Copy
De laatste ontwikkelingen binnen het
FVB Kennisnetwerk ArVT
Beste allen,
Hierbij de vierde nieuwsbrief van 2019! Met informatie over het NJi-erkenningstraject, nieuwe data voor Updates en Begeleide Casuistiek, onderzoek, het ArVT-werkvormenboek en de ontwikkelingen binnen het brede overleg met alle vaktherapeutische disciplines.
"Affectregulerende Vaktherapie richt zich op kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen die hun affecten (gevoelens, behoeften en fysieke sensaties) niet goed kunnen reguleren. Deze kinderen vallen op doordat ze verhoogd gespannen zijn, hun aandacht niet kunnen richten en delen, en hun gedachten en gevoelens niet kunnen delen en verwoorden. Deze kinderen lopen op meerdere gebieden vast in hun ontwikkeling en worden aangemeld voor behandeling in de jeugdzorg of specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz)."

Het schrijftraject van de transdiagnostische en discipline-overstijgende methode Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) gaat langzaam maar gestaag door. Het Handboek is in september 2018 ingediend bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en voldeed aan de criteria om te worden toegelaten tot het erkenningstraject.
 
In het jaar van het erkenningstraject heeft de schrijfgroep de werkbladbeschrijving (dat is een samenvatting van het handboek) drie keer ingediend en teruggekregen met vragen en feedback. Dit veel kortere document dient te voldoen aan strenge eisen ten aanzien van inhoud, opbouw en gebruik van het aantal woorden. De feedback is pittig en dwingt de schrijfgroep om concreet en zonder vakjargon de essentie van de methode te verwoorden. Een lastige klus die uithoudingsvermogen vraagt!
ArVT-intervisiegroepen
Het FVB Kennisnetwerk adviseert ArVT-getrainde vaktherapeuten om ArVT-intervisiegroepen op te richten. Deze kunnen als zodanig worden aangemeld bij het Register Vaktherapie en leveren per intervisiebijeenkomst accreditatiepunten op. De intervisiegroepen dienen om de methode verder te doorgronden en vanuit de praktijk met elkaar verder te ontwikkelen. Er zijn ArVT-intervisiegroepen in Bennekom, Haarlem, Amersfoort, Friesland, Groningen en sinds kort ook in Zwolle.
Zoek je een intervisiegroep of heb je plek in een intervisiegroep; laat het weten! Vanuit ROER kan er desgewenst bemiddeld worden.
Wil je je verder ontwikkelen in de ArVT-methode, kom dan naar 'Updates en Begeleide Casuïstiek'
Naast de eigen (ArVT-)intervisie worden vaktherapeuten van harte uitgenodigd om deel te nemen aan Updates en Begeleide Casuïstiek. Deze korte 'terugkom-dagen' zijn bestemd voor vaktherapeuten die de ArVT Basistraining gedaan hebben. Leden van het FVB Kennisnetwerk en ontwikkelaars van de methode geven de laatste informatie over de methode-ontwikkelingen en begeleiden de casuïstiekinbreng. Het Register kent drie accreditatiepunten toe. Aanmelden voor onderstaande data Updates en Begeleide Casuïstiek kan door een mail te sturen naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl.
  • 14 februari 2020 Groningen  
  • 21 maart 2020 Bennekom                   
  • 28 maart 2020 Amersfoort 
  • 17 september Groningen
  • 3 oktober Bennekom
  • 26 november Amersfoort
Vergeet niet je aan te melden!
Schrijfproces gehechtheidsmodule dans, drama, pmt en spel 
In 2016 zijn de ArVT-modules+ beeldend en muziek voor kinderen met een problematische gehechtheid geaccordeerd door de Commissie Product en Module Ontwikkeling (CPMO).
Drama-, dans- en psychomotorisch therapeuten hebben de ArVT-module voor kinderen met een problematische gehechtheid ingediend en teruggekregen met feedback. De CPMO heeft het format aangepast naar de NJi-normen. De gehechtheidsmodules beeldend en muziek uit 2016 zijn nu onvoldoende actueel. De drama- dans- en pmt-modules moeten dus worden herschreven en aangevuld met nieuw onderzoek. Ook speltherapeuten schrijven sinds 2019 een ArVT-gehechtheidsmodule Spel voor kinderen met een problematische gehechtheid.
In januari zal opnieuw een bijeenkomst zijn met de schrijvers van de gehechtheidsmodules (alle disciplines). Het bestuur van het FVB Kennisnetwerk en schrijvers van de gehechtheidsversies stemmen in taal en op inhoud af, zodat de ArVT zoveel mogelijk éénduidig naar buiten treedt. In het ArVT Handboek zal casuïstiek van alle disciplines opgenomen worden. 
Tina Vink, beeldend therapeut met volwassenen en bestuurslid van het FVB kennisnetwerk ArVT, richt zich op de doorontwikkeling van de transdiagnostische ArVT-methode voor volwassenen. Pas jij de ArVT-methode toe tijdens je dagelijkse werk met volwassenen en wil je graag meewerken aan de ontwikkeling van de methode? Stuur dan een mailtje naar Tina: tinavink@gmail.com. 
Onderzoek-update door Liesbeth Bosgraaf
Even weer een update vanuit het promotie-onderzoek naar de ArVT-methode. Er is veel gebeurd de afgelopen maanden. We zijn druk bezig het systematic review te schrijven voor indiening bij het tijdschrift Frontiers in Psychology. Dit tijdschrift geeft volgend jaar een issue uit specifiek gericht op de arts therapies. Daarnaast meten we de betrouwbaarheid van het meetinstrument betreffende de affectregulerende vaktherapeutische handelingen. We hopen dat het meetinstrument na deze derde ronde valide is.
Zo langzamerhand wordt het ook tijd om de effectstudie uit te gaan zetten. We wachten nog op het valideren van het meetinstrument, maar de voorbereidingen gaan in januari 2020 van start. Therapeuten die na de ArVT-training hebben aangegeven mee te willen werken aan onderzoek, kunnen begin volgend jaar hiervoor worden benaderd. We hebben 15 therapeuten nodig die mee willen werken. We hopen dat dit lukt, maar gezien de belangstelling voor de ArVT-methode en het belang van onderzoek, gaan we ervan uit dat dit gaat lukken. Als je nog niet hebt aangegeven dat je mee zou willen werken aan dit effectonderzoek en je werkt als beeldend therapeut volgens de ArVT-methode met de doelgroep LVB-kinderen en -adolescenten met gedrags- en emotionele problemen, dan kun je je nog opgeven! Graag zelfs! Je kunt dit rechtstreeks doen bij liesbeth.bosgraaf@nhlstenden.com.
Dank voor de samenwerking dit jaar en fijne feestdagen!
Methodepresentatie symposium Hogeschool Leiden
In de Week van de Vaktherapie organiseerde het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Leidse Hogeschool haar jaarlijks symposium. Dit jaar was het thema 'Transdiagnostisch werken in de Vaktherapie', een actueel onderwerp binnen de gezondheidszorg. Als keynote spreker presenteerde Merlijne Patijn namens het Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie de methode. Vooral de visie op de gezonde en verstoorde ontwikkeling van een kind werd breed herkend. De voorbeelden uit de praktijk gaven stof tot nadenken en er werd levendig van gedachten gewisseld in het plenaire gedeelte en tijdens de pauze. Kortom, een positieve ochtend voor Affectregulerende Vaktherapie, met een mogelijke samenwerking in het verschiet!
Workshop NVDAT-symposium 
Hoe zet je beeldend en dans in tijdens de spannings- en aandachtsregulatiefase van Affectregulerende Vaktherapie? Patricia Vos gaf met Christina Wintels een workshop aan danstherapeuten tijdens NVDAT-symposium Emotieregulatie. Dansen op papier kan dus ook!
ROER trainingen
ROER biedt trainingen in Affectregulerend Behandelen en Bejegenen. Meer informatie? Klik hier.

Affectregulerende Vaktherapie voor Vaktherapeuten
Vaktherapeuten werken vaak al affectregulerend, zonder dat ze dit expliciet maken. Door de affectregulerende interventietechnieken gefaseerd en doelgericht in te zetten, kunnen spanning, aandacht en affect tijdens de therapie sneller gereguleerd worden. Hierdoor ontstaat er een interactioneel proces tussen therapeut en cliënt wat tot gevolg heeft dat de cliënt zichzelf 'gewaar wordt' en zichzelf leert begrijpen. Dit 'gewaarworden' is nodig om de zelfregulatie (van gedrag en emoties) alsnog op gang te brengen.

Affectregulerend Bejegenen voor leerkrachten, opvoeders, begeleiders

Opvoeders en leerkrachten van kinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen herkennen het wel: een kind wil opeens niet meer voor- of achteruit. Wat kan je doen om de machtsstrijd te voorkomen, de patstelling in het gedrag te doorbreken en de (werk)relatie te behouden? We weten immers dat de band tussen kind en opvoeders/leerkrachten de sleutel bevat naar het doorbreken van stagnaties en het (alsnog) ontwikkelen van zelfregulatie bij het kind.
ArVT-werkvormen
Om de specifieke inzet van het vaktherapeutisch werken in ArVT te doorgronden, schrijft een groep beeldend therapeuten het ArVT-werkvormenboek beeldend. De bedoeling is om een ordening aan te brengen in een groot aantal beeldende werkvormen en deze in te delen in de verschillende fasen. Zo kan de beeldend therapeut gemakkelijk een werkvorm vinden om aan te bieden in de spanningsregulatiefase, de aandachtsregulatiefase en de affectregulatiefase. Om te voorkomen dat het hiermee een receptenboek wordt, zullen per werkvorm variatie- en improvisatieopties worden toegevoegd. Het werkvormenboek zal vaktherapeuten helpen wegwijs te maken in de dagelijkse ArVT-praktijk. Daarnaast is het een leidraad om improviserend te leren werken binnen het ArVT-kader: hoe pas je je materiaal zo goed mogelijk aan bij wat het kind/de cliënt op dat moment nodig heeft?
Het beschrijven van de beeldende werkvormen in het ArVT-format vormt een goede basis die straks ook kan dienen voor de beschrijving van werkvormen in de andere disciplines.
Tip: symposium Fortior
Op 5 maart 2020 organiseert Fortior in Urecht een symposium met als thema Bevorderen van zelfregulatie bij mensen met een verstandelijke beperking. Leanne Nieuwenhuis en Sanne van der Vlugt geven hier een workshop Affectregulerende vaktherapie: Samen doen. Meer informatie en aanmelden: https://www.fortior.info/symposia/bevorderen-van-zelfregulatie/
Tot zo ver
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kan je je hieronder afmelden.
Via LinkedIn delen we tussentijds updates over methode-ontwikkeling en interessante artikelen. Ga hiervoor naar de LinkedIn-pagina van het FVB Kennisnetwerk ArVT en klik op 'volgen'.
Wil je je bijdragen leveren aan onderzoek of op een andere manier actief deelnemen aan het FVB Kennisnetwerk ArVT, mail dan naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl.

In maart ontvang je de eerste nieuwsbrief van 2020. Het streven is om jullie middels vier nieuwsbrieven per jaar op de hoogte te houden. Vragen, opmerkingen en suggesties horen we graag. Voor nu wensen we je een heel fijne decembermaand en een goede start in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie,
Winneke Rauh, Leanne Nieuwenhuis, Tina Vink, Sanne Zeeman, Patricia Tel-Vos Ine van de Velde,en Sanne van der Vlugt
www.affectregulerendevaktherapie.nl www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2019 Kennisnetwerk ArVT

Contact

roer@groenkader.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp