Copy
De laatste ontwikkelingen binnen het
FVB Kennisnetwerk ArVT
Beste allen,
Hierbij de vierde nieuwsbrief van 2018. We zijn blij en trots dat we kunnen melden dat de ArVT methode door de eerste selectie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is! Dit is een heel belangrijke eerste stap, maar we realiseren ons maar al te goed dat we er nog niet zijn en dus gaan de schrijvers met goede moed het traject in.
Indiening bij het Nederlands Jeugdinstituut
In april 2016 zijn de ArVT-methode+ (-beeldend en -muziek) voor kinderen met een problematische gehechtheid geaccordeerd door de CPMO. De schrijvers van deze versies waren blij maar nog helemaal niet tevreden. Het doel was toen al om de transdiagnostische en discipline-overstijgende versie van de ArVT-methode te beschrijven en deze in te dienen bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

Tussen april 2016 en september 2018 heeft de schrijfgroep, bestaande uit Leanne Nieuwenhuis, Sanne van der Vlugt, Corine Smelt, Wijntje van der Ende en Patricia Tel-Vos geschreven en geschrapt aan deze versie. In september jl. is de ArVT-methode ingediend bij het NJi.

Begin november kwam het goede bericht dat de methode door de eerste selectieronde is. De ArVT gaat een traject in naar de ‘erkenningscommissie interventies’. Dit is een landelijke commissie die onafhankelijk oordeelt. Het NJi en andere kennisinstituten hebben geen inhoudelijke rol bij de beoordeling van interventies, maar ondersteunen het traject tot de indiening voor erkenning. Voor meer informatie klik hier.
Kennisnetwerk en Kennisinnovatie
Rondom het bestuur heeft zich een actieve groep van vaktherapeuten van verschillende disciplines gevormd (pmt, dans, beeldend, muziek en spel). Op 12 januari 2019 zal deze groep samen komen met als doel: verdere ArVT-kennisinnovatie en -beschrijving. 

Animatie
Het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie  maakt een animatie waarin heel kort en beeldend wordt uitgelegd wat affectregulatie is. Dit filmpje zal binnenkort op de site te vinden zijn. 

Werkweek beeldend 
Een groep van acht vaktherapeuten beeldend gaan eind november 2018 een week aan de slag met het maken van een werkvormenboek als bijlage in het Handboek ArVT. Welke werkvorm is bruikbaar in welke fase van de ArVT behandeling? Welke interventies kan de therapeut, non-verbaal, middels deze werkvorm inzetten? 

Als deze werkweek-formule succesvol blijk kan er ook met vaktherapeuten van andere disciplines bekeken worden of zij de ArVT interventies kunnen uitwerken in concrete werkvormen geordende in de ArVT fasering. Wordt vervolgd!
Accreditatiepunten
De training Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) en de training Affectregulerende Bejegening (ArB), aangeboden door trainingsbureau ROER, zijn nu ook door de SKJ geaccrediteerd! Het Register Vaktherapie had de ArVT-training al geaccrediteerd.
Schrijfproces gehechtheidsmodule dans, drama, pmt en spel 
In 2016 is, zoals hierboven beschreven, de ArVT-methode+ (beeldend en muziek) voor kinderen met een problematische gehechtheid geaccordeerd door de CPMO en opgenomen in de databank van de FVB. Dramatherapeuten en pmt’ers hebben inmiddels ook de ArVT-methode beschreven voor de doelgroep kinderen met een problematische gehechtheid. Deze versies zijn rond de zomer ingediend bij de CPMO. De danstherapeuten schrijven ook een Gehechtheidsversie en speltherapeuten beginnen in 2019 met schrijven.

Dan ligt hiermee, hopelijk eind 2019, een fundament van alle disciplines onder de transdiagnostische, discipline overstijgende ArVT methode waarmee we in een gezamenlijke taal onszelf kunnen profileren.

Tina Vink, beeldend therapeut met volwassenen en ArVT bestuurslid richt zich op het beschrijven van de transdiagnostische ArVT methode voor volwasssenen. Wie hieraan mee wil werken kan contact opnemen met Tina: tinavink@gmail.com.
Twaalfde ArVT training
Leanne Nieuwenhuis en Sanne van der Vlugt, van ROER hebben de afgelopen weken de twaalfde groep vaktherapeuten getraind in de ArVT methode. Deze groep bestond uit beeldend- en speltherapeuten en pmt'ers. Op de derde trainingsdag, die geheel in het teken staat van het betrekken van de context bij de behandeling, maakten de deelnemers ook de ArVT toets (zie foto)! De middag werd besteed aan het analyseren van meegebrachte filmpjes waarop de therapeuten aan het werk zijn met de cliënt in de vaktherapie. 
Onderzoek
Liesbeth Bosgraaf is na de zomervakantie weer volop aan de slag met de procesevaluatie van de ArVT-methode en de opzet van effectonderzoek. Een tweede groep studenten werkt nu mee aan de procesevaluatie, en schrijft het onderzoeksontwerp. De respondenten voor deze tweede procesevaluatie zijn inmiddels benaderd. Daarnaast zijn de data van de systematic review binnen en worden geanalyseerd. De resultaten van de eerste metingen van het meetinstrument zijn binnen. Nu kan begonnen worden met het bepalen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

In oktober zijn een aantal leden van het Kennisnetwerk geïnterviewd over de ontstaanswijze van de beschrijving van de therapeutische handelingen. Dit is van belang omdat dit de aanzet is van de eerste versie van het meetinstrument dat er nu ligt. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van het meetinstrument en de handelingen van de therapeuten te beschrijven in een internationaal wetenschappelijk artikel.
Updates en begeleide casuïstiek
Naast de trainingen zijn er vanuit het Kennisnetwerk (dus niet vanuit ROER) begeleide casuïstiek besprekingen. Dit valt onder het Kennisnetwerk omdat het kennisdelen en innovatie betreft. Deze vier uur durende bijeenkomsten zijn bestemd voor vaktherapeuten die de ArVT training hebben gevolgd. Er wordt een korte update gegeven van de ontwikkelingen binnen het kennisnetwerk, daarnaast wordt er ingebrachte casuïstiek geanalyseerd aan de hand van de ArVT-kijkwijzer. Ook het ordenen van werkvormen in de ArVT-fasering is een onderdeel van het programma. Deze ArVT Updates en Casuïstiek-bijeenkomsten leveren de deelnemer drie SRVB accreditatiepunten op; zie de website van het Register Vaktherapie.

Op onderstaande data wordt er een begeleide casuïstiek gegeven:
  • 09 februari 2019 Bennekom 
  • 22 maart 2019 Groningen 
  • 29 maart 2019 Amersfoort 
  • 27 september 2019 Groningen  
  • 05 oktober 2019 Bennekom                   
  • 15 november 2019 Amersfoort 
Vaktherapeuten kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl
FVB-congres
Op 3 november was het Kennisnetwerk ArVT op het FVB-congres in Ede met een standje en een workshop. Het was heel bemoedigend om zoveel positieve reacties te ontvangen op alle ontwikkelingen die binnen het Kennisnetwerk ArVT gaande zijn!

Affectregulerend Bejegenen

ROER geeft ook training over affectregulatie en het bevorderen van zelfregulatie bij de kinderen aan leerkrachten, opvoeders en begeleiders. 

In deze training leert de professional hoe hij door spanningsregulatie en non-verbale afstemming een werkrelatie met zijn pupil kan bouwen en via een affectregulerende bejegening de ontwikkeling kan stimuleren en zelfregulatie kan bevorderen. De ArB training start dit voorjaar. Meer informatie hierover is te vinden op de website van ROER.

Tot zo ver, 
In het begin van 2019 volgt de eerste nieuwsbrief van 2019. Het streven is vier nieuwsbrieven per jaar te versturen. Wil je deze nieuwsbrieven echter niet meer ontvangen dan kan je je hieronder uitschrijven.
Voor nu een hele mooie herfst-winterperiode gewenst en ook alvast fijne feestdagen. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie, Leanne Nieuwenhuis, Ine van de Velde, Tina Vink, Winneke Rauh, Patricia Tel Vos en Sanne van der Vlugt
www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2018 Kennisnetwerk ArVT

Contact

roer@groenkader.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp