Copy
De laatste ontwikkelingen binnen het
FVB Kennisnetwerk ArVT
Beste allen,
Hierbij de derde nieuwsbrief van 2018. Het streven is om vier nieuwsbrieven per jaar rond te mailen zodat jullie op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen ons netwerk.
 
Privacywet
Iedereen is inmiddels op de hoogte van de aangescherpte wet op privacy. Dat deze wet is aangescherpt is belangrijk want privacy is een groot goed, daar moeten we bewust mee omgaan. Wat betreft onze nieuwsbrief: iedereen die de training gedaan heeft (of op een andere manier verbonden is aan ons netwerk) is door ons toegevoegd aan de adressenlijst voor de nieuwsbrief. We gebruiken jullie gegevens alleen om jullie op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van ArVT. Ook MailChimp (waar we de nieuwsbrief in maken) heeft inmiddels een aangescherpt privacyreglement. Klik hier als je daar meer over wilt weten. Als je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief klik hier.
Bericht van het bestuur
In juni 2015 is de landelijke intervisiegroep van de nieuwsgierige groep vaktherapeuten van het eerste uur overgegaan in een FVB Kennisnetwerk. Sindsdien zijn we een officieel orgaan binnen de FVB, met bijbehorende richtlijnen en regels. Tussen 2015 en 2017 stond voor ons de methode-ontwikkeling centraal en daaruit voortvloeiend het beschrijven van de module+ en later de transdiagnostische ArVT-methode, waardoor er bestuurlijke taken bleven liggen. Begin 2018 hebben we in ons nieuwe bestuur deze taken verdeeld volgens een heldere structuur, weergegeven in een organogram met een onderlinge taakverdeling en vaste lijnen naar buiten. Dit geeft niet alleen overzicht intern maar ook meer verbinding en duidelijkheid naar buiten. 
Kennisnetwerk en Kennisinnovatie
Om het bestuur heen ontstaat een kring van vaktherapeuten van verschillende disciplines (pmt, dans, beeldend, muziek en drama en een vacature voor spel). Dit zijn vooralsnog de schrijvers van de ArVT-modules+ voor kinderen met een problematische gehechtheid (beeldend, drama, dans, muziek en pmt). In de volgende nieuwsbrief zullen we deze vaktherapeuten aan jullie voorstellen. Twee keer per jaar zal deze kring van vaktherapeuten samen met het bestuur bij elkaar komen met als doel: verdere ArVT-kennisinnovatie, discipline-overstijgende interventies onderzoeken, het beschrijven van disciplinespecifieke casuïstiek ten behoeve van de transdiagnostische versie en het ordenen van werkvormen in de fasering van de ArVT.
Onderzoek
Promovenda Liesbeth Bosgraaf is begin dit jaar van promotor gewisseld. Ze is erg blij dat Prof.Dr. Susan van Hooren zich heeft verbonden aan dit onderzoek naar de ArVT methode. Susan van Hooren is de enige Professor in Vaktherapie in Nederland. Hierdoor valt het onderzoek nu ook onder KenVak (kenniskring vaktherapieen), waar Susan hoofd van is.

De proces evaluatie van de ArVT methode (hoe wordt de methode in de praktijk uitgevoerd?) is op dit moment in volle gang. De studenten zijn druk bezig data te verzamelen bij 8 therapeuten en cliënten die meewerken aan het onderzoek. Na de zomervakantie gaat een nieuwe groep studenten aan de slag om de resterende data te verzamelen. Uiteindelijk doel is om in ieder geval van 15 therapeuten en hun cliënten data binnen te halen en te analyseren. Naast deze procesevaluatie wordt er deze zomer hard gewerkt aan een systematische review waarin gezocht wordt naar effecten en werkzame elementen van beeldende therapie op psychosociale problemen. Dit omdat we op deze manier de theoriebeschrijving van de ArVT methode hiernaast kunnen leggen en kijken of de elementen hierbinnen al bewezen effectief zijn. Naast de procesevaluatie en de systematic review zijn we ook gestart met de ontwikkeling van een meetinstrument betreffende de handelingen van de therapeuten als de ArVT methode uitgevoerd wordt (wat doen ze nu eigenlijk precies?), deze gaan we door middel van verschillende malen testen op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid proberen te valideren. Na al deze stappen die tegelijkertijd plaatsvinden, gaan we dan ook nog langzamerhand de effectstudie uitzetten. Het is van belang dat dit binnen afzienbare tijd opgestart wordt omdat de behandeling volgens de methode vaak een langere periode beslaat.

Zoals jullie kunnen lezen is het een hele klus, maar de moeite waard! Alhoewel we al van veel mensen toezeggingen hebben om deel te nemen aan dit onderzoek, blijkt dat er toch ook veel uitval is. Dus als je nog wilt meedoen aan bijvoorbeeld de procesevaluatie en/of de effectstudie, meld je dan aan bij liesbeth.bosgraaf@stenden.com. Alvast bedankt!
Schrijfproces dans, drama, PMT, spel en volwassenen!
De Affectregulerende Vaktherapie beeldend en muziek voor kinderen met een problematische gehechtheid is beschreven als module+ en opgenomen in de databank van de FVB. Dans- en dramatherapeuten en pmt’ers zijn ook een ArVT-versie aan het beschrijven voor de doelgroep kinderen met een problematische gehechtheid. Aan de drama- en pmt-versie wordt nu de laatste hand gelegd. In mei was er vanuit het Kennisnetwerk een presentatie over affectregulerende vaktherapie op de ALV van Speltherapie en daar stond direct een groepje speltherapeuten op die willen schrijven over ArVT en spel. Deze 'enkelvoudige' beschrijvingen van de zes vaktherapeutische disciplines vormen de basis voor ons uiteindelijke doel: de transdiagnostische discipline-overstijgende ArVT-methode in het format van het NJI.

Tina Vink, beeldend therapeut met volwassenen en ArVT bestuurslid richt zich op het beschrijven van de transdiagnostische ArVT methode voor volwasssenen. Wie hieraan mee wil werken kan contact opnemen met Tina: tinavink@gmail.com
Indiening NJI
In januari is er vanuit het Kennisnetwerk contact geweest met het NJI over het indienen van het handboek Affectregulerende Vaktherapie. Het NJI heeft positief gereageerd op het voornemen een transdiagnostische en discipline overstijgende vaktherapeutische behandelmethode in te dienen, maar wil deze zo concreet, zo-dichtbij-mogelijk- bij-de-zichtbare-praktijk, en vanuit de literatuur goed onderbouwd beschreven hebben. 

De schrijfgroep, bestaande uit Leanne Nieuwenhuis, Corine Smelt en Sanne van der Vlugt heeft de laatste maanden weer ontzettend hard gewerkt aan het ArVT handboek. Dit schrijven gaat ‘tussendoor’ maar ook in schrijfweekenden waarin van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat geschreven en gediscussieerd wordt. Het spijt ons dat we niet kunnen melden dat we al verder zijn dan we zijn. Het is ontzettend veel werk en veel moeilijker dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Het streven is echter nog steeds om deze zomer het geheel in te dienen. Wordt vervolgd dus.
 
ArVT training
In september 2018 start ArVT training nummer 12. Leanne Nieuwenhuis en Sanne van der Vlugt geven dan voor de 12e keer de ArVT training sinds september 2016! Vanaf januari 2019 zijn er trainingen gepland in Groningen, Amersfoort en Leeuwarden zie hiervoor de site van trainingsbureau ROER.
Register voor Vaktherapie
Na deelname van de 3 daagse ArVT training krijg je bij 100% deelname 25 accreditatiepunten. Via deze link kun je snel zien waar training geregistreerd staat.


Updates en begeleide casuistiek
Naast de trainingen zijn er vanuit het Kennisnetwerk (dus niet vanuit ROER) begeleide casuïstiek besprekingen. Dit valt onder het Kennisnetwerk omdat het kennisdelen en innovatie betreft. In deze 4 uur durende bijeenkomsten wordt een korte update gegeven van de ontwikkelingen binnen het kennisnetwerk en verder ingebrachte casuïstiek geanalyseerd vanuit de ArVT kijkwijzer. Ook het bedenken en ordenen van werkvormen in de ArVT fasering is een onderdeel van het programma op deze ochtenden. Voor deze ArVT Updates en Casuïstiek-bijeenkomsten kun je punten voor je registratie krijgen, kijk hier voor op de website van het register. Meer informatie en een overzicht van de bijeenkomsten is te vinden in de agenda op de website van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie.


Incompany ArVT training
Het is mogelijk om een incompany ArVT training aan te vragen als je met minimaal 8 vaktherapeuten geïnteresseerd bent in de ArVT methode. Een incompany ArVT training wordt in overleg met de aanvrager samengesteld en is buiten de reguliere trainingen in te plannen. Meer informatie: trainingsbureau ROER.
In Januari 2019 start de incompany ArVT training aan de vaktherapeuten van de van Mesdagkliniek in Groningen.


FVB congres en meedingen naar prijs voor vaktherapie
3 november geven we een workshop op het FVB congres én we hebben ons ingeschreven voor de FVB vaktherapieprijs die daar wordt uitgereikt aan vaktherapeuten die zich weten te profileren middels samenwerking met andere disciplines, dus wie weet....!
Tot zo ver, 
Voor nu, een hele fijne zomer met veel zon en ontspanning! Na de zomer gaan we vol goede moed verder.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie, Leanne Nieuwenhuis, Ine van de Velde, Tina Vink, Winneke Rauh, Patricia Tel Vos en Sanne van der Vlugt
www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2018 Kennisnetwerk ArVT

Contact

roer@groenkader.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp