Copy
4 oktober 2022 • Bekijk in uw browser

Geloofsopvoeding begint thuis, maar wat kan de gemeente doen?

Geloofsopvoeding vindt volgens de kerkorde allereerst thuis plaats. Maar ook de kerkgemeenschap heeft hierin een belangrijke taak. Hoe meer ‘opvoeders’ gezamenlijk optrekken, hoe meer ze elkaar versterken. In deze ‘Week van de opvoeding’ start de Protestantse Kerk samen met de HGJB een serie artikelen over geloofsopvoeding. In dit eerste artikel: wat kan de gemeente bijdragen?  
Lees verder

Actueel

Energieverbruik van kerkelijke gebouwen en groeiende armoede door stijgende energieprijzen: de kerk wordt zelf geraakt door de energiecrisis, tegelijkertijd staan diaconieën voor de vraag hoe ze van betekenis kunnen zijn in een situatie van groeiende armoede in Nederland. Op deze themapagina vind je informatie over armoedebestrijding, energiekosten van kerkgebouwen en pastorieën, maar ook tips om te besparen en te verduurzamen.
Meer over energiecrisis

Geroepen door Christus - Wie zijn onze voorgangers?

Dominee Margreet Klokke (1960) is altijd op zoek naar de kieren in het leven waardoor je God kunt zien. Ze ervaart het als haar roeping hierin van betekenis te zijn voor anderen. “Ik probeer dicht bij mensen te komen en hen te begeleiden bij het vinden van een eigen, persoonlijke weg met God. Bijbelse verhalen bieden hierbij oriëntatiemogelijkheden.”
Lees verder

Ook interessant

  • Donderdag 6 oktober is het 10 jaar geleden dat 3.000 christenen en nationale kerkleiders op het Malieveld in Den Haag samen kwamen om God en elkaar vergeving te vragen voor de negatieve manier waarop zij over elkaar hebben gesproken en met elkaar zijn omgegaan. In de documentaire ‘Wij kiezen voor eenheid’ kijken nationale (kerk)leiders terug en geven antwoord op de vraag of deze dag het geestelijk klimaat in Nederland veranderd heeft. 
     
  • Op zaterdag 5 november organiseert de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland een inspiratiedag in Amersfoort. Op deze dag wordt nagedacht over wat de feitelijke situatie van asielzoekers – los van alle commotie in de media – nu is en wat er gedaan kan worden om vluchtelingen menswaardig op te vangen. 
     
  • Kijktip: Petrus in het Land besteedde zaterdag 1 oktober jl. aandacht aan het werk van Het vakantiebureau. In deze aflevering krijg je een inkijkje in een zorgvakantie op landgoed Hydepark in Doorn. Vrijwilligers en vakantiegasten delen hun ervaringen. Kijk de aflevering hier terug.

Nieuwe vacatures

Kerkelijk werker Kollum (20-40 uur) | Predikant Zuidwolde (40 uur) | Predikant Nieuwegein (32 uur) | Predikant Huis ter Heide (20 uur) | Kerkelijk werker Breda (36 uur) | Predikant Linschoten (20 uur) | Predikant Noordwijk (36 uur) | Predikant Bussum (32 uur)
Alle vacatures
Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week
Copyright © 2022, Protestantse Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. 

Protestantse Kerk in Nederland
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief! 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
Volg ons online
Twitter
Facebook
Website