Copy
15 november 2022 • Bekijk in uw browser

Tips en tijdlijn voor begroting 2023 en jaarrekening 2022

Veel gemeenten en diaconieën buigen zich op dit moment over de begroting van 2023. In augustus jl. is de invoermogelijkheid in FRIS daarvoor klaargezet. De inleverdatum van de begroting bij je eigen CCBB is uiterlijk 15 december a.s. Gemeenten worden met klem geadviseerd om een meerjarenraming op te stellen, omdat er momenteel nogal wat uitdagingen voor kerken zijn.
Meer informatie

Actueel

Synode Overig

Geestelijke verzorging

Op deze themapagina lees je meer over het categoriaal pastoraat binnen de Protestantse Kerk. Er werken ruim vijfhonderd predikanten-geestelijk verzorgers met een bijzondere opdracht in het justitiepastoraat, de zorg, de scheepvaart, de krijgsmacht, de luchthaven, en het doven- en studentenpastoraat. Deze geestelijk verzorgers maken de kerk op hun eigen plek zichtbaar. 
Meer informatie
In het nieuwe nummer van #protestant, het gratis magazine voor ambtsdragers en vrijwilligers in de Protestantse Kerk, lees je meer over geestelijke verzorging. In o.a. een interview met geestelijk verzorger Rienke Vedders-Dekker en een verslag van een dovendienst in Katwijk wordt het thema nader toegelicht. Nog geen abonnee? Meld je aan via protestantsekerk.nl/magazine.

“Kerk kan samen met anders-gelovigen zoeken naar wegen van vrede en recht”

Haar roeping ervaart ‘defensiedominee’ Petra Doorn (1971) niet als opdracht voor een werknemer, maar als betekenisvolle taak voor een gelovig mens. Ze voelt zich bijzonder bevoorrecht in deze functie. “In een organisatie als Defensie, waarin alles gericht is op de bedrijfsvoering, mag ik er zijn voor de mens achter het uniform en zijn of haar zingevingsvragen.” 
Lees verder

Ook interessant

 • Christenen uit diverse kerkelijke gemeenschappen houden enkele uren voor de openingsceremonie van het WK in Qatar een herdenkingsdienst voor arbeiders die omkwamen bij de bouw van de WK-stadions. Namens de Protestantse Kerk in Nederland spreekt ds. Karin van den Broeke een gebed uit. De dienst vindt plaats op 20 november om 14.30 uur in de Domkerk in Utrecht. Toegang is gratis. Meer informatie en aanmelden via herdenkqatar.nl.
   
 • Inspiratiesessies de Thuisgevers
  Meer dan 17.000 statushouders wachten in een azc op een woning. Wat zou het mooi zijn als een deel van hen naar een gemeente kan verhuizen en een nieuw begin kan maken met hun leven in Nederland. Via De Thuisgevers kan ook jouw kerkelijke gemeente hieraan bijdragen. Ontdek op een van de webinars of dit iets voor jou is:
  22 november: webinar voor kerkrentmeesters (samen met VKB)
  24 november: webinar voor kerken
   
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Erfgoedacademie organiseren op woensdag 7 december van 10:00 – 11:30 uur een ‘Live Q&A’-webinar onder de titel: Verduurzaming van kerkgebouwen én nu energie besparen. Aanmelden

Nieuwe vacatures

Medewerker kennisplatform Jonge Generaties met aandachtsveld theologie (24 uur) | Predikant Velp (36 uur) | Adviseur Communicatie & Fondsenwerving Den Haag (36 uur) | Predikant Velp (32 uur)Predikant Voorburg (Uren in overleg)Predikant Alkmaar (36 uur) | Predikant Waddinxveen (36 uur)Kerkelijk pastoraal werker Eindhoven Zuid (18 uur)
Alle vacatures
Bekijk ook: beroepingsberichten van afgelopen week
Copyright © 2022, Protestantse Kerk in Nederland. Alle rechten voorbehouden. 

Protestantse Kerk in Nederland
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht

U bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van de Protestantse Kerk in Nederland
Hebt u vragen naar aanleiding van deze mailing?
Mail dan naar info@protestantsekerk.nl.

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen of uw mailadres wijzigen, neem dan contact op met uw Lokaal Beheerder LRP. Deze kan uw gegevens aanpassen.
Volg ons online
Twitter
Facebook
Website