Copy
Thema: Veilige gemeente •  19 juli 2022 • Bekijk in uw browser

Wat zijn de taken van een jeugdambtsdrager?

Als jeugdouderling of -diaken ben je samen met andere kerkenraadsleden verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de gemeente. Belangrijk is dat je als jeugdambtsdrager focus houdt op de jeugd in de gemeente en vanuit dat licht bij alle vergaderpunten je bijdrage levert. Je bent de ambassadeur van de jeugd in de kerkenraad. 
Lees verder

Actueel

Thema van de week: Veilige gemeente

In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, thuis of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken. Op deze pagina vind je informatie en materialen om dit onderwerp als kerkelijke gemeente aan de orde te stellen.
Naar de themapagina

Gratis werkmap voor begeleiding slachtoffers seksueel misbruik

SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk, biedt in dit werkboek informatie aan de pastor die slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties begeleidt. Deze werkmap is geactualiseerd en nu gratis te downloaden.

"Praat over nabijheid en de grenzen ervan"

Acceptabel, onacceptabel of grijs gebied. Dat zijn de drie mogelijke uitkomsten van het stellingenspel dat de kerkenraad van de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord aangreep om te praten over omgaan met grenzen in het pastoraat. “Je zag tijdens het gesprek de accenten verschuiven.”

Oproep: Deel je input!

Ben je ambtsdrager en wil je bijdragen aan een aanscherping van de communicatie vanuit de dienstenorganisatie? Meld je aan voor een gesprek!
We hebben inmiddels voldoende vrouwen in alle leeftijdsgroepen gesproken, evenals mannen onder de 40 jaar en boven de 60 jaar. We zijn erg blij met alle waardevolle input! We geven mannen tussen de 40 en 60 ook nog graag de gelegenheid om hun ideeën te delen. Ben je in de periode juli - augustus beschikbaar?
Meld je hier aan

Ook interessant

Maatschappij van Welstand ondersteunt initiatieven die o.a. kerken vernieuwen en zelfredzaamheid van kwetsbare mensen versterken. De vereniging bestaat 200 jaar en wil daarom extra stimulans geven aan vitaliserende, innovatieve en duurzame projecten. Kerken en christelijke organisaties worden uitgenodigd voor 15 augustus een aanvraag in te dienen.

Meer informatie en voorwaarden

'Christus' liefde brengt de wereld verzoening en eenheid' is het thema van de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Eind augustus komen vertegenwoordigers van kerkgenootschappen - ook de Protestantse Kerk in Nederland - over de hele wereld bij elkaar in het Duitse Karlsruhe. Wie deze Assemblee een of enkele dagen wil bijwonen, kan met een dagkaart toegang krijgen. 

Lees meer

Wil je aan de slag met het geven van een meditatiecursus of meditatiegroepen in eigen (werk)omgeving begeleiden? Doe mee aan de cursus 'Meditatiebegeleiding' van PThU! De cursus start in september en geeft je inzicht in de geschiedenis van meditatie in de christelijke traditie, de belangrijkste christelijke meditatievormen en het toepassen van meditatievormen uit niet-christelijke bron.

Meer informatie

Nieuwe vacatures

Medewerker Database & Analyse donateurs (20-24 uur)Medewerker fondsenwerving events (32 uur)Secretaresse voor verschillende werkgroepen (vrijwilliger)Missionair opbouwwerker Vlaardingen (18 uur) | Kerkelijk Werker Kampen (36 uur)Voorganger/ kerkelijk werker Dordrecht (20 uur)Voltijds predikant Dendermonde | Predikant(e) Zuidlaren (24 uur) | Predikant Gieten (28 uur)
Alle vacatures
Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week
Copyright © 2022, Protestantse Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. 

Protestantse Kerk in Nederland
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief! 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
Volg ons online
Twitter
Facebook
Website