Copy
Thema: Diaconaat • 16 juli 2022 • Bekijk in uw browser

Dilemma: eenzaam voortploegen als gemeente of samen sterker staan?

Samenwerken inspireert en motiveert, maar uit onderzoek blijkt dat gemeenten het ook spannend vinden: lukt het wel om elkaar, met elk een unieke context, goed te helpen? Wat doe je: eenzaam voortploegen op de rotsen of samen sterker staan? "Samenwerken is maatwerk, er is niet één oplossingsrichting die voor alle gemeenten geldt." Lees drie verhalen uit de praktijk.
Lees verder

Actueel

Thema van de week: Diaconaat

In het diaconaat is de kerk solidair met wie lijden in de wereld en geeft zij vorm aan de verwachting van het Rijk van God voor deze wereld. Op de themapagina vind je informatie, ideeën, trainingen en meer om diaconaat in je gemeente vorm te geven.
Naar de themapagina

Wat is diaconaat?

Het diaconaat is geboren rond de tafel, waar de vroege christenen bij elkaar kwamen om met elkaar het leven van Jezus na te volgen. Diaconie betekent ook wel ‘dienen aan tafel’. Het drukt uit dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen.

Wat zijn de taken van een diaken?

De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente: delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Gezocht: Ideeën bij het jaarthema

Heeft jouw gemeente een briljant idee bij het jaarthema 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'? Laat het ons dan weten via tips@protestantsekerk.nl. Wie weet krijgt het een plekje in de ideeënbank op de site ter inspiratie voor andere gemeenten. 
Deel je idee!

Ook interessant

Voor tv-programma 'Petrus in het land' (KRO-NCRV) werden inmiddels tientallen vertrouwde én verrassende liedboekliederen van een nieuw muzikaal jasje voorzien. De meest geliefde liederen zijn nu op cd verschenen! De cd uitdelen? Bestel hem voor 2,50 per exemplaar.

Bestel de cd's

Hoe verhouden wij ons in 2022 tot de wegen die Barth en Anselmus wijzen, en hoe denken we als theologen in onze ‘era’ methodisch verantwoord ter zake te kunnen spreken? Leer het als predikant, geestelijk verzorger of theologiestudent tijdens de 39e Barth Conferentie in Münster van 5 t/m 7 oktober. Aanmelden kan tot 24 augustus a.s. 

Meer informatie en aanmelden

In aanloop naar de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken portretteert Petrus inspirerende mensen uit binnen- en buitenland, zoals Babu Ganta (65) uit Dubai. Hij traint jaarlijks honderden voorgangers van migrantenkerken in de Golfregio in storytelling. Na deze training kunnen voorgangers - zelf vaak ook arbeidsmigranten zonder theologische opleiding - bijbelverhalen doorvertellen aan hun gemeenteleden die niet of nauwelijks kunnen lezen.

Lees zijn verhaal

Nieuwe vacatures

Ambulant predikant Noord-Nederland (12-32 uur) | Ambulant predikant West-Nederland (10-20 uur) | Ambulant predikant Midden- en Zuid-Nederland (16-20 uur) | Predikant Hallau, Zwitserland | Kerkelijk werker - ouderen pastor Burgum (8 uur) | Lid van de Commissie CIO-Onderwijs (vrijwilliger) | Pastoraal werker Apeldoorn (8 uur) | Predikant Barendrecht (36 uur)
Alle vacatures
Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week
Copyright © 2022, Protestantse Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. 

Protestantse Kerk in Nederland
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief! 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
Volg ons online
Twitter
Facebook
Website