Copy
Lees deze e-mail in uw browser
Thema van de week: Vluchtelingen
Wat doet de kerk voor vluchtelingen?
Een indrukwekkend overzicht van wat lokale kerken en diaconale organisaties voor vluchtelingen doen. Daarnaast helpt de Protestantse Kerk vluchtelingen wereldwijd door - via Kerk in Actie - lokale projecten financieel te steunen. 
Lees verder
Collectanten gezocht!
Van 22 t/m 27 november wordt in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland gecollecteerd voor kwetsbare vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun nood blijft hoog! Wij gunnen hun een beter leven. Doet u mee? Meld u aan als collectant en/of coördinator voor uw wijk.
Lees verder
Themapagina Vluchtelingen
Nieuwsberichten en verdiepingsartikelen over dit thema. Daarnaast praktische ideeën en tips om als gemeenten hulp te bieden aan vluchtelingen. 

Naar de themapagina
Oproep: Zet uw gemeente zich ook in voor vluchtelingen? Zo ja, laat ons weten hoe. De zeven meest inspirerende initiatieven krijgen een plek op ProtestantseKerk.nl. Stuur uw verhaal naar tips@protestantsekerk.nl
Materialen en tips voor gemeenten
Zending geestelijke verzorging thuis
Vanaf heden kunnen predikant-geestelijk verzorgers en kerkelijk werker-geestelijk verzorgers bij de Protestantse Kerk terecht voor een bijzondere opdracht voor geestelijke verzorging thuis. 
Hoe vraag je een kerkelijk zending aan voor geestelijke verzorging thuis?
Zeven boeken over het Onze Vader
Zeven boeken op een rij voor verdere verdieping in het Onze Vader. Het jaarthema van de Protestantse Kerk is 'Van U is de toekomst'. Op Startzondag ligt - binnen dit jaarthema - de nadruk op de zin 'Uw koninkrijke kome' uit het Onze Vader.
Bekijk hier om welke zeven boeken het gaat
Materiaal Vredesweek
In de krant PAX Vieren zijn diverse liturgische suggesties te vinden, zoals een voorbeeld voor een bloemschikking, een meditatie en gespreksvragen bij Psalm 139, een uitleg van ds. Klaas Touwen - tevens dorpskerkenambassadeur - bij Marcus 9, vers 30-37.
Het thema is 'Inclusief samenleven'
Materiaal Israëlzondag
Dit jaar staan Marcus 10:1-16 en Johannes 8:1-11 op het leesrooster. Ds. Wim de Jong en de platformgroep Kerk&Israël Noord-Holland buigen zich over de tekst uit Marcus. Ds. Alice van Halsema en ds. Jacco Overeem nemen de Johannestekst als uitgangspunt. 
Preekschetsen en liturgische aanwijzingen
Nieuwe vacatures

Kerkelijk Jeugd- en Gezinswerker Moordrecht-Gouderak (12 uur) | Predikant Ter Holten / Olde- en Nijeberkoop (40 uur) | Kerkelijk werker Amstelveen (32 uur) | Jongerenwerker Hoogeveen ( 16 uur)

Alle vacatures
Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week
Volg ons online
Twitter
Facebook
LinkedIn
Deze nieuwsbrief wekelijks in uw mailbox ontvangen? Meld u aan via protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven.

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief! 

Voeg dit adres toe aan uw adresboek zodat deze mail niet in uw spam belandt

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.