Copy
8 november 2022 • Bekijk in uw browser

Platform nieuwe ambtsdragers

Frisse start als (nieuwe) ambtsdrager? Meld je aan voor informatie en inspiratie over jouw taak in de gemeente. Je kunt ook een welkomstpakket aanvragen.  Wijs vooral ook (andere) ambtsdragers in jouw gemeente op deze mogelijkheid.
Lees verder

Actueel

Thema: Predikant

Op de speciale themapagina vind je alles over het ambt van predikant in de Protestantse Kerk, gerangschikt van A tot Z. Er zijn handige doorkliks naar onderwerpen als ambtswoning, belastingen, emeritaat, ouderschapsverlof, permanente educatie, preekbeurtenvergoeding en meer. 

Meer informatie

Ds. Marijke Gehrels: “Jongeren van nu moeten kerk klaarmaken voor de toekomst”

Marijke Gehrels (1964) ervaart haar roeping als een heilige opdracht. Er was letterlijk een wonder nodig voor ze aan de theologiestudie begon. Na een ziekteperiode van 15 jaar waarin ze zelfs niet meer kon lopen, ontmoette ze een evangelist die voor haar bad. Op datzelfde moment voelde ze dat God haar lichaam genas. “Ik kreeg mijn leven terug van de Here God, nu wil ik zijn kerk dienen en alleen voor Hem leven.”
Lees verder

Ook interessant

  • Elbert Smelt kan niet mét en niet zonder de kerk. Hoe beweeg je je in het spanningsveld van aan de ene kant de eeuwenoude tradities van de kerk en aan de andere kant het zoeken naar nieuwe vormen? In de Protestantse Lezing 2022, op 31 oktober jl. in de Jacobikerk in Utrecht, speelde de realiteit van dat spanningsveld zich voor zijn ogen af. Een terugblik
  • Platform Appèl Kerk en Israël organiseert op maandag 28 november (10-15.30 uur) in de Mattheüskerk te Utrecht een landelijke dag voor leden van de werkgroepen Kerk en Israël en belangstellenden. Het thema: ‘Schuldbelijdenis en daarna. Onopgeefbaar verbonden?’ Tijdens de dag kijken we samen naar wat er concreet gebeurt met de schuldbelijdenis tegenover de Joodse Gemeenschap, die scriba ds. René de Reuver tijdens de Kristallnachtherdenking op 8 november 2020 uitsprak. Aanmelden
  • Uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van het Nederlands Dagblad en GroeneKerken, blijkt dat christenen weinig verschillen ten opzichte van niet-christenen in gedrag en opvattingen over duurzaamheid. Wel vinden ze waarden als ‘zorg voor de schepping’ belangrijk en scoren hoger op stellingen met vertaling van rentmeesterschap, naastenliefde en ‘leven met genoeg’Lees verder

Nieuwe vacatures

Projectleider (zzp-er) dienstenorganisatie Protestantse Kerk (16-20 uur) | Kerkelijk werker met focus op jeugd Hoogeveen (14 uur) | Predikant Bergharen-Hernen-Horssen (24 uur) | Cantor Zutphen | Predikant Leeuwarden (24-32 uur) | Missionair Kinderwerker Rotterdam-Crooswijk (16 uur) | Predikant(e) Ommen (40 uur) | Predikant te Schettens, Schraard, Longerhouw en Wons (32-40 uur) | Kerkelijk werker(s) Breda (36 uur)
Alle vacatures
Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week
Copyright © 2022, Protestantse Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. 

Protestantse Kerk in Nederland
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief! 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.
Volg ons online
Twitter
Facebook
Website