Copy

Ontwikkelingen binnen het Kennisnetwerk ArVT

Beste allen,
Om te beginnen een heel inspirerend 2018 gewenst! Met het Kennisnetwerk ArVT en trainingsbureau ROER zijn we het jaar goed gestart met een bestuursvergadering en een consensusbijeenkomst op 6 januari j.l.
Nieuwsbrief
Het streven is elk kwartaal een nieuwsbrief te versturen met de updates vanuit het Kennisnetwerk. Alle deelnemers van de training zijn opgenomen in de mailinglist maar mocht je geen belangstelling hebben in deze nieuwsbrief dan kan je je hier afmelden.
Indiening NJI
We schrijven en schrappen aan de transdiagnostische, discipline overstijgende methode beschrijving. Het vraagt veel tijd om inhoudelijk consensus te krijgen en alles helder te beschrijven. We werken in het format van het NJI handboek en hebben ook contact met mensen van het NJI. Er gaat veel meer tijd in zitten dan we hadden kunnen vermoeden en dan we zouden willen. Maar we gaan door, het is een proces en we houden jullie op de hoogte.
Consensus interventietechnieken
In de training hebben de meesten van jullie de ArVT 'Ruggengraat' en A4tjes met interventie technieken per fase gekregen. Hier staat CONCEPT over heen gedrukt. De Ruggengraat is consensus, de A4tjes zijn bijna in consensus beschreven in een schema. Als dit helemaal af en mooi ge-lay-out is zullen we het jullie toesturen. In de begeleide intervisies en de follow-up training zullen we hier meer over vertellen en de theorie koppelen aan praktijkervaringen.
ArVT training
In 2018 staan er drie ArVT trainingen gepland waarvan twee inmiddels zijn vol geboekt. In september geven we de training in Amersfoort, daar zijn nog een paar plaatsen vrij. Naast de reguliere trainingen geven we ook enkele incompany trainingen per jaar. Meer informatie hierover kan door een mail te sturen naar: roer@groenkader.nl.
Intervisie
Nadat je de ArVT training gedaan hebt kan je je verder bekwamen in Affectregulerende Vaktherapie. Dit kan oa in een intervisiegroep. Je koppelt dan kennis over affectregulatie aan de vragen uit de praktijk. Er zijn verschillende intervisiegroepen opgericht. Oa in Groningen, Leeuwarden, Amersfoort en Bennekom. Wil je input of meer informatie hierover dan kan je een mail sturen naar roer@groenkader.nl.
Begeleide Intervisie
Naast je eigen intervisiegroep (al dan niet vanuit ArVT) kan je je aanmelden voor een begeleide intervisie. Hier zullen we een update geven van de ontwikkelingen binnen het kennisnetwerk en verder ingebrachte casuïstiek bespreken ahv de ArVT kijkwijzer. De begeleide intervisies in 2018 worden op verschillende data/tijden en locaties gegeven. Hieronder een overzicht:
  • 23 maart 2018 10.00 -13:00 Groningen
  • 5 april 2018 15.00 - 18:00 Amersfoort
  • 14 april 2018 10.00 -13:00 Bennekom
  • 5 oktober 2018 10.00 - 13.00 Groningen
  • 6 oktober 2018 10.00 - 13.00 Bennekom
  • 13 oktober 2018 10.00 - 13.00 Amersfoort
Wil je deelnemen (als intervisiegroep of individueel?) meld je aan door een mailtje te sturen naar roer@groenkader.nl onder vermelding van je naam, datum en locatie van de intervisiebijeenkomst. Je krijgt dan een uitnodiging en praktische informatie.
Onderzoek
Liesbeth Bosgraaf is het afgelopen jaar binnen haar promotieonderzoek bezig geweest met het beschrijven van de werkzame elementen van beeldende therapie volgens affectregulerende principes voor LVB kinderen en adolescenten met gedrags- en emotionele problemen in een Engelstalig wetenschappelijk artikel.
Hiernaast werkt zij samen met het Kennisnetwerk aan de voorbereidingen van de proces evaluatie van de methode ArVT. Binnen deze proces evaluatie wordt gekeken of de methode wordt uitgevoerd zoals deze is beschreven. Ook wordt er gekeken naar de tevredenheid betreffende de methode en of er succes- en faalfactoren waar te nemen zijn. Deze proces evaluatie is een voorwaarde van het NJI om een effectmeting te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd worden naast dit uitzetten van de procesevaluatie ook al een pilot betreffende de effectmeting voor de LVB doelgroep gestart. Deze gaat begin dit jaar draaien en wordt verder uitgerold gedurende het jaar. Volop ontwikkelingen op dus.
Schrijfproces dans, drama en PMT
De Affectregulerende Vaktherapie beeldend en muziek is beschreven voor de doelgroep problematische gehechtheid. We zouden als Kennisnetwerk graag van alle vaktherapeutische disciplines (dans, spel, kunstzinnig, drama en PMT) een ‘gehechtheidsversie’ hebben in de databank van de FVB.

Dans- en dramatherapeuten zijn hier al langer mee bezig en in januari is ook een schrijfgroep PMT gestart. Vanuit het Kennisnetwerk proberen we dit schrijfproces te ondersteunen. Begeleiding kan je verder ontvangen vanuit de CPMO. Als er door het CPMO een versie geaccordeerd wordt zullen we dat natuurlijk laten weten.

Groningse Ondernemers Challenge
ROER heeft meegedaan met de Groningse Ondernemers Challenge. Nog hartelijk dank voor jullie stemmen! We hebben de finale helaas niet bereikt maar het was een leuke uitdaging en we hebben er een netwerk voor de ArB training aan over gehouden. We krijgen steeds meer vragen naar de affectregulerende bejegening van scholen, opleidingen en CJG's .

Tot zo ver, 
Als er vragen of opmerkingen zijn dan horen we het graag. Wil je deze nieuwsbrief niet ontvangen? Geen probleem, afmelden kan via onderstaande link (of bovenaan in deze nieuwsbrief). 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het ArVT Kennisnetwerk,
Leanne Nieuwenhuis en Sanne van der Vlugt  
www.groenkader.nl
www.groenkader.nl
Copyright © 2018 Kennisnetwerk ArVT

Contact

roer@groenkader.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp