Copy
Lees deze e-mail in uw browser
Thema van de week: visienota 'Van U is de toekomst'
'Iedereen moet richting visienota kennen'
Jeugdwerker Rosemarie Havinga ging actief aan de slag met de visienota en moedigt anderen aan dit ook te doen. “Het gaat over de richting die wij als kerk op willen. Dan moet wel iedereen die richting kennen en toepassen.” Lees verder
'Visienota als meetlat: je ziet wat je al goed doet'
In gesprek over de toekomst van de kerk, hoe doe je dat? Kerkelijk werker Gretha Bregman organiseerde een sessie rondom de visienota met de kerkenraad in Rijsenhout. “Je ziet juist wat je al goed doet.” Lees verder
Themapagina 'Van U is de toekomst' 
De visienota ‘Van U is de toekomst’ maakt inzichtelijk in welke richting de Protestantse Kerk zich wil ontwikkelen. Op deze themapagina vindt u o.a. gespreksvragen, een filmpje en meer informatie om met de visienota aan de slag te gaan in uw gemeente. Naar de themapagina
Materialen en tips voor gemeenten
Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie organiseren?
In 2021 organiseert Kerk in Actie opnieuw een landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Wilt u als diaconie in uw wijk of dorp de collecte organiseren en uw gemeenteleden vragen om te collecteren?
Theologische overwegingen bij dementie
Met als titel Mens tot het einde schreef de werkgroep Pastoraat en Gezondheid een theologische handreiking voor kerkenraden, predikanten en geestelijk verzorgers die in hun werk te maken krijgen met begeleiding van mensen met dementie, hun naasten en hun zorgverleners.
Download de handreiking
Webinar 'Vacant, waar start je?'
Tijdens deze online informatiebijeenkomst op 20 mei a.s. leert u hoe u het beroepingswerk zo goed mogelijk kunt organiseren. Welke stappen moeten gezet worden? Welke taken hebben kerkenraad, beroepingscommissie en gemeente? Aanmelden
'In mijn werk kan ik mijn geloofsovertuiging laten spreken' 
Overweegt u om een stap te maken in uw loopbaan en wilt u van betekenis zijn voor de kerk? De Protestantse Kerk in Nederland is volop in beweging en biedt mooie kansen.
Lees het ervaringsverhaal van Inge
Nieuwe vacatures

Commissielid Fonds Kerk en Wereld | Predikant Heerde (24-28 uur)| Pionier Amsterdam (18 uur) | Collectecoördinator(en) Kerk in Actie | Predikant Santpoort-Velserbroek (28 uur) | Predikant Ee/Oostrum/Jouswier en Engwierum (32 uur) | Predikant Ruurlo (24 uur) | Predikant Bloemendaal/Overveen | Pastoraal-diaconaal Ouderenwerker Julianadorp (9 uur) | Kerkelijk werker Dokkum (24 uur) | Projectsecretaresse STEK Den Haag (32 uur) | Medewerker Bureau Studentenzaken PThU Groningen (38 uur) | Kerkelijk werker Lemmer (12 uur)

Alle vacatures
Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week
In de media

Kijktip: tv-programma 'DIEP' (samenwerking EO met Protestantse Kerk in Nederland) met influencer Nienke Plas: 'Hoe kom ik meer tot rust?' 
Friesch Dagblad, 5 mei: Draagvlak is de weg naar meer duurzaamheid binnen de kerk 
Kerk in Actie, 5 mei: Internationaal netwerk van kerken speelt grote rol in hulp na cycloon Indonesië

Volg ons online
Twitter
Facebook
LinkedIn
Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief! 

Voeg dit adres toe aan uw adresboek zodat deze mail niet in uw spam belandt

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.