Copy
De laatste ontwikkelingen binnen het
FVB Kennisnetwerk ArVT
Beste allen,
In deze nieuwsbrief onder andere informatie over het NJi-erkenningstraject, het lopende onderzoek van Liesbeth Bosgraaf en nieuwe data voor Updates en Begeleide Casuïstiek.
"Gezien, gehoord en gewaardeerd worden is een menselijk verlangen. De ander zien en begrijpen is niet altijd eenvoudig, het vraagt ​​oog te hebben voor wat niet direct zichtbaar is. Dit is waar de interventie Affectregulerende Vaktherapie zich op richt: het zichtbare gedrag van het kind proberen te begrijpen vanuit onzichtbare affecten." 

Het schrijftraject van de transdiagnostische en discipline-overstijgende interventie Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) is afgerond. De beschrijving is dankzij de feedbackrondes enorm aangescherpt en zo veel beter en concreter geworden. We zijn hier heel blij mee. Eind oktober wordt de interventie Affectregulerende Vaktherapie door het NJi besproken, in november horen we of het kan worden toegelaten tot de databank Effectieve Jeugdinterventies. 
Boeken Affectregulerende Vaktherapie
Nu de interventiebeschrijving Affectregulerende Vaktherapie is ingediend bij het NJi om te worden gewogen voor de Databank Effectieve Jeugdinterventies, richt het FVB Kennisnetwerk ArVT zich op het volgende project. Op termijn zal er een Handboek Affectregulerende Vaktherapie komen, maar zo ver is het nog niet. 
Met de interventiebeschrijving (in het NJI-formaat) is er echter wel een basis van waaruit verder ontwikkeld kan worden. Dit doorontwikkelen gebeurt naar aanleiding van het onderzoek van promovenda Liesbeth Bosgraaf (effectstudie), en in interactie met masterstudenten, bachelorstudenten, vaktherapeuten en cliënten in de praktijk. 

Vandaar dat de interventiebeschrijving, zoals deze er nu ligt, beschikbaar wordt voor vaktherapeuten. Het manuscript is onderweg naar de uitgever en als het uitgeefproces voorspoedig verloopt is het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie rond de jaarwisseling beschikbaar in de winkel.

Ook wordt er hard gewerkt aan het ArVT Werkvormenboek beeldend. De bedoeling van dit boek is dat vaktherapeuten werkvormen leren regisseren, afgestemd op de ArVT-doelen van de drie fasen en de mogelijkheden van de cliënt. Vaktherapeuten van andere disciplines worden hierbij uitgenodigd om ook een werkvormenboek te ontwikkelen. Ben jij degene die dit zou willen initiëren? Je kan hierover contact opnemen met Ine van de Velde (ine@inevandevelde.nl). Zij coördineert dit proces.

Tot slot: alle ontwikkelingen binnen het FVB Kennisnetwerk ArVT zijn stappen op weg naar een werkzame en goed overdraagbare interventiebeschrijving. Het Basisboek legt hiervoor, zoals de titel al suggereert, een basis. Van hieruit gaat het proces verder: de breedte en de diepte in, met over een paar jaar als resultaat een uitgebreid Handboek Affectregulerende Vaktherapie.
ArVT Verdiepende training
Eindelijk is het zover: de verdiepende training Affectregulerende Vaktherapie is een feit. Vanwege corona heeft begin september de eerste pilottraining plaatsgevonden in de buitenlucht. De tweede pilot volgt in oktober 2020. De verdiepende training is bedoeld voor vaktherapeuten van alle disciplines die de basistraining ArVT afgerond hebben en die zich verder willen bekwamen in de interventie.
Wil jij je verder ontwikkelen in de ArVT-interventie, kom dan naar 'Updates en Begeleide Casuïstiek'
Naast de eigen (ArVT-)intervisie worden vaktherapeuten van harte uitgenodigd om deel te nemen aan Updates en Begeleide Casuïstiek. Deze korte 'terugkom-dagen' zijn bestemd voor vaktherapeuten die de ArVT Basistraining hebben gedaan. Leden van het FVB Kennisnetwerk en ontwikkelaars van de interventie geven de laatste informatie over de ontwikkelingen en begeleiden het bespreken van meegebrachte casuïstiek. Het Register Vaktherapie kent vier accreditatiepunten toe. Aanmelden voor onderstaande data Update en Begeleide Casuïstiek kan door een mail te sturen naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl.
  • 17 september 2020 in Groningen
  • 3 oktober 2020 in Bennekom
  • 14 november 2020 in Leeuwarden
  • 26 november 2020 in Amersfoort
Vergeet niet je aan te melden!
Ontwikkel je verder in ArVT met een eigen intervisiegroep
Je kunt ook zelf een ArVT-intervisiegroep formeren, op discipline of op doelgroep. Meld deze als zodanig aan bij het Register Vaktherapie. Het Kennisnetwerk kan helpen bij het vinden van ArVT-getrainde intervisiegenoten: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl.
ROER   
Er is veel vraag naar de ArVT-trainingen, we zitten vol tot eind 2021. Groei gaat gepaard met groeistuipen; we werken er hard aan om het aantal trainers uit te breiden om aan de vraag te kunnen voldoen.

De nieuwe Ruggengraat
Ook de Ruggengraat heeft enkele wijzigingen ondergaan door de ontwikkelingen in de interventiebeschrijving. De doelen per fase zijn concreter geformuleerd en ook de vaardigheden van de ouders, verzorgers en leerkrachten zijn aangepast.

Download hier de meest actuele versie.
Onderzoek-update door Liesbeth Bosgraaf (september 2020)
Het eerste deelonderzoek van het promotieonderzoek naar de ArVT-interventie is afgerond! Het betreft een systematische review (literatuuronderzoek) naar de inhoud van beeldend-therapeutische interventies die effectief bleken te zijn in de behandeling van kinderen en adolescenten met gedrags- en emotionele problemen. Oftewel: wat doen deze therapeuten nu eigenlijk?
Het artikel wordt gepubliceerd. Het is een openaccess-artikel: iedereen kan er via een reguliere zoekmachine bij, zodra het is gepubliceerd. 
Het tweede deelonderzoek nadert ook zijn einde. Op dit moment wordt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het ontwikkelde meetinstrument berekend. Dit meetinstrument betreft de therapeutische handelingen binnen de ArVT-interventie. Ook hierover wordt een artikel gepubliceerd. 
Op 1 september is de effectstudie van start gegaan. Een aantal therapeuten heeft toegezegd mee te willen werken. We hebben echter nog meer respondenten nodig! De vraag is dan ook: werk je met LVB-kinderen en
-adolescenten en ben je ArVT-getraind? Meld je aan en doe mee! 
Je zou de ontwikkeling van de ArVT-interventie enorm helpen door mee te doen aan de effectstudie. Neem contact op met Liesbeth.bosgraaf@nhlstenden.com voor meer informatie en aanmelden.

Raar eigenlijk
wij zien alleen onze buitenkant
maar bijna alles gebeurt vanbinnen
 
Uit: De jongen, de mol, de vos en het paard
Charlie Mackesy, 2020
Werkvormentraining beeldend
De trainers van ROER inventariseren of er behoefte is aan een werkvormentraining, waarin de vaktherapeut beeldende werkvormen leert 'regisseren'.
Het improviserend inzetten van het vaktherapeutisch middel betekent dat de therapeut zijn expertise in zijn discipline kan toespitsen op de ArVT-interventie, passend bij de het cliënt. Factoren hierbij zijn de drie fasen en de negen regelfuncties. In deze training komt de nadruk te liggen op werkvormen in de verschillende fasen, en hoe je, door bijvoorbeeld het regelen van minder of meer structuur in de werkvorm werkt aan die doelen. Veel van deze kennis is al impliciet aanwezig, het expliciet maken geeft inzicht en herkenning, en versterkt het vertrouwen in het werken met de ArVT-interventie. 
Ben je geïnteresseerd in deelname, laat het dan weten: ROER. De volgende nieuwsbrief hopen we jullie meer info en data te kunnen geven.
Tot zover
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kan je je hieronder afmelden.
Via LinkedIn delen we tussentijds updates over de interventie-ontwikkeling maar ook interessante artikelen. Ga hiervoor naar de LinkedIn-pagina van het FVB Kennisnetwerk ArVT en klik op 'volgen'.
Wil je bijdragen aan onderzoek of op een andere manier actief zijn aan het FVB Kennisnetwerk ArVT, mail dan naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl.

Aan het eind van dit jaar ontvang je de laatste nieuwsbrief van 2020. Vragen, opmerkingen en suggesties horen wij graag. Voor nu wensen we je een heel fijne nazomer.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie,
Winneke Rauh, Leanne Nieuwenhuis, Tina Vink, Sanne Zeeman, Patricia Tel-Vos, Ine van de Velde en Sanne van der Vlugt
www.affectregulerendevaktherapie.nl www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2020 Kennisnetwerk ArVT

Contact

fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp