Copy
De laatste ontwikkelingen binnen het
FVB Kennisnetwerk ArVT
Beste allen,
In deze nieuwsbrief, zo aan het begin van de zomervakantie, de laatste informatie over de doorontwikkeling van de interventie Affectregulerende Vaktherapie: contact met het NJi, de effectstudie van Liesbeth Bosgraaf, de ArVT werkvormenboeken, ArVT in de praktijk en informatie vanuit trainingsbureau ROER.

Veel leesplezier en fijne zomer!


Erkenningstraject NJI
De interventie Affectregulerende Vaktherapie is in november 2020 niet erkend door de erkenningscommissie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Dat was voor de schrijvers echt een domper. Tien jaar van ontwikkeling, schrijven en schrappen en dan nog niet goed genoeg beschreven. Wat nu? Opnieuw proberen, opgeven? We besloten als schrijvers een mail te sturen naar de erkenningscommissie met de vraag: hoe verder? Hierop volgde een gesprek met de voorzitter van de erkenningscommissie en een commissielid, waarin zij aangaven het juist heel wenselijk te vinden dat vaktherapeuten beschrijven en onderzoeken wat ze doen. Opgeven zou in dit stadium echt zonde zijn. Zij boden aan om bij wijze van pilot ons nogmaals een jaar te begeleiden, maar nu door één van de commissieleden zelf. Wat dit traject precies inhoudt, wordt nog onderzocht. Het is in ieder geval een mooie kans om de interventie Affectregulerende Vaktherapie nog beter op papier te krijgen. 
Onderzoek-update door Liesbeth Bosgraaf
Het was ook voor de effectstudie van Liesbeth Bosgraaf een lastig jaar door COVID-19. Er vielen enkele respondenten uit en behandelingen werden voortijdig afgebroken, waardoor de vragenlijsten niet meer ingevuld konden worden. Daarom is ervoor gekozen om de studie met een jaar te verlengen.
Op dit moment zijn er drie casestudies afgerond en vier therapeuten beginnen in de zomervakantie met vijf studies.
Tot eind januari 2022 kunnen therapeuten nog beginnen met een casus.

Deelnemen blijft nog zeer gewenst, hoe meer data hoe beter! 

Daarnaast is Liesbeth Bosgraaf druk bezig met het schrijven van het artikel over studie 2, het meetinstrument. Verwacht wordt dat dit eind van de zomer kan worden aangeboden bij een tijdschrift. 


Wil je meer informatie over het onderzoek of wil je je aanmelden voor deelname aan het onderzoek? Neem dan contact op met Liesbeth Bosgraaf.

Werkvormenboek Beeldend

In juni heeft de werkgroep beeldend weer een weekend samengewerkt aan het Werkvormenboek Beeldend. Het valt tegen hoeveel tijd het kost om de werkvormen zo te beschrijven, dat de gebruikers straks deze werkvormen kunnen uitvoeren, maar ook leren hoe ze hun eigen werkvormen passend kunnen maken bij de ArVT-fasering.
Het voordeel van dit zoekproces is dat we zo wel een basis neerzetten voor de schrijvers van de andere disciplines. Zij hoeven het wiel niet nogmaals uit te vinden.

Als het ArVT Werkvormenboek Beeldend bij de drukker ligt, zullen we vaktherapeuten van andere disciplines ondersteunen bij hun schrijfproces. Het doel is om, naast het Basisboek, van alle disciplines een ArVT Werkvormenboek op de plank te hebben staan. 

Wordt vervolgd, meer nieuws hierover in de volgende nieuwsbrief!
ArVT-intervisiegroep
In een ArVT-intervisiegroep ga je met elkaar aan de slag met de ArVT-interventie. Je analyseert de beïnvloedbare factoren van je doelgroep, bespreekt de fasering en interventietechnieken. Op deze manier raak je meer en meer vertrouwd met de interventie en de uitvoering ervan in de praktijk.
Er zijn intervisiegroepen in Amersfoort, Haarlem, Groningen, Leeuwarden, Zwolle.


Oproep: Mauri Hesselink zoekt collega's om samen een ArVT-intervisiegroep starten in (de omgeving van) Enschede. Heb je interesse? Neem dan contact op met Mauri via maurihesselink@gmail.com
ArVT in de praktijk
Heb je de Basistraining Affectregulerende Vaktherapie afgerond en wil je je verder bekwamen in de interventie?
In ArVT in de praktijk bespreken we casuïstiek en oefenen we met de Probleemanalyse en Plan van Aanpak. Zo analyseren we de beïnvloedbare factoren in de casus en bespreken we hoe je de omgeving van de cliënt kan betrekken bij de transfer van de behandeling. 
Het Register Vaktherapie kent 4 accreditatiepunten toe.  
Nieuwgierig? Meld je aan voor een van de volgende bijeenkomsten:
  • 18 september 2021 Amersfoort
  • 16 oktober 2021 online
  • 6 november 2021 Leeuwarden
Meer informatie over deze bijeenkomsten vind je op de website.

Basistraining Affectregulerende Vaktherapie 
Ondanks de corona-pandemie zijn er dit voorjaar drie basistrainingen gegeven. In september starten weer drie Basistrainingen, waarvan twee incompany.
De aanmeldingen voor de Basistraining bij ROER blijven binnenkomen. We proberen zo goed mogelijk te voldoen aan de vraag. Door de versoepelingen ten aanzien van de coronamaatregelen kunnen er in september hopelijk meer mensen deelnemen per training. Daarnaast zijn er inmiddels drie co-trainers opgeleid, die samen met ons de training gaan verzorgen. Hierdoor kunnen we in 2022 meer trainingen aanbieden.
Verdiepende training Affectregulerende Vaktherapie
In de Verdiepende training gaan we aan de slag om de interventietechnieken goed in de vingers te krijgen. Ook leert de deelnemer een introductie te geven over de ArVT-behandeling. Daarnaast en beschrijven we ArVT-werkvormen. Het is een praktische training, waarin vooral veel uitgewisseld en gedaan wordt. 
Deelnemers ontvangen een uitgebreide literatuurmap en een psycho-educatieve map.

Heb je de Basistraining vóór 2020 gevolgd? Dan is het advies een ArVT in de praktijk te volgen, zodat je je de interventie eigen maakt en bijgepraat wordt over de laatste ontwikkelingen.
Meer informatie over de ArVT-trainingen vind je op de website.
Rectificatie
Op 75 van het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie is een foutje geslopen: de paragrafen 'Gefaseerd werken' en 'Betrekken van ouders, verzorgers en leraren bij de behandelingen' vallen nu onder 3.5.4 Vaktherapie. Dit klopt niet. Het moet zijn: 

3.5.5 Gefaseerd werken
3.5.6 Betrekken van ouders, verzorgers en leerkrachten bij de behandeling
3.5.7 Werkzame elementen
Tot zover
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je je hieronder afmelden.
Je kunt ons ook volgen via  LinkedIn : ga  hiervoor naar de LinkedIn-pagina van het FVB Kennisnetwerk ArVT en klik op 'volgen'.

Wil je bijdragen aan onderzoek of op een andere manier actief betrokken zijn bij het FVB Kennisnetwerk ArVT, mail dan naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl.

In het najaar ontvang je de volgende nieuwsbrief van 2021. 
Vragen, opmerkingen en suggesties horen wij graag. 


Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie,
Winneke Rauh, Leanne Nieuwenhuis, Tina Vink, Sanne Zeeman, Patricia Tel-Vos, Ine van de Velde en Sanne van der Vlugt
www.affectregulerendevaktherapie.nl www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2021 Kennisnetwerk ArVT

Contact

fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp