Copy
View this email in your browser

Een update van het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC).
Waarom? Er zijn weer tal van mooie projecten gedaan de afgelopen maanden. Projecten die het verdienen om in de schijnwerpers te staan en anderen kunnen inspireren om ook de samenwerking op te zoeken met elkaar.

Via deze weg houden we elkaar als partners en overige geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen, samenkomsten en inzichten. We vragen jullie nadrukkelijk om ook jullie ervaringen te delen, of een vraag posten!
We horen graag van jullie!

Gezicht van de zorgzame buurt

Dit najaar start het project Het gezicht van de zorgzame buurt. Daarin worden ontmoetingen georganiseerd tussen mensen met onbegrepen gedrag en medewerkers van winkels. Mensen met onbegrepen gedrag gaan helpen de kennis over onbegrepen gedrag te vergroten. Het CvC gaat een jaar lang onderzoeken wat de ontmoetingen en het project opleveren voor zowel mensen met onbegrepen gedrag als de winkelmedewerkers. 

Online werksessie Corona

Doe je mee met de online werksessie op 22 september van 14.00-16.00 uur.
 Hierin delen we de ervaringen én creatieve oplossingen van cliënten in Coronatijd. Omdat de sessie online is, kunnen alle geïnteresseerden aansluiten. Kom je ook?

Lees meer en schrijf je in!

Hoe kan Assistive Technology helpen om eigen regie te behouden?

Kent u mensen die hun handen niet meer kunnen gebruiken? Breng ons in contact om van elkaar te leren. Wij startte in 2019 een onderzoeksproject rondom Assistive Technology met financiële ondersteuning van van FNO Klein GelukInmiddels is ook HandicapNL aangesloten als partner en zijn studenten van de HvA gestart met een afstudeeropdracht hierbij. Bekijk het filmpje met Ruud!

Aan de slag met INSPRAAK
Gratis PARTNER workshop

Vanaf 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking getreden. Een nieuw onderdeel van deze wet is het artikel over inspraak. De PARTNER benadering is één van de werkwijzen om inspraak vorm te geven. Lees meer...

Niet laten zien wat je kan, maar wie je bent
Noordjes Schrijflab op School is voor basisschoolkinderen in A'dam Noord. Participatief onderzoekers van Amsterdam UMC evalueerden samen met de kinderen en volwassenen het Schrijflab. Lees hier meer over de uitkomsten van de responsieve evaluatie.
Officiële partners van het CvC
 
MAAT-IFEST Ertoe doen, ook in coronatijden
Ons co-onderzoeksteam deelden in een participatief onderzoek persoonlijke ervaringskennis over de lock-down periode. Samen met anderen in een soortgelijke situatie. Dit hielp om deze tijd door te komen. Een soort verwerking. Het gaf ons het gevoel dat je ertoe deed, het leidde af, en het relativeerde. Lees meer over ons pleidooi voor maatwerk en maatjes in deze tijden: MAAT-IFEST!
Verhalenbank
Sinds 2020 hebben we ook een verhalenbank. De eerste verhalen komen uit de Coronatijd. Bijvoorbeeld Baloe helpt mij leven in plaats van overleven over de waarde van de assistive hond. En ook de poes die veel bijdroeg: “Toen ik een hand zocht, vond ik een pootje”. Reageren op verhalen, of jouw verhaal delen? Laat het ons weten.
Kunst en Inclusie 
Het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning van de Hogeschool van Amsterdam vraagt aandacht voor de relatie tussen kunst en inclusie. Zij wil graag met partners leerwerkplaatsen opzetten én onderzoeken rond creatieve ateliers en andere vormen van kunstzinnige dagbesteding die de instellingen in Amsterdam bieden. Wie doet mee?
Actieonderzoek Lichthuis 
Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in de weekend-avonduren. Deze respijtvoorziening heet Het Lichthuis. Het CvC doet actieonderzoek samen met bezoekers, ervaringsdeskundigen en professionele staf. Hoe kan de voorziening het beste aansluiten bij de behoefte van cliënten? Wat werkt? Lees meer...

Ervaringsdeskundigheid en huiselijk geweld

De term ‘huiselijk geweld’ roept weerstand op bij degenen die dat hebben ervaren. Dit bleek uit onderzoek naar ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening bij huiselijk geweld. Taalgebruik is cruciaal. Lees meer...

Onderzoek impact van corona

Onze partner GGD Amsterdam gaat samen met HvO Querido, LdH, Regenboog, Kwintes en VU onderzoek doen naar de impact van corona op kwetsbare groepen. Ze zijn één van de velen die onderzoek doen naar Veerkracht van de samenleving, een programma van ZonMw. De GGD zal hierin participatie van cliënten in dit onderzoek op de agenda zetten!Tezamen met natuurlijk een groep ervaringsdeskundigen en onderzoekers die aan het Centrum voor Cliëntervaringen bijdragen.
Co-creatie: samen, leren, gelijkheid en wederkerigheid

Het CvC is een onafhankelijk platform dat een wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan van mensen in kwetsbare situaties door middel van participatief onderzoek
Copyright © 2020 Centrum voor Cliëntervaringen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp