Copy
Invitasjon til webinar

Hvis bildene ikke vises bør du aktivere bildevisning i e-postleseren eller legge oss til
listen over godkjente avsendere. Du kan også lese nyhetsbrevet i webversjon

 

Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt i barnevernssaker?

Barnekonvensjonens artikkel 12 slår fast at barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som berører dem, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Men hvordan håndteres denne forpliktelsen i følge forskning innen barnevern? Og hva innebærer denne rettigheten for utøvelsen av profesjonell praksis i barnevernet?

Asgeir Falch-Eriksen er statsviter med barns rettigheter og barnevern som sitt spesialfelt. Han har deltatt i flere studier som ser på barns medvirkning, og vil i dette foredraget forsøke å besvare disse to sentrale spørsmålene. Asgeir Falch-Eriksen arbeider som seniorforsker ved NOVA – OsloMet, og som førsteamanuensis II ved Centre for Research on Discretion and Paternalism, UiB.

Webinaret vil foregå på Zoom. Det vil være mulig å stille spørsmål skriftlig under arrangementet.

Dato: 14. april kl. 09.00 - 09.45
Sted: Zoom Webinar


 

Lenke til arrangementsiden på Facebook:
https://www.facebook.com/events/907329753363241


Lenke til Zoom for deltakelse:
https://uib.zoom.us/j/67107275765?pwd=V09sazhkMzZqa29RYWQ2eFk2U2NWQT09

Google Calender
iCal Export***
Arrangementet er et samarbeid mellom Centre for Research on Discretion and Paternalism, Centre on Law and Social Transformation og Bergen kommune - Etat for barn og familie.
Kjenner du noen som bør stå på vår mailingliste?

Vi ønsker å nå ut med forskningsbasert kunnskap til et bredt publikum. Vet du om noen som kan være interessert - del gjerne dette nyhetsbrevet eller videresend påmeldingslenken: www.eepurl.com/dbQ8iL
 
@DiscretionUiB @DiscretionUiB
discretion.uib.no discretion.uib.no
DiscretionUiB DiscretionUiB
EN: The aim of this newsletter is to share news from the Centre and to disseminate research from our projects to interested parties, such as social care services, organizations, interest groups, media, and others that are interested in the child welfare field. Questions and enquiries can be directed to discretion@uib.no. If you do not want to receive our newsletter, please click the "Unsubscribe" link below.

NO: Årsaken til at du mottar nyhetsbrevet vårt er at vi ønsker å dele nyheter fra senteret og formidle forskningen fra prosjektene våre ut til barneverntjenestene, organisasjoner, interessegrupper, media og andre interessenter på barnevernsfeltet. Spørsmål og henvendelser kan rettes til discretion@uib.no. Dersom du ikke ønsker å motta nyhetsbrevet kan du melde deg av ved å klikke på lenken under.

 
 
Postal address
University of Bergen
Department of Administration and Organization Theory
C/O Marit Skivenes
P.O: 7802, 5020 Bergen
Norway


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Centre for Research on Discretion and Paternalism · Christiesgate 17 · Bergen, Hordaland 5007 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp