Copy
De laatste ontwikkelingen binnen het
FVB Kennisnetwerk ArVT
Beste allen,
Hierbij een korte 3e nieuwsbrief met informatie over het NJi erkenningstraject, data Updates en Begeleide Casuistiek, het ArVT werkvormenboek en  en de ontwikkelingen binnen het brede overleg met alle vaktherapeutische disciplines.
"Affectregulerende Vaktherapie richt zich op kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen die hun affecten (gevoelens, behoeften en fysieke sensaties) niet goed kunnen reguleren. Deze kinderen vallen op doordat ze verhoogd gespannen zijn, hun aandacht niet kunnen richten en delen, en hun gedachten en gevoelens niet onder woorden kunnen brengen. Deze kinderen lopen op meerdere gebieden vast in hun ontwikkeling en worden aangemeld voor behandeling in de jeugdzorg of specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz)"

Het schrijftraject van de transdiagnostische en discipline overstijgende methode Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) gaat langzaam maar gestaag door. Het Handboek (63 pagina's) is vorig jaar rond deze tijd ingediend bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en in december 2018 toegelaten tot het erkenningstraject. 
Vanaf dat moment is de schrijfgroep bezig om het ArVT Handboek samen te vatten in de werkbladbeschrijving. Dit is een veel korter document en dient te voldoen aan strenge eisen t.a.v. inhoud, opbouw en gebruikt van het aantal woorden. Het begeleidingstraject duurt een jaar met daarin drie tot vier feedbackrondes. De feedback is pittig en dwingt de schrijfgroep om concreet en zonder vakjargon de essentie van de methode te verwoorden.
ArVT intervisie
Het FVB Kennisnetwerk adviseert ArVT getrainde vaktherapeuten om ArVT intervisiegroepen op te richten. Deze kunnen ook als zodanig aangemeld worden bij het Register Vaktherapie, en leveren per intervisiebijeenkomst accreditatiepunten op. De intervisiegroepen dienen om de methode verder te doorgronden, en vanuit de praktijk met elkaar verder te ontwikkelen. Er zijn ArVT intervisiegroepen in: Bennekom, Haarlem, Amersfoort, Friesland en Groningen.
Wil je je verder ontwikkelen in de ArVT methode, kom dan naar de 'Updates en Begeleide Casuïstiek'
Naast de eigen (ArVT) intervisie worden vaktherapeuten van harte uitgenodigd om deel te nemen aan Updates en Begeleide Casuïstiek. Deze bijeenkomsten worden begeleid door ontwikkelaars van de methode ArVT en zijn bestemd voor vaktherapeuten die de ArVT training hebben gedaan. Leden van het Kennisnetwerk en ontwikkelaars van de methode geven de laatste informatie over de methodeontwikkelingen en begeleiden casuïstiekinbreng. Het Register kent drie accreditatie punten toe.
Aanmelden voor onderstaande data Updates en Begeleide Casuïstiek kan door een mail te sturen naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl
  • 27 september 2019 Groningen  
  • 05 oktober 2019 Bennekom                   
  • 15 november 2019 Amersfoort 
Vergeet niet je aan te melden!
Schrijfproces gehechtheidsmodule dans, drama, pmt en spel 
In 2016 zijn de ArVT modules+ beeldend en muziek voor kinderen met een problematische gehechtheid geaccordeerd door de Commissie Product en Module Ontwikkeling (CPMO).
Drama-, dans- en psychomotorisch therapeuten hebben de ArVT module voor kinderen met een problematische gehechtheid ingediend en terug gekregen met feedback. De CPMO heeft het format aangepast naar de NJi normen, waardoor er moet worden veranderd aan de beschrijvingen beeldend en muziek uit 2016. Ook moet actueel onderzoek worden toegevoegd aan de onderbouwing.
Ook speltherapeuten schrijven sinds begin 2019 een ArVT gehechtheidsmodule Spel voor kinderen met een problematische gehechtheid.
In juni vond opnieuw een bijeenkomst plaats met de schrijvers van de gehechtheidsmodules (alle disciplines) en het bestuur van het FVB Kennisnetwerk ArVT om de schrijftrajecten te bespreken en af te stemmen met de transdiagnostische ArVT methode. In het in te dienen Handboek zal casuïstiek van alle disciplines opgenomen worden. 
Tina Vink beeldend therapeut met volwassenen en bestuurslid van het FVB kennisnetwerk ArVT richt zich op de doorontwikkeling van de transdiagnostische ArVT methode voor volwassenen. Er is inmiddels een geslaagde intervisie geweest van vaktherapeuten van verschillende disciplines die werkzaam zijn met volwassenen.
ArVT Werkvormen
Om de specifieke inzet van het vaktherapeutisch werken in de ArVT te doorgronden schrijft een groep beeldend therapeuten een ArVT werkvormenboek. De bedoeling is een format te ontwikkelen waarin de vaktherapeutische regelfuncties in de drie fasen worden toegelicht binnen één werkvorm. In september en in november werkt de groep beeldend therapeuten dit verder uit. In de ArVT Updates en Begeleide Casuïstiek komt dit onderwerp ook aan de orde.
Tot zo ver, 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kan je je hieronder afmelden.
Via Linkedin worden tussentijdse updates gegeven over de methode ontwikkeling en interessante artikelen gedeeld. Wil je deze berichten ontvangen? Ga dan naar de Linkedin pagina van het Kennnisnetwerk en klik op 'volgen'.
Wil je je bijdragen leveren aan onderzoek of op een andere manier actief deelnemen aan het FVB  Kennisnetwerk ArVT mail naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl

In december 2019 ontvang je de vierde en laatste nieuwsbrief van 2019. Het streven is om jullie middels vier nieuwsbrieven per jaar op de hoogte te houden. Vragen en opmerkingen horen we graag. Voor nu wensen we jullie een inspirerende herfst!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie, Leanne Nieuwenhuis, Ine van de Velde, Tina Vink, Winneke Rauh, Sanne Zeeman, Patricia Tel Vos en Sanne van der Vlugt
www.affectregulerendevaktherapie.nl www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2019 Kennisnetwerk ArVT

Contact

roer@groenkader.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp