Copy
Thema: vluchtelingen • 13 september 2022 • Bekijk in uw browser

Adventskalender 2022: 'God zoekt mensen op, juist in de duisternis'

De nieuwe adventskalender licht iedere zondag een vrouw uit Jezus' voorgeslacht uit. Marleen van der Louw schreef de teksten: "Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en Maria zijn stuk voor stuk vrouwen met pijnlijke momenten. Juist hén - met het leven niet op de rit - schakelt God in voor zijn plan. Dat vergeten wij vaak in de kerk. God zoekt mensen op in de duisternis, Hij wil erbij zijn in jouw pijn."
Lees verder

Actueel

Thema: vluchtelingen

Heeft jouw gemeente voor een half jaar woonruimte beschikbaar voor statushouders? Meld je dan aan voor het project 'Samen thuisgeven'. Op deze manier dragen we een steentje bij aan ruimte creëren in Ter Apel voor vluchtelingen.
Naar de themapagina

Geroepen door Christus - Wie zijn onze voorgangers?

In deze nieuwe serie wordt wekelijks een voorganger - predikant, kerkelijk werker of pionier - geportretteerd. Wie zijn zij? Hoe ervaren ze hun roeping? Waar krijgen ze energie van of juist niet? Deze week is ds. Nick de Graaf uit Den Ham aan het woord.
Lees verder

Ook interessant

  • Afgelopen week vond de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. De Nederlandse delegatie schreef interessante blogs over hun ervaringen daar. Ze zijn te lezen op de site van de Raad van Kerken
     
  • Bestel nu de nieuwe Petrus-uitgave 'Voor wie los moet laten', een geschenkboekje (hardcover) voor nabestaanden of mensen voor wie een afscheid nabij is. Het boekje bevat gebeden, citaten, overdenkingen en korte verhalen. Zij geven woorden aan gemis en rouw, maar ook aan hoop, troost en vertrouwen. Bestel de boekjes voor 3,95 per exemplaar via petrus.protestantsekerk.nl/bestellen.

Nieuwe vacatures

Pastoraal medewerker IJsselstein (16 uur) | Pionier Rotterdam (14,4 uur) | Predikant Parrega-Hieslum/Exmorra-Allingawier en Tjerkwerd-Dedgum (26 uur) | Diaconaal medewerker Haarlem (16 uur) | Predikant(e) Huissen (24 uur) | 2 promovendi en 1 student-onderzoeksassistent PThU/VU (Uren in overleg)Predikant Witmarsum-Pingjum-Zurich (28 uur)
Alle vacatures
Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week
Copyright © 2022, Protestantse Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. 

Protestantse Kerk in Nederland
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief! 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
Volg ons online
Twitter
Facebook
Website