Copy
De laatste ontwikkelingen binnen het
FVB Kennisnetwerk ArVT
Beste allen,
Hierbij de 2e nieuwsbrief van 2018.
Afgelopen periode heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden; Wijntje van der Ende en Corine Smelt hebben afscheid genomen van hun bestuursfunctie. Later in deze nieuwsbrief meer hierover. Winneke Rauh, Ine van der Velde en Tina Vink versterken het bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie per direct. Het bestuur zal 4x per jaar vergaderen.

Om het bestuur heen willen we een kring vormen van vaktherapeuten van verschillende disciplines. Samen met het bestuur is dat 'het FVB Kennisnetwerk ArVT'. Twee keer per jaar zal het Kenniswerk bij elkaar komen. Kennisinnovatie gekoppeld aan de dagelijkse praktijk, staat in deze bijeenkomsten centraal. 
Nieuwsbrief
Het streven is elk kwartaal een nieuwsbrief te versturen met de updates vanuit het Kennisnetwerk. Alle mensen die zich hebben aangemeld voor een training zijn automatisch opgenomen in de mailinglist. Mocht je geen belangstelling hebben in deze updates dan kan je je hier afmelden.
Indiening NJI
In januari is er contact geweest met het NJI over het indienen van het handboek Affectregulerende Vaktherapie. Het NJI staat positief tegenover een transdiagnostische en discipline overstijgende vaktherapeutische behandelmethode, maar wil deze zo concreet, en zo-dichtbij-de-zichtbare- praktijk-mogelijk, beschreven hebben. 
Het lastige van expliciet maken wat er impliciet in vaktherapie gebeurt is dat slechts beschrijven wat er in de omgang met het vaktherapeutisch middel gebeurt de lading niet dekt. Dus de schrijfgroep, bestaande uit Leanne Nieuwenhuis, Corine Smelt en Sanne van der Vlugt, buigt zich wederom dus over deze uitdaging. 
De bestuurswissel
Wijntje van der Ende heeft na lang wikken en wegen afscheid genomen van haar bestuursfunctie. Wijntje heeft destijds, in 2009, het initiatief genomen om een intervisiegroep te starten waaruit de methode affectregulerende vaktherapie is ontwikkeld. Dit alles vanuit nieuwsgierigheid naar: wat doe ik eigenlijk? En wat maakt dat het werkt wat ik doe? Op de website heeft Wijntje een terugblik op de start, het proces en de stand van zaken op dit moment geschreven (te vinden onder nieuws). In het eerst volgende Tijdschrift voor Vaktherapie komt een interview met haar en Patricia Tel-Vos wat ook gaat over het ontstaan van Kennisnetwerk en de ontwikkeling van ArVT.
Corine Smelt neemt ook afscheid van het bestuur na jaren actief te zijn geweest op allerlei gebieden. Corine blijft nog wel mee schrijven tot het Handboek ArVT op de plank ligt bij het NJI.
Vanuit deze positie willen we Wijntje en Corine nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet, passie en doorzettingsvermogen. Met alle zorgvuldigheid en liefde zullen we het proces vervolgen.
ArVT training en begeleide intervisie
Op het moment van schrijven lopen training 10 (incompany te Middelharnis) en training 11 (reguliere training te Eindhoven)! Omdat de methodeontwikkeling, gevoed door het schrijf- en onderzoeksproces, aldoor verder verdiept, verschillen deze trainingen iets van de trainingen die we eind 2016 en in 2017 gaven. 
In de begeleide intervisiegroepen geven we daarom telkens een update van de ontwikkelingen en delen we alle kennis die tot dan toe beschreven is. Als je wilt deelnemen aan zo'n begeleide intervisie dan kan je een mail sturen naar roer@groenkader.nl Overzicht van begeleide intervisies 2018:
  • 5 april 15.00 - 18:00 Amersfoort
  • 14 april 10.00 -13:00 Bennekom
  • 5 oktober 10.00 - 13.00 Groningen
  • 6 oktober 10.00 - 13.00 Bennekom
  • 13 oktober 10.00 - 13.00 Amersfoort
Intervisie
Nadat je de ArVT training gedaan hebt kan je je verder bekwamen in Affectregulerende Vaktherapie in een intervisiegroep. Je koppelt dan kennis over affectregulatie aan de vragen uit de praktijk. Er zijn al verschillende ArVT intervisiegroepen opgericht. Oa in Groningen, Leeuwarden, Amersfoort en Bennekom. Als je een ArVT intervisiegroep op hebt gericht kan je dat doorgeven aan het nieuwe bestuurslid, Ine van de Velde, met als taak coördinator Intervisie: ine@inevandevelde.nl

Oproep: wie wil aansluiten bij de ArVT intervisiegroep (discipline overstijgend) in de omgeving van Zutphen/Veenendaal? mail: lilym2007@hotmail.com
Onderzoek
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de voorbereiding van de procesevaluatie door Liesbeth Bosgraaf in samenwerking met 5 studenten Vaktherapie van NHL Stenden hogeschool. Er is al een groep vaktherapeuten aangeschreven met de vraag of ze mee willen werken aan dit onderzoek. Binnen deze proces evaluatie wordt gekeken of de methode ArVT wordt uitgevoerd zoals deze is beschreven. Ook wordt er gekeken naar de tevredenheid betreffende de methode en of er succes- en faalfactoren waar te nemen zijn. Op korte termijn worden er studenten toegewezen aan de vaktherapeuten die meewerken en wordt de eerste data verzameld.
Eveneens zijn de voorbereidingen betreffende de effectstudie LVB in volle gang. De bedoeling is dat deze in september 2018 gaat lopen. Ook hier worden binnenkort de eerste contacten met vaktherapeuten voor gelegd.
 
Omdat blijkt dat in de praktijk er toch veel uitvallers zijn onder de vaktherapeuten die zich hebben aangemeld voor deelname aan het effectonderzoek, zoeken wij nog steeds beeldend therapeuten die ArVT geschoold zijn en werken met kinderen en adolescenten met LVB. Dus: heb je interesse? mail dan naar liesbeth.bosgraaf@stenden.com waarna we je voorlichten over wat de bedoeling is. 
Schrijfproces dans, drama en PMT en volwassenen!
Zoals bekend: de Affectregulerende Vaktherapie beeldend en muziek is al beschreven voor de doelgroep problematische gehechtheid. Deze versies zijn opgenomen in de databank van de FVB als module+.
Dans-, drama-therapeuten en PMT-ers schrijven een ArVT-versie voor de doelgroep problematische gehechtheid. Zodra deze consensus zijn en goed gekeurd door het CPMO horen jullie dat!
Deze 'enkelvoudige' beschrijvingen zullen een basis vormen voor ons uiteindelijke doel: de transdiagnostische, discipline overstijgende methode.

Tina Vink, beeldend therapeut met volwassenen en sinds kort ArVT bestuurslid, neemt de taak op zich om op termijn een transdiagnostische ArVT versie voor volwasssenen te schrijven. Zij zoekt een groep ArVT therapeuten die met volwassenen werken en die het leuk vinden om zich te buigen over de nuance verschillen bij deze doelgroep tov het werken in ArVT met kind-jeugd. 

Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen met Tina:  tinavink@gmail.com
 
Tot zo ver, 
Als er vragen of opmerkingen zijn dan horen we het graag. Voor nu, fijne paasdagen!

Met vriendelijke groet, het nieuwe bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie, Leanne, Ine, Tina, Winneke, Patricia en Sanne
www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2018 Kennisnetwerk ArVT

Contact

roer@groenkader.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp