Copy
Waarom deelnemen aan
Updates en Begeleide Casuïstiek?
In ontwikkeling
De methode Affectregulerende Vaktherapie is een methode in ontwikkeling. We kunnen ons heel goed voorstellen dat je als buitenstaander denkt: zijn jullie nou nog niet klaar? Nee dus, een methode ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken kost veel tijd.
In december 2018 dienden we het handboek Affectregulerende Vaktherapie in bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Hierna werden we toegelaten tot het erkenningstraject. Dit voelde toen als een mijlpaal en dat was het ook! 
Voor dit erkenningstraject bij het NJi moet je het ingeleverde handboek samenvatten in een werkbladbeschrijving, waarin alle elementen duidelijk en vooral kort zijn beschreven. Dus: wat zijn beïnvloedbare factoren bij de cliënt, welke interventies zet je daarop in en wat zijn de werkzame elementen van deze interventies. Heel erg leerzaam, en goed voor het vak om hier meer van te weten, maar het is ook enorm tijdverslindend om dit helemaal uit te pluizen en uit te wisselen.

Effectonderzoek
Parallel aan het ontwikkelen en schrijven is Liesbeth Bosgraaf (MATh) bezig met haar promotie-onderzoek: affectregulerende beeldende therapie bij kinderen en jongeren met LVB. Voor deze doelgroep start als eerste de effectmeting.

Updates en Begeleide Casuïstiek
In 2020 verzorgen ontwikkelaars van de methode zeven Updates en begeleiden ze casuïstiekbespreking. In de Updates worden aanpassingen die zijn aangebracht in de beschrijving (bijv. ten aanzien van woordkeuzes) toegelicht. Ook worden daar de laatste interventieschema's uitgedeeld en doorgenomen. Vaktherapeutische werkvormen worden besproken en geordend naar fase en we lichten toe wat de aanpassingen zijn in een werkvorm als deze in een andere fase wordt ingezet.
Doe mee!
Elke vaktherapeut die de ArVT-training gedaan heeft is welkom! De ervaring leert dat je meer grip krijgt op je ArVT-behandeling en beter kunt onderbouwen wat je doet als je de Updates bijwoont.
Wanneer?
De Updates worden dit voorjaar gegeven op verschillende locaties. 
Inloop en kennismaking is om 9.30 uur; we starten met de update om 10.00 uur en sluiten af om 13.30 uur.

Groningen: 20 maart en 17 september 2020
Leeuwarden: 20 maart 2020 
Bennekom: 21 maart en 3 oktober 2020 
Amersfoort: 28 maart en 26 november 2020

Praktische informatie
Meld je aan door een mail te sturen naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl

Kosten: 35,- (betaling vooraf)
Accreditatie: 3 punten bij het Register Vaktherapie
Voorbereiden: lezen literatuur en beschrijven casuïstiek
Minimaal aantal deelnemers: 6 personen

www.affectregulerendevaktherapie.nl www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2020 Kennisnetwerk ArVT

Contact

fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp