Copy
De laatste ontwikkelingen binnen het
FVB Kennisnetwerk ArVT
Beste allen,
In deze nieuwsbrief informatie over het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie, het onderzoek van Liesbeth Bosgraaf, nieuwe data voor Updates en Begeleide Casuïstiek en de uitslag van het erkenningstraject voor de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Basisboek Affectregulerende Vaktherapie
Na ruim tien jaar ontwikkelen, schrijven en schrappen staat op papier wat we doen, hoe we het doen en waarom we dat doen; met dit boek ligt er een basis waarop we verder kunnen onderbouwen en onderzoeken. Het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie is in eerste instantie geschreven voor vaktherapeuten, vooral voor deelnemers van de training is het een handig naslagwerk. Daarnaast is het informatief voor verwijzers en andere belangstellenden. Het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie is rechtstreeks te bestellen bij uitgeverij Garant, en bij de (online) boekhandel.
Meer boeken
Ondertussen werken we verder aan de ArVT Werkvormenboeken. Het Werkvormenboek beeldend is in een gevorderd stadium, we verwachten dit zomer 2021 in de boekhandel. Voor spel, muziek en drama zijn er enkele vaktherapeuten die een begin willen maken met het opzetten van een Werkvormenboek in hun eigen discipline.
De bedoeling van deze praktische boeken is dat vaktherapeuten werkvormen leren regisseren, in het moment van de therapie, afgestemd op de ArVT-doelen van de fase en mogelijkheden van de cliënt. Heb jij de verdiepende training Affectregulerende Vaktherapie gedaan en wil jij bijdragen aan dit schrijfproces? Meld je dan aan bij Ine van de Velde (ine@inevandevelde.nl), zij coördineert dit proces.

Tot slot: alle ontwikkelingen binnen het FVB Kennisnetwerk ArVT zijn stappen op weg naar een effectieve, goed onderbouwde en goed overdraagbare interventiebeschrijving. Het Basisboek legt hiervoor, zoals de titel al verraadt, de basis. Van hieruit gaat het proces verder, de breedte en de diepte in, met over een paar jaar als resultaat een uitgebreid Handboek Affectregulerende Vaktherapie.
Ontwikkel je verder in ArVT met een eigen intervisiegroep
Heb je de Basistraining gedaan en wil je verder met Affectregulerende Vaktherapie? Sluit je dan aan bij een bestaande intervisiegroep, of richt zelf een nieuwe groep op. Dit kan op discipline (beeldend, muziek, drama, etc) of op doelgroep, maar gemengd kan ook. Het Kennisnetwerk wil helpen bij het vinden van ArVT-getrainde intervisiegenoten: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl. Er zijn ruim 300 vaktherapeuten getraind en er zijn intervisiegroepen in Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Haarlem en Amersfoort.
Wil jij je verder ontwikkelen in de ArVT-interventie?
Kom dan naar een Update en Begeleide C
asuïstiek

Naast de eigen (ArVT-)intervisie worden vaktherapeuten van harte aangemoedigd om deel te nemen aan Updates en Begeleide Casuïstiek. Deze 'terugkom-ochtenden' zijn bestemd voor vaktherapeuten die de ArVT Basistraining hebben gedaan. Het Register Vaktherapie kent vier accreditatiepunten toe. Meld je aan door een mail te sturen naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl.
  • 13 februari 2021 Amersfoort
  • 6 maart 2021 Groningen
  • 6 maart 2021 Apeldoorn
  • 10 april 2021 Leeuwarden
  • 29 mei 2021 Wolvega
  • 18 september 2021 Amersfoort 
  • 16 oktober 2021 Groningen
  • 16 oktober 2021 Apeldoorn
  • 6 november 2021 Leeuwarden
  • 20 november 2021 Zwolle
Meer informatie over deze bijeenkomsten vind je op de website.
 
De interventie Affectregulerende Vaktherapie is niet opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. De beoordelende commissie zegt hierover: het is mooi om te zien dat vaktherapeuten nadenken over hun behandelinterventies en deze ter beoordeling indienen. De interventie is echter op alle fronten (doelgroep, doelen, aanpak en onderbouwing) te breed ingezet en door de gebruikte terminologie lastig te begrijpen. Affectregulatie is geen zichtbaar kenmerk en het is onvoldoende duidelijk hoeveel en welk probleemgedrag een indicatie is om een kind te selecteren.

We zijn teleurgesteld maar niet verbaasd. We wisten dat het een risico inhield om breed, dus transdiagnostisch en discipline-overstijgend, te schrijven, maar we wilden dicht bij de praktijk blijven. Om alles goed op papier te krijgen was lastig. De schrijfbegeleiding van het NJi was hierin heel helpend, maar heeft helaas niet tot toelating geleid.
Onderzoek-update door Liesbeth Bosgraaf (november 2020)
Het eerste deelonderzoek van het promotieonderzoek naar de ArVT-interventie is afgerond! Het betreft een systematische review (literatuuronderzoek) naar de inhoud van beeldend-therapeutische interventies die effectief blijken in de behandeling van kinderen en adolescenten met gedrags- en emotionele problemen. Oftewel: wat doen deze therapeuten nu eigenlijk? Het artikel hierover is verschenen in frontiers in Psychology.

Het tweede deelonderzoek nadert ook zijn einde. Op dit moment wordt de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het ontwikkelde meetinstrument berekend. Dit meetinstrument betreft de therapeutische handelingen binnen de ArVT-interventie. Ook hierover wordt  een artikel gepubliceerd. 

De effectstudie is op 1 september van start gegaan. Een aantal therapeuten heeft toegezegd mee te willen werken. We hebben echter meer respondenten nodig! De vraag is dan ook: ben je ArVT-getraind en werk je met LVB-kinderen of -adolescenten? Meld je aan! Je helpt de ontwikkeling van de ArVT-interventie enorm door mee te doen aan de effectstudie. Neem contact op met Liesbeth.bosgraaf@nhlstenden.com voor meer informatie en aanmelden.

Voor de tover in je ogen

Voor de klik van het moment

Voor de noodzaak van het dansen

Voor het voelen wie je bent

 

Uit: Melkboer met de blues

 Huub van der Lubbe, 1995

ArVT Basistraining 
De hoeveelheid aanmeldingen voor de Basistraining Affectregulerende Vaktherapie is overweldigend! Vanuit ROER worden er nieuwe trainers opgeleid en we proberen in 2021 extra trainingen in te plannen. Als je je hebt opgegeven voor een training waarop dit van toepassing is, krijg je hierover automatisch bericht.
Verdiepende training Affectregulerende Vaktherapie
In de Verdiepende training gaan we aan de slag om de interventietechnieken goed in de vingers te krijgen. Ook leert de deelnemer een introductie te geven over de ArVT-behandeling. Daarnaast gaan we ArVT-werkvormen analyseren en beschrijven. Het is een praktische training, waarin vooral veel uitgewisseld en gedaan wordt. 
We raden je aan een Update bij te wonen voor je met de Verdiepende training start, zodat je goed op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Deelnemers ontvangen naast de uitgebreide literatuurmap een gratis Basisboek.
Meer informatie vind je op de website.
Rectificatie
Op bladzijde 75 van het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie is een foutje geslopen: de paragrafen 'Gefaseerd werken' en 'Betrekken van ouders, verzorgers en leerkrachten bij de behandeling' vallen nu onder 3.5.4 Vaktherapie. Dit klopt niet. Het moet zijn: 

3.5.5 Gefaseerd werken
3.5.6 Betrekken van ouders, verzorgers en leerkrachten bij de behandeling
3.5.7 Werkzame elementen
Tot zover
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kan je je hieronder afmelden.
Via LinkedIn delen we tussentijds updates over de interventie-ontwikkeling maar ook interessante artikelen. Ga hiervoor naar de LinkedIn-pagina van het FVB Kennisnetwerk ArVT en klik op 'volgen'.

Wil je bijdragen aan onderzoek of een andere manier actief betrokken zijn bij het FVB Kennisnetwerk ArVT, mail dan naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl.

In maart 2021 ontvang je de eerste nieuwsbrief van 2021. Vragen, opmerkingen en suggesties horen wij graag. Voor nu wensen we je fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie,
Winneke Rauh, Leanne Nieuwenhuis, Tina Vink, Sanne Zeeman, Patricia Tel-Vos, Ine van de Velde en Sanne van der Vlugt
www.affectregulerendevaktherapie.nl www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2020 Kennisnetwerk ArVT

Contact

fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp