Copy
Thema: vluchtelingen • 30 augustus 2022 • Bekijk in uw browser

Wat zijn de taken van een kerkrentmeester?

Als kerkrentmeester heb je een breed palet aan verantwoordelijkheden, waaronder het beheer van gebouwen, de verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk en het financieel beheer van de gemeente. Samen met het college van kerkrentmeesters probeer je hier zo goed mogelijk vorm aan te geven. Lees meer over het takenpakket van kerkrentmeesters binnen de Protestantse Kerk.
Lees verder

Actueel

Vluchtelingen

Op de speciale themapagina lees je wat de Protestantse Kerk doet voor vluchtelingen in Nederland en wereldwijd. Ook vind je materialen en tips om met je eigen gemeente in actie te komen. 
Naar de themapagina

Kerken willen samen met gemeenten opvangcrisis humanitair helpen oplossen

De Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen willen de opvangcrisis helpen oplossen door gezamenlijk tientallen asielzoekers en statushouders te huisvesten bij kerkelijke gemeenten in heel Nederland. Dat doen ze door een publiek-private samenwerking te initiëren.
 

Ter Apel: wat doet de Protestantse Kerk?

De situatie in het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel is al wekenlang in het nieuws. Mensen slapen buiten, ontvangen geen medische zorg en de procedures zijn onduidelijk. Alhoewel de Protestantse Kerk vindt dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om deze situatie op te lossen, wil de kerk ook helpen waar nodig.
 

Oproep: zingt jouw gemeente dit lied?

De redactie van de Protestantse Kerk is op zoek naar gemeenten die op 4 of 11 september het lied 'Voor ieder van ons een plek aan de tafel' zingen, bijvoorbeeld tijdens Startzondag. Komt het lied in een van jullie diensten terug? Mail dan naar tips@protestantsekerk.nl.

Ook interessant

"Aan tafel!" Dat is ook iets dat Jezus gezegd zou kunnen hebben en dat meer dan eens. De open tafelgemeenschap is kenmerkend voor de christelijke gemeente. Geïnspireerd door het werk van de nieuwtestamenticus Dominic Crossan gaan Evert-Jan Vledder en Klaas Spronk er in een artikel in het nieuwe nummer van Kerk en Theologie nader op in. Zo willen ze ook een tegengeluid bieden aan mensen die van mening zijn dat religie leidt tot geweld.
Lees het artikel
Moderamenlid en pastor Jolanda Aantjes bidt iedere dag voor een doop of belijdenis tijdens Pinksteren 2023. Het AD interviewde haar hierover. (Video is openbaar, artikel kan gratis gelezen worden met een account.)
Bekijk video
Op woensdag 28 september is er in Hoogeveen een studiemiddag over palliatieve zorg. Tijdens de middag wordt er samen nagedacht over hoe in de gezondheidszorg gedacht en gesproken wordt over palliatieve zorg (thuis) en over palliatieve zorg als gezamenlijk aandachtsveld voor predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en pastores, maar ook voor zorgmedewerkers. Spreekt dit je aan? Dan ben je van harte welkom! 
Aanmelden

Materialen bij het collecterooster

Collecterooster 2022
Afdragen eerdere collectes

Nieuwe vacatures

Lid landelijke werkgroep Studentenpastoraat Protestantse Kerk Nederland (4 uur per maand) | Studentlid landelijke werkgroep Studentenpastoraat Protestantse Kerk Nederland (4 uur per maand) | Koster-Beheerder Colmschate (16 uur) | Predikant Ridderkerk / Rijsoord (40 uur)Predikant Dalfsen (40 uur)Predikant(e) Apeldoorn (34 uur)Predikant / kerkelijk werker Akkrum (18 uur)Kerkelijk werker Nieuwerkerk aan den IJssel (18 uur)
Alle vacatures
Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week
Copyright © 2022, Protestantse Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. 

Protestantse Kerk in Nederland
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief! 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
Volg ons online
Twitter
Facebook
Website