Copy
De laatste ontwikkelingen binnen het
FVB Kennisnetwerk ArVT
Beste allen,
In deze nieuwsbrief informatie over de doorontwikkeling van de interventie: de ArVT-werkvormenboeken, het onderzoek van Liesbeth Bosgraaf, nieuws over Updates en Begeleide Casuïstiek en informatie vanuit trainingsbureau ROER.
Werkvormenboeken ArVT
In het ArVT Werkvormenboek Beeldend willen we, naast de werkvormen, ook meer praktische informatie bieden om met de werkvormen aan de slag te gaan in de praktijk. Denk aan informatie over de inzet van het vaktherapeutisch middel, de regelfuncties waarmee de therapeut de activiteit vooraf en in het moment van de sessie 'regisseert'. Daarnaast ook extra informatie over de interventies interactieve regulatie en mentaliseren bevorderen. Het is de bedoeling dat je door de werkvormen uit het boek geïnspireerd raakt en uiteindelijk met je 'eigen' ArVT-werkvormen werkt aan doelen passend bij de fasen van de interventie.
Voor spel, muziek en drama zijn er enkele vaktherapeuten die een begin maken met het opzetten van een  ArVT Werkvormenboek in hun eigen discipline. In de verdiepende training wordt hier ook aandacht aan besteed.

Heb jij de verdiepende training Affectregulerende Vaktherapie gedaan en wil je bijdragen aan dit schrijfproces? Meld je dan aan bij Ine van de Velde (ine@inevandevelde.nl). Zij brengt je in contact met schrijvers die al bezig zijn of helpt je met het opzetten van een nieuw groepje. Ook krijg je een aantal documenten om je op weg te helpen met schrijven.
Ontwikkel je verder in ArVT met een eigen intervisiegroep
Heb je de Basistraining gedaan en wil je verder met Affectregulerende Vaktherapie? Sluit je dan aan bij een bestaande intervisiegroep, of richt zelf een nieuwe groep op. Dit kan op discipline (beeldend, muziek, drama, et cetera) of op doelgroep, maar gemengd kan ook. Het Kennisnetwerk helpt bij het vinden van ArVT-getrainde intervisiegenoten: stuur een mail naar fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl.
Ruim 300
 vaktherapeuten hebben inmiddels de ArVT Basistraining gevolgd. Op dit moment zijn er intervisiegroepen in Groningen, Leeuwarden, Enschede, Zwolle, Haarlem en Amersfoort.
Regelfuncties

Nieuwe naam voor Update en Begeleide casuïstiek:
ArVT in de praktijk

Jaren geleden zijn de Update en Begeleide casuïstiek-bijeenkomsten in het leven geroepen, omdat de interventie ArVT gedurende het ontwikkelproces regelmatig kleine veranderingen onderging. Nu we de interventie zoals die is beschreven in het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie als uitgangspunt hanteren, is Update geen passende term meer. Bij wat we verder doen, begeleide casuïstiek en uitwisseling over werkvormen vinden we de nieuwe naam ArVT in de praktijk beter passen. We bespreken (vooraf ingestuurde) casussen en werkvormen, toegespitst op de doelen van de fasen en de interventietechnieken, met ruimte voor overleg en samenwerking. 

Het blijkt dat de online versie ook prima werkt (zie ingezonden stukje van Freya hieronder). Daarom gaan we naast de live bijeenkomsten ook standaard online-sessies ArVT in de praktijk aanbieden. 

Heb je de Basistraining ArVT gedaan en heb je zin om met andere vaktherapeuten te sparren over hoe je ArVT in de praktijk inzet?
Meld je aan door een mail te sturen naar fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl.
Het Register Vaktherapie kent 4 accreditatiepunten toe. 
 
  • 9 april 2021 online
  • 29 mei 2021 Wolvega
  • 18 september 2021 Amersfoort 
  • 16 oktober 2021 online
  • 6 november 2021 Leeuwarden
Meer informatie over deze bijeenkomsten vind je op de website.
Dramatherapeut Freya over de online Update/ArVT in de praktijk:
"In de laatste online intervisie door Sanne en Winneke waren we met een klein groepje, misschien omdat het online was. Voor mij bleek online even goed te werken als face-to-face!
De structuur was hetzelfde en ik vond het goed te volgen. Het was verhelderend, voedend en na afloop bleef ik achter met een uiterst tevreden, warm en energiek gevoel.
Niks geen online uitputtingsslag, integendeel!"
Gezocht: Affectregulerend Vaktherapeut met eigen praktijk in omgeving van Zutphen
Praktijk Leutscher, kinder- en jeudpsychiatrie, zoekt samenwerking met een Affectregulerend Vaktherapeut (beeldend, pmt of muziek) met een eigen praktijk in een straal van 25-30 km rond Zutphen. Voor kinderen en jeugd in gemeenten uit jeugdzorgregio Midden IJssel / Oost Veluwe (zie www.regioatlas.nl).
Je behandelt kinderen met adhd, gehechtheid, autisme en combivormen en brengt in multidisciplinaire evaluatie theoretisch goed onderlegd verslag uit over procesontwikkeling. Je werkt samen met psychiater, psycholoog en gezinsbegeleider.
Voor reactie en informatie:
T: 0575-548380
E: info@praktijkleutscher.nl
Adres: Schoolstraat 68, 7211 BD Eefde; www.praktijkleutscher.nl  
Onderzoek-update door Liesbeth Bosgraaf
De resultaten van de interbeoordelaars-betrouwbaarheid van het ArVT-meetinstrument zijn bekend en daarmee is de dataverzameling en -analyse van het tweede deelonderzoek afgerond. De resultaten zijn gemiddeld tot goed te noemen. Het gehele proces had meer voeten in de aarde dan verwacht, er zijn in totaal vier rondes nodig geweest om tot dit resultaat te komen. Op dit moment wordt het artikel van dit onderzoek geschreven; publicatie volgt later dit jaar.  
De effectstudie is gestart op 1 september 2020 en verloopt niet geheel moeiteloos. Natuurlijk ervaren ook wij corona-gerelateerde problemen. Hiernaast blijkt het toch minder gemakkelijk om LVB cliënten en hun netwerk bereid te vinden deel te nemen aan het onderzoek, en worden er gedurende het onderzoeksproces trajecten afgebroken door onvoorziene omstandigheden. 
Na overleg over de voortgang van de effectstudie met de promotiegroep is daarom besloten om ook kinderen en adolescenten zonder LVB te includeren!

Dus: heb je een cliënt (6-18 jaar) met gedrags- en emotionele problemen op de wachtlijst staan, die aangemeld is voor Affectregulerende Vaktherapie? Doe mee met deze effectstudie!
 
Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Liesbeth Bosgraaf: liesbeth.bosgraaf@nhlstenden.com 

Basistraining Affectregulerende Vaktherapie heel 2021 en eerste helft 2022 VOL 
De hoeveelheid aanmeldingen voor de Basistraining Affectregulerende Vaktherapie is overweldigend. Tot de zomervakantie van 2022 zijn de reguliere trainingen vol. Vanuit ROER worden er extra trainers opgeleid, dit vraagt wat tijd.
Voor de Basistraining in september 2022 kun je je nog aanmelden.
Basistraining Affectregulerende Vaktherapie maart 2021 online
Het allerliefst geven we de trainingen live. Toen dit vanwege de coronamaatregelen echt niet kon, zijn we de Basistraining online gestart.
We stelden een afwisselend programma samen binnen een strakke structuur. We willen niet alleen zenden en zoeken ook online de interactie met de deelnemers. Dit lukt! Van deelnemers krijgen we terug dat de inhoud goed te volgen is, dat er voldoende afwisseling is in het programma en dat interactie en afstemming gevoeld wordt. Zodra het kan zijn we weer live aanwezig, maar deze online ervaring nemen we mee en geeft ook nieuwe mogelijkheden. 
Verdiepende training Affectregulerende Vaktherapie
In de Verdiepende training gaan we aan de slag om de interventietechnieken goed in de vingers te krijgen. Ook leert de deelnemer een introductie te geven over de ArVT-behandeling. Daarnaast beschrijven en beschrijven we ArVT-werkvormen. Het is een praktische training, waarin vooral veel uitgewisseld en gedaan wordt. 
Heb je de Basistraining vóór 2020 gevolgd? Dan is het wijs een ArVT in de praktijk te volgen, zodat je weer helemaal bij bent met de laatste ontwikkelingen. 
Deelnemers ontvangen een uitgebreide literatuurmap en een psycho-educatiemap.


Meer informatie over de ArVT-trainingen vind je op de website.
Nieuwe website
De website van Stichting Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie krijgt een nieuwe look. We zullen via Linkedin en in de Nieuwsbrief laten weten wanneer deze wordt gelanceerd.
Rectificatie
Op bladzijde 75 van het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie is een foutje geslopen: de paragrafen 'Gefaseerd werken' en 'Betrekken van ouders, verzorgers en leerkrachten bij de behandelingen' vallen nu onder 3.5.4 Vaktherapie. Dit klopt niet. Het moet zijn: 

3.5.5 Gefaseerd werken
3.5.6 Betrekken van ouders, verzorgers en leerkrachten bij de behandeling
3.5.7 Werkzame elementen
Tot zover
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kan je je hieronder afmelden.
Je kunt ons ook volgen via LinkedIn: ga hiervoor naar de LinkedIn-pagina van het FVB Kennisnetwerk ArVT en klik op 'volgen'.

Wil je bijdragen aan onderzoek of op een andere manier actief betrokken zijn bij het FVB Kennisnetwerk ArVT, mail dan naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl.

In juli 2021 ontvang je de tweede nieuwsbrief van 2021. Vragen, opmerkingen en suggesties horen wij graag. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie,
Winneke Rauh, Leanne Nieuwenhuis, Tina Vink, Sanne Zeeman, Patricia Tel-Vos, Ine van de Velde en Sanne van der Vlugt
www.affectregulerendevaktherapie.nl www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2021 Kennisnetwerk ArVT

Contact

fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp