Copy
Uitnodiging PAL en PARK-lezing 20 april 2018 
Perspectieven bij een dalende bodem
Het programma van de lezing 'Perspectieven bij een dalende bodem':
12.00 - inloop met lunch
12.30 - Opening door PAL-voorzitter Jan Helder
- Roelof Stuurman (Deltares) presenteert de opgave bodemdaling.
- Gelegenheid voor vragen.
- Drie ontwerpers presenteren hun ontwerpend onderzoek naar bodemdaling: Tim Kort, Paul Plambeck en Jelmar Brouwer
- Panelgesprek met sprekers en PARK Harm Veenenbos aan de hand van vragen vanuit de zaal.
14.00 uur - Afsluiting door PAL-voorzitter Jan Helder
Aanmelden lezing Bodemdaling
Ongeveer 75% van Zuid-Holland is slappe bodem. Daarvan is 25% veengrond. De vraag wat de Zuid-Hollandse grond kan dragen is een belangrijke opgave in Zuid-Holland. Bodemdaling is een proces dat in Zuid-Holland nog vele decennia tot eeuwen door zal gaan als we blijven doen wat we nu doen. Bodemdaling zorgt voor een stapeling van effecten (emissie van CO2, invloed op waterkwaliteit, toename van wateroverlast, e.a.) die reden zijn om in te zetten op vertragen of zelfs stoppen van de bodemdaling. Daarom werkt de provincie met het Programma Bodemdaling 2016-2019 aan de ontwikkeling kennis en alternatieven met het oog op een vitale leefbare toekomst.

Ontwerpend onderzoek
De Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Harm Veenenbos en de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) willen ontwerpend onderzoek aanbieden als een belangrijk instrument. Ontwerpend onderzoek richt zich op de ontwikkeling van langetermijnperspectieven vanuit een breed, samenhangend gezichtspunt. Om te laten zien wat dit instrument kan opleveren, presenteren tijdens deze lezing op vrijdag 20 april 12.30 - 14.00 uur drie ontwerpers van de Academie van Bouwkunst hun ontwerpend onderzoek naar bodemdaling.
De vorige PAL-lezing over Vrijkomende Agrarische Bebouwing van 23 maart 2018 door Edo Gies (WUR) en Arie Verhorst (LTO Noord) is opgenomen en terug te kijken. Bij de opname staan ook de slides van de presentatie van Edo Gies. 
Lezing Vrijkomende Agrarische Bebouwing terugkijken
PAL en PARK-lezing 'Perspectieven bij een dalende bodem'

Wanneer

Vrijdag 20 april 2018, 12.30 - 14.00 uur
Inloop met lunch vanaf 12.00 uur

Waar
Statenzaal
Provinciehuis Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Website PAL
pal@pzh.nl
Aanmelden voor de PAL-nieuwsbrief
Copyright © 2018 PAL, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp