, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp