Copy
Oproep:
Werk mee aan effectstudie ArVT
In het belang van het creëren van vaktherapeutische 'evidence-based practice' dienen effectieve vaktherapeutische behandelinterventies goed beschreven, goed onderbouwd en onderzocht te worden. Het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie is hier op meerdere fronten mee bezig.
Liesbeth Bosgraaf (NHL Stenden Hogeschool) is in 2016 gestart met een promotieonderzoek naar beeldende therapie ter vermindering van gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het doel is zicht te krijgen op de werkzame elementen van Affectregulerende Vaktherapie (ArVT beeldend) in de behandeling.
Nu ook kinderen en jongeren zonder LVB
De effectstudie is in september 2020 van start gegaan. Inmiddels zijn de inclusiecriteria uitgebreid, van alleen kinderen en jongeren met LVB, naar kinderen en adolescenten in zijn algemeenheid met gedrags- en emotionele problemen, van 6-18 jaar. 


Meer beeldend therapeuten nodig
Om dit onderzoek op een goede manier te vervolgen zijn er meer ArVT-geschoolde beeldend therapeuten nodig die een therapietraject starten vanuit de ArVT-fasering.

Ben je beeldend therapeut en heb je de basistraining Affectregulerende Vaktherapie gevolgd?
Wil je bijdragen aan de doorontwikkeling van de interventie? Werk je met kinderen en/of jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen? Dan kan jij meedoen met dit onderzoek.De resultaten van deze effectstudie kunnen wezenlijk bijdragen aan erkenning van de interventie ArVT door het Nederlands Jeugdinstituut.
Vrijblijvende informatieavonden
Begin juni organiseert Liesbeth Bosgraaf drie informatieavonden, online, via MSTeams. Zij geeft informatie over het onderzoek en wat deelname betekent voor de therapeut en de cliënt. Daarnaast kun je alle vragen stellen die je hebt. 
Deelname aan de informatieavond verplicht je natuurlijk tot niets. 


De online informatiebijeenkomsten zijn op:
woensdag 2 juni 20.00

maandag 7 juni 20.00
dinsdag 15 juni 20.00 

Aanmelden voor een informatieavond
Stuur een mail naar liesbeth.bosgraaf@nhlstenden.com met daarin de avond van je voorkeur. Je krijgt dan per mail een uitnodiging voor die bijeenkomst.
Twijfels
Ben je wel nieuwsgierig, maar t
wijfel je nog? Vraag je je af of je de interventie ArVT wel goed genoeg in de vingers hebt om deel te kunnen nemen? Heel begrijpelijk! Op de 
informatieavond krijg je antwoord op al je vragen, zodat je weloverwogen kunt beslissen of deelname bij jou past.
www.affectregulerendevaktherapie.nl www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2021 Kennisnetwerk ArVT

Contact

fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp