Copy
Thema: Veranderende visie op het ambt •  5 juli 2022 • Bekijk in uw browser

Theologisch profiel: wie is Miroslav Volf?

Wie zich opsluit in zijn eigen overtuiging, sluit de ander uit. Wie zich openstelt, maakt ruimte om voor elkaar van betekenis te zijn. Voor de Kroatische theoloog Miroslav Volf was de Balkanoorlog aanleiding om een boek te schrijven over verzoening. De levenshouding die hiervoor nodig is, is ook de basis om met elkaar te kunnen samenwerken.
Lees verder

Actueel

Thema: Veranderende visie op het ambt

Een toekomstgerichte kerk vraagt om diversiteit. Er is dus een mozaïek van kerkplekken ontstaan. Dat vraag om diverse werkers in de kerk. Op de themapagina vind je alle informatie over de (veranderende) visie op het ambt binnen de Protestantse Kerk.
Naar de themapagina

Synode aanvaardt rapport 'Geroepen door Christus'

Het rapport ‘Geroepen door Christus’ is door de generale synode aanvaard als een verantwoorde en toekomstgerichte protestantse ambtstheologie. Dat betekent onder meer dat er voor kerkelijk werkers die geen 'dienaar des Woords' zijn ruimte is voor een nieuw ambt. Dat wordt nu onderzocht.

Protestantse Kerk en de visie op het ambt

Binnen de Protestantse Kerk zijn veelkleurige, nieuwe gemeenschappen ontstaan met een eigen dynamiek en een diversiteit aan voorgangers. Dat vraagt om een verdere doordenking van en bijgestelde visie op het ambt. Maar over het ambt wordt al langer nagedacht. Een overzicht.

Ook interessant

Het slavernijverleden is een groot maatschappelijk thema waar velen in de samenleving zich over uitspreken. De kerk kan niet achterblijven, aldus Bianca Groen Gallant (56), diaconievoorzitter van de evangelisch-lutherse gemeente Amsterdam. “Ons land en ook de wereld als plek waar íéder mens – ongeacht afkomst, handicap, gender of geloof – zich gekend en geliefd voelt, dat is mijn droom." 

Lees meer

Cecilia uit Maleisië werkt voor het Leger des Heils onder Filipino’s in Hongkong, Dwi uit Maleisië is in Brunei evangelist onder moslims. Robert Doornenbal, namens Kerk in Actie parttime docent aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hongkong, spreekt met studenten over het gevoel in een grensgebied, 'niemandsland', te zijn. "Is dit niet ook de plek waar de Geest ons naartoe leidt – buiten onze comfortzone?"

Lees de nieuwe blog van ds. Doornenbal

Vorige week waren zes jongeren uit Moldavië op bezoek in Nederland, waar ze vertelden hoe ze zich via hun kerk inzetten voor de ouderen in hun thuisland. De situatie in Moldavië is niet makkelijk, zeker niet nu in buurland Oekraïne een oorlog gaande is. "Alles wat we kunnen doen is God blijven bidden om vrede."

Lees hun verhaal

Materialen bij het collecterooster

Collecterooster 2022
Afdragen eerdere collectes

Nieuwe vacatures

Krijgsmachtpredikanten Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging | Jeugdwerker Utrecht (8 uur) | Coördinator Meldpunt Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) (16 uur) | Kerkelijk werker Elburg (18 uur) | Bestuurslid met bijzondere taak dominee/predikant Stichting A Cup for Humanity | Jongerenwerker Oostvoorne, Brielle, Tinte en Rockanje | Predikant Zwartsluis (40 uur) | predikant(e) in Feanwâlden- Feanwâldsterwâl (40 uur) | Kerkelijk werker Roden-Roderwolde (18 uur) | Diaconaal werker Utrecht-Domkerk (20 uur)
Alle vacatures
Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week
Copyright © 2022, Protestantse Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. 

Protestantse Kerk in Nederland
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief! 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
Volg ons online
Twitter
Facebook
Website