Copy
View this email in your browser
Onze nieuwsbrief van het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC). 
Via deze weg houden we elkaar als partners en overige geïnteresseerden graag op de hoogte van ontwikkelingen, samenkomsten en inzichten. Ook nieuws delen of een vraag posten? Laat het weten.

Dromen...

Als cliënten met een licht verstandelijke beperking het voor het zeggen hebben, hoe zou de zorg er dan uitzien? Dit onderzocht het Centrum voor Cliëntervaringen
samen met de evaluatie van het Droomscenario van Anders Kijken Anders Doen (AKAD). Lees hierover meer in de nieuw uitgekomen rapportage....


In juni 2019 organiseerde de School for Participation de eerste cursus 
Participatief Actieonderzoek (PAR). Onderzoekers, lectoren en ervaringsdeskundigen kwamen samen bij het VUmc voor een driedaagse. Waarom PAR, wat zijn de uitgangspunten, hoe doe je het, welke methodieken kun je inzetten, hoe werk je samen? In november sluiten we de cursus af. Zomer 2020 komt een nieuwe editie.

 

Hoe kan Assistive Technology helpen?

Ruud van Zuijlen, ervaringsdeskundige startte een onderzoeksproject rondom Assistive Technology (AT). Hoe kan dit helpen om eigen regie te behouden? De eerste gesprekken met mensen die AT gebruiken zijn gevoerd. Bent u, of kent u mensen die hulpmiddelen kunnen aansturen via hun mobiel? We zijn op zoek naar mensen die met ons mee willen denken en hun verhaal willen delen. Mail onsMeer lezen...
OPEN SPACE SESSIE
Op 9 juli kwamen partners bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, en te reflecteren samen met gelijkgestemden. Onderwerpen waren: ervaringsdeskundigheid, mishandeling en misbruik, en wat te doen als een traject stopt. Elk thema wordt opgevolgd met acties. Meer hierover in volgende nieuwsbrief!
HBO: leerlijn 'Betrokkenheid van de samenleving' 
De opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam wil partners uit het werkveld, ervaringsdeskundigen en de brede samenleving nauwer bij de opleiding te betrekken. Het CvC is als partner betrokken vanaf de start.
Het cliëntenperspectief invliegen in crisisaanpak Ggz?
Heeft u nog een project waarin u een ervaringsdeskundige op het gebied van Ggz wilt inzetten? Er is nog geld beschikbaar om dit te financieren via een voucher van ZonMw
Dansen met Parkinson
In Engeland werkt Anna Carapellotti, oud-danseres en onderzoeker samen met mensen met Parkinson. Ze evalueert Dance for Health, een programma dat de voordelen van dans onderzoekt voor mensen met Parkison. Anna is 9 maanden in Nederland voor kennisuitwisseling, gestationeerd bij Amsterdam UMC (Metamedica). Ze komt graag in contact met collega's in Nederland. Meer weten?
Aandacht voor de HEL!
Op 12 juni sprak Alie Weerman, lector Ggz en Samenleving haar lectorale rede uit. Ze vroeg hiermee aandacht voor de 'hel' waar Ggz-cliënten mee te maken kunnen hebben (gehad) en de positie van de sociaal werker in de Ggz. Als partner van het CvC promoten we deze oproep graag! 
Patiënten in zorgvernieuwing
Op 28 november 2019 vindt de bekendmaking plaats voor de 3 beste innovaties in de zorg, volgens de jury van CZ Zorgprijs 2019 'Klantwens centraal'. In de jury zijn patiënten en patiëntenorganisaties vertegenwoordigd. Tineke Abma is de juryvoorzitter. Er zitten spraakmakende initiatieven tussen!

Officiële partners van het CvC

Vaste klanten bij de huisarts ervaren grote draaglast

Patiënten die veelvuldig bij de huisarts komen, ervaren een grote draaglast. Dit bleek uit een onderzoek dat het CvC deed voor een huisartsenpraktijk. Samen met partner Elaa tracht een huisartsenpraktijk in te spelen op de doelgroep van patiënten die veelvuldig bij de huisarts komt. Hoe verminder je deze draaglast en vergroot je draagkracht? Dat stond centraal in de werksessie met het team van de huisartsenpraktijk. Hierin was ook een inspiratiesessie van een huisarts die meewerkte aan de spiegelgesprekken over de ZZGG methodeMeer weten… 
Tineke Abma & Leyden Academy
Per 1 december 2019 zal Tineke Abma directeur worden van de Leyden Academy. Hoewel haar focus zal verschuiven, zal Tineke als hoogleraar iets meer op afstand betrokken blijven bij het Centrum voor Cliëntervaringen. Barbara Groot zal vanuit VUmc (Amsterdam UMC) de stabiele partner blijven bij het CvC, samen met ass. professor Christine Dedding. Meer hierover...  
 
Participatie in onderzoek
bij Hogeschool

Pauline Willems tracht participatie van ervaringsdeskundigen een structurele plek te geven in de onderzoeken binnen SPRONG, een grootschalig project van de HvA-onderzoeksgroep Urban Vitality.
Aankomende promoties rondom Participatie & Diversiteit
Iedereen is welkom op de VU op:
  • 17 september 2019 (9.45): Elise van der Mark over de dagelijkse realiteit van vrouwen die zorgen voor kinderen met een beperking in Zuidelijk Afrika en oplossingen hiervoor.
  • 25 september 2019: Hannah Leyerzapf over ‘Doing Diversity’. Super-diversiteit is de nieuwe norm, zeker in de metropool van Amsterdam. Amsterdam UMC, maar ook andere zorginstellingen ontwikkelen diversiteitsbeleid om recht te doen aan culturele diversiteit van haar patiëntenpopulatie, medewerkers en studenten. Echter in de dagelijkse praktijk blijkt het niet eenvoudig om diversiteit handen en voeten te geven. Diversiteit geeft vaak ongemak. 
  • 2 december 2019 (11.45u): Christi Nierse over patiëntenparticipatie in onderzoek. Meer informatie volgt.

Je ziet het niet!


De klankbordgroep van FNO programma Gezonde Toekomst Dichterbij maakte een boekje over hoe het is om in armoede te leven. Dit boden ze aan aan de wethouder om aandacht te vragen voor onzichtbare gevolgen van armoede. 
JE ZIET HET NIET.... Lees meer... 

Gastles 1e en 2e jaars
Op de laatste dag van het studiejaar van het HBO, gaf het CvC een gastles. Ruud van Zuijlen, Herman Klein-Tissink en Enis Reyhan gaven 3x een workshop, waarin het cliëntenperspectief centraal stond. Ook een keer een gastles geven bij HBO Ergotherapie? Thema kan breed zijn! Mail ons.

Gratis workshop Versterken Zeggenschap
Op 2 december 2019 (14.30 tot 16.30 uur) bieden we een gratis workshop aan om kennis te maken met de PARTNER benadering. De workshop is bedoeld voor medewerkers en cliënten die betrokken zijn bij vernieuwingen en verbeteringen in cliëntenparticipatie en versterken van (mede)zeggenschap door cliënten, familie en naasten. Meer informatie?


In het nieuws
Medewerkers betalen de prijs van betere verpleeghuiszorg


Tezamen met natuurlijk een groep ervaringsdeskundigen en onderzoekers die aan het Centrum voor Cliëntervaringen bijdragen.
Co-creatie: samen, leren, gelijkheid en wederkerigheid

Het CvC is een onafhankelijk platform dat een wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan van mensen in kwetsbare situaties door middel van participatief onderzoek
Copyright © 2019 Centrum voor Cliëntervaringen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp