Copy
Nyhetsbrev - Oktober 2021

Hvis bildene ikke vises bør du aktivere bildevisning i e-postleseren eller legge oss til
listen over godkjente avsendere. Du kan også lese nyhetsbrevet i webversjon.
 
De fleste barn svarer at de ønsker mer heller enn mindre kontakt med sine biologiske og tidligere fosterhjemsforeldre. Hvordan kan vi bedre bidra til at barn som ønsker det skal kunne opprettholde kontakt med dem de selv definerer som sin familie? 
Nyheter

NY ARTIKKEL

Til barnets beste?

 
Forsker ved DIPA, Hege Stein Helland, er ute med ny artikkel publisert i det prestisjetunge tidsskriftet International Journal of Children's Rights. Hvordan argumenterer Norges Høyesterett i omsorgsovertakelsessaker og i hvilken grad er rettferdiggjøringen av avgjørelser rasjonell?

VIDEO

Barnevernfrokost: Konflikt-håndtering og kommunikasjon i barnevernssaker

 
Samtaleprosess er en meklingsliknende prosess i saker for fylkesnemndene. Hvorfor er det behov for samtaleprosess? Kunne en del av sakene som løses med denne metoden vært løst i barneverntjenesten? Hva er det en samtaleprosess tilfører barnevernssakene?

FOREDRAG

UiB 75 år: Barnevern - Blir det noen gang rett?

 
Er det store forskjeller mellom land når det gjelder vern av barns rettigheter? Senterleder Marit Skivenes snakket om utfordringene som oppstår når familien kommer til kort og barn trenger beskyttelse og hjelp fra barnevernet.  
Arrangementer

Ledige stillinger

Vi har følgende utlysning på DIPA-senteret:
Følgende stillinger er utlyst ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap:

DIPA i media

Fokus: Omsorgsovertakelser etter familievold
 

Marit Skivenes skriver i Fokus (Fagblad for politiets kriminalitetsforebyggende forum) om hvorfor foreldre benekter vold mot barn. I en femtedel av voldssakene klandrer foreldrene barnet for situasjonen og volden som oppstår og/eller bagatelliserer overgrepene. Dette viser seg også å være forholdsvis vanlig i barnevernssaker.

Aftenposten: Barnevernsledere: Terskelen er blitt høyere for å flytte barn ut av hjemmet
 

Som leder av utvalget for å bedre kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet kommenterer Marit Skivenes nedgangen i antall omsorgsovertakelser i Norge. 

Fra våre samarbeidspartnere

Nytt forskningssenter studerer utfordringer knyttet til transnasjonale familier
 

Et nytt forskningssenter med fokus på barn og familietilknytninger på kryss av landegrenser er nylig etablert ved Babeș-Bolyai Universitetet i Romania. DIPA er støttespiller for senteret.

Ny bok om foreldreveiledning, barns autonomi og statens ansvar
 

Våre samarbeidspartnere i CRC Implementation Project har nylig utgitt en redigert bok om artikkel 5 i FNs barnekonvensjon om foreldres ansvar, rettigheter og plikter har knyttet til barns utvikling av evner og anlegg.  Marit Skivenes har sammen med Amy McEwan-Strand skrevet et kapittel i boken. Lenke til kapittelet finner du lenger ned i nyhetsbrevet, under "Nylige publikasjoner fra DIPA-senteret".
Kjenner du noen som bør stå på vår mailingliste?

Vi ønsker å nå ut med forskningsbasert kunnskap til et bredt publikum. Vet du om noen som kan være interessert - del gjerne dette nyhetsbrevet eller videresend påmeldingslenken:
 www.eepurl.com/dbQ8iL
 

Nylige publikasjoner fra DIPA-senteret


Helland, H. S. (2021). In the Best Interest of the Child? Justifying Decisions on Adoption from  Care in the Norwegian Supreme Court. The International Journal of Children's Rights29(3), 609- 639. https://doi.org/10.1163/15718182-29030004.

Helland, H. S. (2021). Reasoning between Rules and Discretion: A Comparative Study of the Normative Platform for Best Interest Decision-Making on Adoption in England and Norway. International Journal of Law, Policy and the Family35(1). 
https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab036.

McEwan-Strand, Amy and Marit Skivenes (2021) “Children’s Capacities and Role in Matters of Great Significance for Them: An Analysis of the Norwegian County Boards’ Decision-Making in Cases about Adoption from Care” in Fenton-Glynn and Sloan (eds.) Parental Guidance, State Responsibility and Evolving Capacities. Brill Nijhoff: Leiden, The Netherlands. https://doi.org/10.1163/9789004446854_011.

Løvlie, Audun Gabriel and Marit Skivenes (2021) “Justifying interventions in Norwegian child protection: An analysis of violence in migrant and non-migrant families in Norway.” Nordic Journal on Law and Society, Vol. 4 (2), 1-41. https://doi.org/10.36368/njolas.v4i02.178

 

Kontakt oss dersom du ønsker tilgang til noen av våre publikasjoner:
discretion@uib.no
@DiscretionUiB @DiscretionUiB
discretion.uib.no discretion.uib.no
DiscretionUiB DiscretionUiB
EN: The aim of this newsletter is to share news from the Centre and to disseminate research from our projects to interested parties, such as social care services, organizations, interest groups, media, and others that are interested in the child welfare field. Questions and enquiries can be directed to discretion@uib.no. If you do not want to receive our newsletter, please click the "Unsubscribe" link below.

NO: Årsaken til at du mottar nyhetsbrevet vårt er at vi ønsker å dele nyheter fra senteret og formidle forskningen fra prosjektene våre ut til barneverntjenestene, organisasjoner, interessegrupper, media og andre interessenter på barnevernsfeltet. Spørsmål og henvendelser kan rettes til discretion@uib.no. Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsbrevet kan du melde deg av ved å klikke på lenken under.

 
 
Postal address
University of Bergen
Department of Administration and Organization Theory
C/O Marit Skivenes
P.O: 7802, 5020 Bergen
Norway


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Centre for Research on Discretion and Paternalism · Christiesgate 17 · Bergen, Hordaland 5007 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp