Ngā Karere a Te Mātāwai
Whiringa-ā-nuku 2018

Te Matatū: Te Hautūtanga me te Arotoruki 

I Te Whanga-nui-a-Tara, i te Rāapa, te 17 o Whiringa-ā-nuku 2018, ka whakaritea, ka whakahaeretia e Te Mātāwai Te Wānanga a Te Whare Te Reo Mauri Ora tuatahi, (te wānanga ngātahi mō te whakarauoratanga o te reo Māori) i whakakotahi ai ngā Poari o Te Taura Whiri i te Reo Māori, o Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori, o Te Māngai Pāho, ngā hinonga o te Maihi Karauna, tae atu ki Te Puni Kōkiri, ki te matapaki i tētahi rautaki mō te mahi ngātahi me te hautū ngātahi anō a te katoa, mō te whakarauoratanga o te reo Māori a Ngāi Māori me te Karauna.
Te Matatū: Leadership &
Monitoring


In Wellington on Wednesday, the 17th of October 2018, Te Mātāwai organised and hosted the inaugural Te Wānanga a Te Whare o Te Reo Mauri Ora (te reo Māori revitalisation collaboration wānanga) bringing together the Boards of the Maihi Karauna entities Te Taura Whiri i te Reo Māori, The Māori Television Service, Te Māngai Pāho, including Te Puni Kōkiri to discuss strategic collaboration and leadership across all of Te Whare o Te Reo Mauri Ora entities for Māori language revitalisation between iwi Māori and the Crown.
Rawinia Higgins (Toihau o Te Poari o Te Taura Whiri i te Reo Māori), Eruera Prendergast-Tarena (Toihau o Te Poari o Te Māngai Pāho), Jamie Tuuta (Toihau o Te Poari o Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori) rātou ko Mereana Selby (Hoa-Toihau o Te Poari o Te Mātāwai) ki Te Wānanga a Te Whare o Te Reo Mauri Ora.
Hei tā te Hoa-Toihau o Te Mātāwai, a Mereana Selby, "Ko te whakahaere hui mā ngā hinonga Maihi Karauna tētahi wāhanga o tā mātou whai ki te whakatairanga i te uara o te haere kōtui auroa, me te atawhai i te hautūtanga pakari i ngā mahi whakarauora i te reo Māori."  Hei tāna anō, "Ka rere aku mihi ki te hunga i whai wāhi mai ki te wānanga, me taku mōhio anō i aku matapakinga ki ngā toihau o ngā Poari o ngā hinonga Karauna, e rite ana tō mātou kohara ki te whakatinana i tā mātou whakakitenga, arā, kia māhorahora te reo." 
“Actively working with Maihi Karauna entities is part of our commitment to promoting the value of enduring partnership and nurturing strong te reo Māori revitalisation leadership,” says Te Mātāwai Hoa-Toihau Mereana Selby.  “I would like to take this opportunity to thank everyone who actively participated in the wānanga and I know from my discussions with the board chairs of the Crown entities that we are all equally passionate about making our shared vision a reality, arā, kia mahorahora te reo, te reo Māori is spoken every day,” she says.
Hei tā te Kaikōrero Matua, a Hōnore Joe Williams, “Ko tō tātou tino hoariri ko tā tātou kore e whakaaro ki ngā āhuatanga e noho mārama mai ana i mua tonu i te aroaro. E kore a Aotearoa e rite ake ki te whai i te huarahi nei.” “Our greatest enemy is that we will fail to imagine what is obvious and possible in front of us,” says Guest Speaker Justice Joe Williams.  “Aotearoa could not be more ready for this journey.” 
Kua kopoua a Teina Boasa-Dean (Ngāi Tūhoe, Ngāti Kahungunu, Ngāti Raukawa, Ngāti Tūwharetoa) hei māngai hou mō te hapori ki te Poari o Te Mātāwai. I mana te kopounga ōna i te Rāapa, te 10 o Whiringa-ā-nuku 2018, mō te toru tau. Ko Teina te piki tūranga mō Hiria Hape, te māngai mō te Hapori i eke nei te wāhi ki a ia i te Hōngongoi 2018. 
Teina Boasa-Dean (Ngāi Tūhoe, Ngāti Kahungunu, Ngāti Raukawa, Ngāti Tūwharetoa) has been appointed as the new Community representative to the Board of Te Mātāwai. The appointment started on Wednesday 10 October 2018 for a three-year term.  Teina replaces outgoing Community representative Hiria Hape whose term expired in July 2018.
 
Hei tā te Hoa-Toihau o Te Mātāwai, a Mereana Selby, "Ka nui hoki te mihi a te Poari ki a Hiria mō tana whakapau kaha ki te kaupapa, me te kaha o tana noho hei māngai mō Te Hapori. Ka nui te mihi ki ngā whakahaere whai pānga matua o Te Hapori mō tā rātou kopounga hou e hiamo ana mātou ki te mahi ngātahi me Teina."
“I want to express the board’s gratitude to Hiria for her dedication to the kaupapa and advocating strongly on behalf of Te Hapori," says Te Mātāwai Hoa-Toihau, Mereana Selby. “Congratulations to the key stakeholder organisations for Te Hapori on their new appointment, we are excited to work with Teina."
Te Mātāuru: Haumitanga

Te Arawa waka kia mau ki tō reo tuku iho! E mihi ana a Te Mātāwai ki te hunga i angitū te tāpae tono mai ki te rauna haumitanga tuarua a te Kāhui ā-Iwi o Te Arawa me Te Pae Motuhake o Te Arawa.  Ka noho tuwhera tonu te rauna ki te rā nui i tēnei rā. 
Te Mātāuru: Investments

Te Arawa waka kia mau ki tō reo tuku iho! Te Mātāwai would like to thank those of you who have successfully submitted an application to the second Te Arawa Kāhui ā-Iwi investment round.  The round currently remains open until midday today.
He tai tonga, he wai hono, he manu inutai! He whakamōhio atu tēnei ka tuwhera te rauna haumitanga tuarua mō Te Waipounamu ā te rā nui o te Rāapa, te 14 o Whiringa-ā-rangi 2018, ka kati ā te rā nui o te Rāapa, te 23 o Kohitātea 2019.
He tai tonga, he wai hono, he manu inutai! Please be advised that the second investment round for Te Waipounamu will open at 12pm on Wednesday 14th of November 2018 and close at midday on Wednesday 23rd of January 2019. 
He kāhui kūaka ki te rangi, he kaupapa waka ki te moana, ko te reo Māori ia ka tau ki uta! Waihoki, ka tuwhera te rauna haumitanga tuarua a Te Tai Tokerau ā te rā nui o te Rāapa, te 21 o Whiringa-ā-rangi 2018, ka kati ā te rā nui o te Rāapa, te 19 o Hakihea 2018. 
He kāhui kūaka ki te rangi, he kaupapa waka ki te moana, ko te reo Māori ia ka tau ki uta! Also, the second Te Tai Tokerau investment round will open at 12pm on Wednesday 21st of November 2018 and close at midday on Wednesday 19th of December 2018.
 
Tainui waka ki te hoe! I kati te rauna haumitanga tuarua a te Kāhui ā-Iwi o te waka o Tainui i tērā marama, e 26 ngā tono i angitū te tāpaea mai hei aromatawai mā Ngā Pae Manu o Tainui.  
Tainui waka ki te hoe! The second investment round for Tainui closed last month with 26 applications successfully submitted for assessment by Ngā Pae Manu o Tainui.
Kia ūkaipō anō te reo ki Te Taiuru! E 50 ngā tono i tāpaea mai i te rauna haumitanga tuarua a Te Tai Hau-ā-uru, i kati tēnei rauna i te tīmatanga o tēnei marama. E aromatawaitia ana ēnei i tēnei wā e Te Pae Motuhake ki Te Tai Hau-ā-uru. 
Kia ūkaipō anō te reo ki Te Taiuru! There were 50 applications submitted in the second Te Tai Hau-ā-uru investment round that closed earlier this month, these are currently being assessed by Te Pae Motuhake ki Te Tai Hau-ā-uru.
Tukuna te reo kia rere noa! Kua tae te Kāhui ā-Iwi o Te Tai Rāwhiti ki te wāhi e aromatawaitia ai ā rātou tono, e 26 ēnei i angitū te tāpaeahia i te rauna haumitanga tuarua mā te pūnaha whakahaere haumitanga ā-tuihono a Te Mātāpuna.
Tukuna te reo kia rere noa! Also, Te Tai Rāwhiti have moved into the assessment phase as well following there successful second investment round where 26 applications were successfully submitted through our online management system Te Mātāpuna.
Ka takoto ngā tūtohunga a ngā Pae Motuhake hei whakaae mā te katoa o te Poari o Te Mātāwai.
Please note all Pae Motuhake make recommendations for approval to the full Board of Te Mātāwai.
For media enquiries please email roihana.nuri@tematawai.maori.nz
Toha Atu | Share
Tihau Atu | Tweet
Īmera Atu | Forward
Copyright © 2018 Te Mātāwai, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp