Copy
De laatste ontwikkelingen binnen het
FVB Kennisnetwerk ArVT
Beste allen,
Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2019 met informatie over de ontwikkeling binnen Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie.
Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) richt zich op kinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen die hun affecten (gevoelens, behoeften en fysieke sensaties) niet goed kunnen reguleren. Deze kinderen vallen op doordat ze verhoogd gespannen zijn, hun aandacht niet kunnen richten en delen, en hun gedachten en gevoelens niet onder woorden kunnen brengen. Deze kinderen lopen op meerdere gebieden vast in hun ontwikkeling en worden aangemeld voor behandeling in de jeugdzorg of specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Tien jaar geleden is het ontwikkelen en beschrijven van de methode Affectregulerende Vaktherapie voor deze doelgroep gestart. Een groep vaktherapeuten van verschillende disciplines analyseert wat er precies gedaan wordt in een vaktherapeutische behandeling met deze kinderen.
Door de ervaringen van de vaktherapeuten concreet te beschrijven is een interventiematrix ontwikkeld en een ‘Handboek Affectregulerende Vaktherapie’ geschreven in het format van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). In december 2018 is dit Handboek toegelaten tot het NJi erkenningstraject. Dit traject loopt van januari tot december 2019 en houdt in dat de schrijvers feedback krijgen vanuit het NJi op de ingevulde werkbladbeschrijving. De schrijfgroep komt regelmatig bij elkaar en (her)schrijft en schrapt; zoekt naar de juiste woorden om het impliciete van de methode weer te geven in overdraagbare taal. De feedback van het NJi is pittig en van hoog niveau! De energie en motivatie bij de schrijvers is echter ook hoog en er wordt dus stug doorgezet.
ArVT intervisie
Het FVB Kennisnetwerk adviseert ArVT getrainde vaktherapeuten om ArVT intervisiegroepen op te richten. Deze kunnen ook als zodanig aangemeld worden bij het Register Vaktherapie, en leveren per intervisiebijeenkomst accreditatiepunten op. De intervisiegroepen dienen om de methode verder te doorgronden, en vanuit de praktijk met elkaar verder te ontwikkelen.
Er zijn ArVT intervisiegroepen in: Bennekom, Haarlem, Amersfoort, Friesland en Groningen.
Updates en Begeleide Casuistiek
Naast de eigen (ArVT) intervisie kunnen vaktherapeuten een paar keer per jaar deelnemen aan Updates en Begeleide Casuïstiek. Deze bijeenkomsten worden begeleid door ontwikkelaars van de methode ArVT en zijn bestemd voor vaktherapeuten die de ArVT training hebben gedaan. Delname levert drie accreditatie punten op voor het Register Vaktherapie.
Aanmelden voor onderstaande data Updates en Begeleide Casuïstiek kan door een mail te sturen naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl
  • 27 september 2019 Groningen  
  • 05 oktober 2019 Bennekom                   
  • 15 november 2019 Amersfoort 
Promotieonderzoek Liesbeth Bosgraaf 
Na een wat moeizame start van het onderzoek verloopt het proces van de hele Phd studie nu vrij soepel en zit de gang erin! De eerste resultaten van de systematic review hopen we voor de zomer te zien. Het gaat hierbij om de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met psychosociale problemen. We zijn benieuwd!
De dataverzameling van drie deelonderzoeken van het promotieonderzoek loopt goed. Daarbij hadden we wat tegenslag doordat de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de eerste versie van het meetinstrument voor de procesevaluatie tegenviel. We hebben daarom een tweede versie van het meetinstrument gemaakt. Op dit moment is de tweede ronde van de dataverzameling voor de procesevaluatie bij ArVT geschoolde vaktherapeuten in het land gestart. Parallel hieraan kunnen we nu de meetinstrumenten vast gaan stellen voor de effectstudie.
Kortom: veel werk maar nu in het stadium dat er resultaten zichtbaar gaan worden! Met veel dank aan de ArVT vaktherapeuten en hun cliënten voor de medewerking aan de studie!

Liesbeth Bosgraaf MATh
Coördinator Afstudeeronderzoek Vaktherapie  | Docent/onderzoeker Vaktherapie | Senior vaktherapeut beeldend | Promovenda OU
Hierbij nogmaals het eerste filmpje gemaakt in opdracht van het FVB Kennisnetwerk ArVT waarin heel kort en eenvoudig wordt uitgelegd welke doelgroep affectregulatie nodig heeft om tot een verbeterde zelfregulatie te komen. Het streven is meer filmpjes te maken in deze educatieve, simpele stijl. 
Schrijfproces gehechtheidsmodule dans, drama, pmt en spel 
In 2016 is de ArVT module+ (beeldend en muziek) voor kinderen met een problematische gehechtheid geaccordeerd door de Commissie Product en Module Ontwikkeling (CPMO). Drama-, dans- en psychomotorisch therapeuten hebben voor de zomer van 2018 de ArVT module voor kinderen met een problematische gehechtheid ingediend en terug gekregen met feedback. De CPMO heeft het format aangepast naar de NJi normen, waardoor er nogal wat moet worden veranderd ten opzichte van de beschrijvingen beeldend en muziek uit 2016. Ook moet er actueel onderzoek worden toegevoegd aan de onderbouwing. De speltherapeuten zijn begin 2019 begonnen met het schrijven van een ArVT gehechtheidsmodule Spel voor kinderen met een problematische gehechtheid.
In juni hebben de schrijvers van de gehechtheidsmodules opnieuw een bijeenkomst met het bestuur van het FVB Kennisnetwerk ArVT om de schrijftrajecten te bespreken en de samenwerking ten behoeve van de transdiagnostische ArVT methode te bevorderen.
Tina Vink, beeldend therapeut met volwassenen en bestuurslid van het FVB kennisnetwerk ArVT richt zich op de doorontwikkeling van de transdiagnostische ArVT methode voor volwassenen. Er is inmiddels een geslaagde intervisie geweest van vaktherapeuten van verschillende disciplines die werkzaam zijn met volwassenen.
Training Affectregulerende Bejegenen
Trainingsbureau ROER geeft sinds 2016 de training Affectregulerende Vaktherapie aan vaktherapeuten. Dit voorjaar zijn weer 40 vaktherapeuten van verschillende disciplines getraind in de methode. Daarmee staat de teller op 200 ArVT getrainde vaktherapeuten!
Vanaf nu is er ook een training over affectregulatie voor leerkrachten, opvoeders en begeleiders. Deze training heet: Affectregulerend Bejegenen.
De deelnemer leert in de training Affectregulerend Bejegenen hoe hij door spanningsregulatie en non-verbale afstemming een werkrelatie met zijn pupil kan op bouwen, de ontwikkeling kan stimuleren en daarmee de zelfregulatie bij zijn pupil kan bevorderen. De professional leert hoe hij samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen een ontwikkelingsgericht kader rondom het kind kan creëren waarbinnen het kind voldoende duidelijkheid ervaart en passend wordt uitgedaagd. De training is geaccordeerd met 22 SKJ punten.
 
Accreditatiepunten Register Vaktherapie en SKJ
De training Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) en de training Affectregulerende Bejegening (ArB), aangeboden door trainingsbureau ROER, zijn beiden door het SKJ geaccrediteerd. De training ArVT (voor vaktherapeuten) was al geaccrediteerd door het Register voor Vaktherapie.
Presentatie Affectregulerende Vaktherapie

Op 22 maart 2019 op de NVVS studiedag ‘een ervaring rijker’ hebben Patricia Tel-Vos en Sanne van der Vlugt van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie twee keer een workshop verzorgd over de ontwikkeling van de methode Affectregulerende Vaktherapie. In de ochtend vertelde Prof. Dr. Susan van Hooren over de noodzaak van het onderzoeken van vaktherapeutische interventies. Het ontwikkelen, beschrijven, onderbouwen en onderzoeken van interventies, zoals in het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie gebeurt is precies wat Susan van Hooren geadviseerd om te doen.

Op 10 mei 2019 gaf Patricia Tel-Vos een lezing over Affect regulating in Arts therapy op het internationale studenten congres in Nurtingen over Tweede jaars studenten van de Hogeschool Utrecht waren daar bij!
De lezing over Affectregulerende Vaktherapie werd met enthousiasme ontvangen!

Op 22 mei  2019 van 19.00-20.30 organiseert de Regiogroep Friesland een avond over Affectregulerende Vaktherapie. Tijdens de workshop vertellen Tina Vink en Leanne Nieuwenhuis van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie over de ontwikkeling van de methode en de weg naar erkenning. Vervolgens zullen drie interventies via het doen van een activiteit verduidelijkt worden. Opgeven kan door een mail te sturen naar:  nvbt.rg.friesland@vaktherapie.nl  

Tot zo ver, 
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kan je je hieronder afmelden.
Via Linkedin  worden tussentijdse updates gegeven over de methode ontwikkeling en interessante artikelen gedeeld. Wil je deze berichten ontvangen? Ga dan naar de Linkedin pagina van het Kennnisnetwerk en klik op 'volgen'.
Wil je je bijdragen leveren aan onderzoek of op een andere manier actief deelnemen aan het FVB  Kennisnetwerk ArVT mail naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl

In oktober 2019 ontvang je nieuwsbrief 3 van 2019. Het streven is om jullie middels vier nieuwsbrieven per jaar op de hoogte te houden. Vragen en opmerkingen horen we graag. Voor nu alvast een heel goede zomer gewenst!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie, Leanne Nieuwenhuis, Ine van de Velde, Tina Vink, Winneke Rauh, Patricia Tel Vos en Sanne van der Vlugt
www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2019 Kennisnetwerk ArVT

Contact

roer@groenkader.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp