Copy
Nyhetsbrev - Mars 2022

Hvis bildene ikke vises bør du aktivere bildevisning i e-postleseren eller legge oss til
listen over godkjente avsendere. Du kan også lese nyhetsbrevet i webversjon.
 
En analyse av rettsavgjørelser i syv europeiske land viser at barn som vurderes for barnevernsadopsjon stort sett ikke er synlige i domstolenes begrunnelse for sin avgjørelse. Er ikke dette et direkte brudd på barnets rettssikkerhet?
Nyheter

NY ARTIKKEL

Barnevernssystem og folks oppfatning av hva som er legitime barnevernsinngrep er forbundet

 
Dr. Hege Stein Helland (DIPA), stipendiat Siri Hansen Pedersen (UiB) og Professor Marit Skivenes (DIPA), undersøker i en ny studie publisert i Journal of Public Child Welfare befolkningens vurderinger av potensielle barnevernssaker. Studien har representative utvalg av befolkningen i California (USA), England, Finland og Norge.  

NY ARTIKKEL

Holdninger til begrensning av foreldrerettigheter i USA og Norge

 
Professor Marit Skivenes, professor Jill D. Berrick (UC Berkeley) og Dr. Joseph N. Roscoe (Rogers Behavioral Health) finner i en ny studie betydelige forskjeller i holdninger til foreldrerettigheter knyttet til barns risiko mellom amerikanere og nordmenn. Studien er publisert i Journal of Social Policy.

NY ARTIKKEL

Hvem er egentlig barnet i skjønnsmessige avgjørelser om barnets beste?


I en nylig publisert artikkel i International Journal of Children's Rights peker Seniorforsker Jenny Krutzinna på at selve barnet har fått for lite oppmerksomhet i betraktninger om hva som er til barnets beste. Som en løsning foreslår hun en barnesentrisk tilnærming som i større grad tar hensyn til barnets individuelle egenskaper, behov og omstendigheter. 
 
RAPPORT

Ny rapport om institusjonsplasseringer av barn og unge

 
Stipendiat Barbara Ruiken har nylig utarbeidet en rapport om fylkesnemndsvedtak knyttet til institusjonsplasseringer. Rapporten bygger på ferske data fra BARN-NEMND, et infrastrukturprosjekt som har til formål å utvikle en ny database med fylkesnemndsvedtak i barnevernssaker.

BLOGG

Kreftene som utfordrer staten

 
I dette blogginnlegget gir Yngve Nedrebø konstruktive innspill om kritikere av barnevernet og velferdsstaten. 

VIDEO

Barnevernfrokost: Fra barnets beste til gjenforening som overordnet mål for barnevernstiltak etter omsorgsovertakelse?


Christian Børge Sørensen: Siden høsten 2018 er Norge hittil dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å ha krenket retten til familieliv i 14 barnevernssaker. Dette har ført til endringer i norsk barnevernsrett og praksis. I dette foredraget stiller Sørensen spørsmål ved om pendelen har gått for langt i retning av å ivareta familiens enhet.

VIDEO

Barnevernfrokost: Barneverntjenestens egne betraktninger rundt gjenforeningsmålsettingen


Kjersti Sandanger: Det er en rekke dillemmaer knyttet til gjenforeningsformålet etter omsorgsovertakelser. Blant annet vurderinger knyttet til biologisk families rett til samvær og avveininger mot hensynet til barnets beste. Hva sier barneverntjenesten om dette, og hva påvirker beslutningene som tas?
Arrangementer

DIPA i media

Tverrfaglig forskning skal flyttte forskningsfronten


Fem forskere har fått 25 millioner hver til original og banebrytende prosjekter gjennom et spleiselag mellom Universitetet i Bergen og Forskningsrådet. Leder av DIPA, Marit Skivenes er tildelt midler for prosjektet Child Protection Systems Across the World (CPS-WORLD), et prosjekt som skal undersøke  barnevernssystemer og hvordan de beskytter barn fra vold og omsorgssvikt.

Fra våre samarbeidspartnere

Ny rapport om barnevernet i Irland

 
Professor og spesialrapportør for barnevern, Conor O'Mahony publiserte nylig årsarapport for 2021 om det irske barnevernet. Rapporten tar utgangspunkt i ny, internasjonal forskning på barnevernsfeltet og omtaler flere bidrag fra senteret!

"De frykter dagens lys"
 

Vår kollega, Neil Datta (European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights), deltok nylig på en høring i Europaparlamentet om tilbakeslaget mot sosiale og politiske rettigheter. Seansen rettet blant annet søkelyset på konservative amerikanske organisasjoner som støtter sosiale bevegelser mot kvinners rettigheter og LHBT-rettigheter i Europa.

Store forskjeller i tilgang på prevensjonsmidler mellom Øst og Vest-Europa
 

Vår kollega, Neil Datta (The European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights) la nylig frem et oppdatert atlas over tilgang på prevensjonsmidler i Europa. Oversikten peker på store og økende forskjeller mellom Øst- og Vest-Europa det siste året. 
Kjenner du noen som bør stå på vår mailingliste?

Vi ønsker å nå ut med forskningsbasert kunnskap til et bredt publikum. Vet du om noen som kan være interessert - del gjerne dette nyhetsbrevet eller videresend påmeldingslenken:
 www.eepurl.com/dbQ8iL
 

Nylige publikasjoner fra DIPA-senteret


Helland, H. S., Pedersen, S. H., and Skivenes, M. (2022) Comparing population view's on state responsibility for children in vulnerable situations - the role of institutional context and socio-demographic characteristics. Journal of Public Child Welfare, AHEAD-OF-PRINT, 1-22. https://doi.org/10.1080/15548732.2022.2051674

Krutzinna, J. (2022) Who is "The Child"? Best Interests and Individuality of Children in Discretionary Decision-Making. The International Journal of Children's Rights, 30(1), 120-145. https://doi.org/10.1163/15718182-30010005 

Berrick, J. D., M. Skivenes and J. N. Roscoe (2022) Parental Freedom in the Context of Risk to the Child: Citizens' Views of Child Protection and the State in the US and Norway. Journal of Social Policy, 1-22. https://doi.org/10.1017/S0047279421001021.

Berrick, J. D., M. Skivenes and J. N. Roscoe (2021). Children's rights and parents' rights: Popular attitudes about when we privilege one over the other. International Journal of Social Welfare, 1-14. https://doi.org/10.1111/ijsw.12523.

Thoburn, J. (2021) Processes and determining factors when family court judgments are made in England about infants entering care at birth. Journal of Social Welfare and Family Law. 10.1080/09649069.2021.1996082


Helland, H. S. (2021). In the Best Interest of the Child? Justifying Decisions on Adoption from  Care in the Norwegian Supreme Court. The International Journal of Children's Rights29(3), 609- 639. https://doi.org/10.1163/15718182-29030004.

Helland, H. S. (2021). Reasoning between Rules and Discretion: A Comparative Study of the Normative Platform for Best Interest Decision-Making on Adoption in England and Norway. International Journal of Law, Policy and the Family35(1). 
https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab036.

Skivenes, Marit (2021) Exploring populations view on thresholds and reasons for child protection intervention - comparing England, Norway, Poland and Romania. European Journal of Social Work. Ahead-of-print, 1-16. https://doi.org/10.1080/13691457.2021.1995706.

McEwan-Strand, Amy and Marit Skivenes (2021) “Children’s Capacities and Role in Matters of Great Significance for Them: An Analysis of the Norwegian County Boards’ Decision-Making in Cases about Adoption from Care” in Fenton-Glynn and Sloan (eds.) Parental Guidance, State Responsibility and Evolving Capacities. Brill Nijhoff: Leiden, The Netherlands. https://doi.org/10.1163/9789004446854_011.

Løvlie, Audun Gabriel and Marit Skivenes (2021) “Justifying interventions in Norwegian child protection: An analysis of violence in migrant and non-migrant families in Norway.” Nordic Journal on Law and Society, Vol. 4 (2), 1-41. https://doi.org/10.36368/njolas.v4i02.178

 

Kontakt oss dersom du ønsker tilgang til noen av våre publikasjoner:
discretion@uib.no
@DiscretionUiB @DiscretionUiB
discretion.uib.no discretion.uib.no
DiscretionUiB DiscretionUiB
EN: The aim of this newsletter is to share news from the Centre and to disseminate research from our projects to interested parties, such as social care services, organizations, interest groups, media, and others that are interested in the child welfare field. Questions and enquiries can be directed to discretion@uib.no. If you do not want to receive our newsletter, please click the "Unsubscribe" link below.

NO: Årsaken til at du mottar nyhetsbrevet vårt er at vi ønsker å dele nyheter fra senteret og formidle forskningen fra prosjektene våre ut til barneverntjenestene, organisasjoner, interessegrupper, media og andre interessenter på barnevernsfeltet. Spørsmål og henvendelser kan rettes til discretion@uib.no. Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsbrevet kan du melde deg av ved å klikke på lenken under.

 
 
Postal address
University of Bergen
Department of Administration and Organization Theory
C/O Marit Skivenes
P.O: 7802, 5020 Bergen
Norway


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Centre for Research on Discretion and Paternalism · Christiesgate 17 · Bergen, Hordaland 5007 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp