Copy
Lees deze e-mail in uw browser
Thema van de week: jaarthema/startzondag
Startzondag 2021 - aandacht voor het Onze Vader
Het thema van startzondag 2021 is 'Van U is de toekomst'. Ds. Nynke Dijkstra vindt het prachtig aansluiten bij de realiteit waarin we leven. “Enerzijds geeft het iets van ontspanning: de toekomst is aan God, de kerk ook. Anderzijds laat het ons nadenken: Om welke toekomst gaat het? Wat kunnen wij doen?” Lees verder
Ideeën voor startzondag - materialen op een rij
In de ideeën voor de liturgie voor startzondag is een lied van Huub Oosterhuis te vinden dat ook goed bruikbaar is als consistoriegebed of gedicht. Daarnaast zijn er ideeën en werkvormen die de ontmoeting tussen gemeenteleden - zeker na deze coronatijd - stimuleren.
Lees verder
Themapagina jaarthema /startzondag
Het thema 'Van U is de toekomst' staat niet alleen op startzondag, maar het hele seizoen 2021/2022 centraal. Binnen dit jaarthema worden gedurende het jaar verschillende invalshoeken belicht. Op de speciale themapagina zijn materialen, werkvormen, programma’s en ideeën te vinden.
Naar de themapagina
Materialen en tips voor gemeenten
Doe mee: onderzoek naar vrijwillig jeugdwerk
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil inzicht krijgen in de staat van het vrijwillig jeugdwerk in en buiten de kerk. De onderzoeksresultaten zijn van belang voor het goed waarderen van lokaal vrijwilligerswerk en verdere ontwikkeling.
Vul de enquête in namens uw gemeente.
Kerk in Actie zoekt collectanten en coördinatoren voor huis-aan-huiscollecte
Van 22 t/m 27 november collecteert Kerk in Actie in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland voor kwetsbare vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun nood blijft hoog! Wij gunnen hen een beter leven. Doet u mee?
Meer informatie
Training jeugdambtsdragers
Als jeugdouderling of jeugddiaken komt er veel op u af. U bent een spin in het web van het jeugdwerk in de kerk. Wat wordt er van u verwacht? Hoe gaat u om met de problemen en uitdagingen in het jeugdwerk? En hoe houdt u alle vrijwilligers gemotiveerd en geïnspireerd? U leert het in deze training.
Vruchtvlees: geloofsgesprek voor dove én horende jongeren
'Vruchtvlees' is een serie video's voor dove én horende jongeren (16-25 jaar), gemaakt door Jong Protestant en het Interkerkelijk Dovenpastoraat, die hen aanmoedigt om samen het geloofsgesprek te voeren aan de hand van Galaten 5:22-23. Lees meer
Nieuwe vacatures

Collectecoördinatoren Kerk in Actie | Collectanten Kerk in Actie | Missionair voorganger Veenendaal (32-40 uur) | Bestuurslid dienstenorganisatie Protestantse Kerk | Predikant(e) Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil (32 uur) | Predikant Bloemendaal en Overveen (16 uur) | Krijgsmachtpredikanten Ministerie van Defensie | Predikant IJsselstein (36 uur) | Communicators World Council of Churches

Alle vacatures
Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week
In de media

Protestantse Kerk, 29 juni: GroeneKerken zoekt pelgrimsjournalist voor internationale pelgrimstocht door Nederland

Protestantse Kerk, 9 juli: Veel media-aandacht voor inloop Westerkerk Amsterdam naar aanleiding van aanslag op Peter R. de Vries

Kerk in Actie, 9 juli: Gebed voor alle kwetsbare mensen op de wereld die te maken hebben met armoede

Reformatorisch Dagblad, 10 juli: Diaconie biedt minima steuntje in de rug in vakantietijd: van dagje uit tot weekje weg

Volg ons online
Twitter
Facebook
LinkedIn
Deze nieuwsbrief wekelijks in uw mailbox ontvangen? Meld u aan via protestantsekerk.nl/nieuwsbrieven.

Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.

Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen, zodat u de nieuwsbrief op een ander adres ontvangt.
Let op: Deze wijziging is alleen van toepassing op uw abonnement op deze nieuwsbrief! 

Voeg dit adres toe aan uw adresboek zodat deze mail niet in uw spam belandt

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.