Copy
View this email in your browser

Luntan #28

2022 är här och då även årets första Luntan!

  • Dags att betala medlemsavgift för 2022
  • Kallelse till årsmöte 2022
  • DMFCON 2022-1 går av stapeln 2022-01-08
Det är så klart dags att betala ny medlemsavgift! Hur du gör detta finner du längre ner i detta mail!
 

Här kan man hitta gamla nyhetsbrev : Arkiv
Länk för att anmäla sig till Luntan: http://eepurl.com/c10xzL

/red

Kallelse årsmöte 2022

 
Kallelse till årsmöte i DMF, Den Moroniska Föreningen

Plats: På föreningens lokal på Linero - Vikingavägen 27c, källaringången.
Tid: Söndag den 30/1-2022, kl 13.00

Dagordning årsmöte DMF, Den Moroniska Föreningen

Årsmötet öppnas.
Mötets giltighet.
Upprätta röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Val av justeringsman.
Verksamhetsberättelse, antal medlemmar.
Ekonomi.
Godkännande av revisionsberättelse.
Ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.
Valberedningen presenterar sitt förslag.
Val av två revisorer.
Val av valberedning inför kommande år.
Propositioner.
Motioner.
Verksamhet det kommande året.
Årsmötets avslutande.

Valberedningen
Anders Persson, LL020685@gmail.com, 0709 - 21 83 97

DMFCon 2022#1 - In mensa - 2022-01-08

 
Datum: Lördag 2022-01-08
Tid : 12:00 -> OBS! TIDEN!
Plats : Winstrupsgatan 1
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1047337259435391/
 
 
Vill du ha mer info? Skriv här eller maila johan@norrman.net
Betala medlemsavgift!
 
Glöm inte att betala medlemsavgiften! Och glöm inte att man får 10% på spel hos Playoteket mot uppvisande av medlemskort (gäller både Lund och Malmö)!

Swedbank 8313-9,524 383 116-0

Avgiften är numera 300 kr / år för alla, oavsett ålder.
Notera att man betalar för medlemskap fram till den sista december oavsett när man betalar.

Skriv Medlem + ditt namn i meddelandet (eller så mycket som får plats, alternativt initialer)

Skicka sedan ett mail till dmflund@gmail.com med följande information:
1. Info om att du betalt medlemsavgift och på vilket sätt (konto eller swish)
2. För och efternamn ( obligatoriskt )
3. Personnummer ( För SVEROK, obligatoriskt ).
4. Telefonnummer ( För SVEROK, obligatoriskt ).
5. Emailadress ( obligatoriskt )

OBS! Maila detta även om du var medlem tidigare år!

Om du villhöver ett fysiskt medlemskort (för att nyttja rabatten på Playoteket eller kunna skryta för din familj) så maila johan@norrman.net eller kontakta någon i styrelsen.

Kontakt!


Det finns idag en hel del olika kontaktvägar för att nå DMF och/eller ta del av information, se nedan för mer eller mindre komplett lista!
 

Stöd DMF!

 
Förutom att vara medlem kan man stödja DMF genom att ge bidrag:

Direktbetalning
Enklast är att lägga in en återkommande överföring till DMF.
Lägg betalningen till Swedbank 8313-9,524 383 116-0 och märk betalningen "Gåva + initaler".
Maila dessutom dmflund@gmail.com och meddela att du lagt in detta!
Precis som för Patreon kommer det att utgå någon form av belöningar för de som ger regelbundet.

Patreon
DMF hade tidigare en Patreon men denna stängs nu ner (onödigt att 10% av donationerna försvinner)
Copyright © 2022 DMF, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp