Copy
View this email in your browser
Onze nieuwsbrief van het Centrum voor Cliëntervaringen (CvC). Via deze weg houden we elkaar als partners en overige geïnteresseerden graag op de hoogte van ontwikkelingen, samenkomsten en inzichten. Ook nieuws delen of een vraag posten? Laat het weten.

WerkPlaats Ervaringskennis: Bijstand

In 2018 werkten we in de WerkPlaats Ervaringskennis 
aan creatieve vormen van ervaringskennis. Dit jaar stond in het thema van kennis over het leven in de bijstand, omgaan met klantmanagers van WPI, stigma en zelfstigma, participatieplaatsen en perspectief. Beleef ervaringskennis via tekst, beeld en filmpjes....


Nieuw boek over
Participatief Actieonderzoek
in Zorg en Welzijn

van voorlopers op dit gebied:
Tineke Abma en internationale collega's.
De launch was op een international meeting van AR+ Transformation (internationaal netwerk van actieonderzoekers) en in juni bij ICPHR (international netwerk participatief onderzoek)

 
Assistive Technology in de zorg:
User-led onderzoek
Assistive technology helpt mensen om eigen regie te behouden en te kunnen participeren. Zo ook Ruud, ervaringsdeskundige en partner van het eerste uur van het CvC. Ruud heeft MS en kan zonder Assistive Technology niet zelfstandig functioneren omdat hij zijn handen niet kan gebruiken. Hij had de wens om zijn eigen kennis op het gebied van Assistive Technology te delen, en in een actieonderzoek aan te slag te gaan met barrières van procedures van aanvraag van Assistive Technology en de kennislacune bij zorgprofessionals op dit vlak. Meer lezen... 

We zoeken nog klankbordgroepleden voor dit onderzoek. Interesse? 

Trainingen 

De School for Participation, partner van het CvC, verzorgt diverse trainingen over participatief actieonderzoek dit jaar: Creatieve Participatief Actieonderzoek training (2,3 en4 juli 2019 - nog enkele plekken beschikbaar!) en Participatie in onderzoek (oktober 2019). 
SAVE THE DATE: 
OPEN SPACE SESSIE
Op 9 juli komen we als partners weer bij elkaar. Ervaringen uitwisselen, reflectie en samen zijn met gelijkgestemden. Het concept is 'open space': iedereen kan zijn eigen thema of vraag inbrengen en bediscussiëren met een gemêleerd gezelschap van partners (ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, onderzoekers, bestuurders, onderwijs, studenten en meer....) bespreken. Kom je ook? Meld je hier aan. Lees meer....
Een kijkje in de spiegel: patiënten en zorgverleners in gesprek 
Van ZZ naar GG. Dat is wat diverse gezondheidscentra in A'dam bezighoudt. Maar merken patiënten dat de huisarts een ander gesprek met hen voert. En hoe vinden ze dat? Het CvC deed twee gezondheidscentra spiegelgesprekken om dit te achterhalen. Meer lezen....
Hoe kunnen mantelzorgers hun last verminderen?
Tineke Abma werd door Radio 1 geïnterviewd over de zorgen van de mantelzorger. Hierin baseerde ze haar verhaal o.a. op de rapportage van het Centrum voor Clientervaringen over de ervaringen van mantelzorgers in de wijkzorg.  
Naluisteren kan hier, incl. de rapportages over mantelzorg
Betrokkenheid
onderwijs en studenten bij CvC  
Diverse lectoraten zijn vanaf 2019 officieel partner van het CvC: lectoraat Ggz & Samenleving (Hogeschool Windesheim), lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning en lectoraat Ergotherapie (Hogeschool van Amsterdam). 
Het cliëntenperspectief invliegen in crisisaanpak Ggz?
Clientenbelang Amsterdam maakt sinds kort deel uit van het team van de Vliegende Brigade +. Werkt u aan een "aanpak verward (onbegrepen) gedrag" en kunt u hulp gebruiken om het perspectief van de cliënt goed in te bedden? Schakel dan met behulp van een subsidievoucher een expert van ons in, bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige co-onderzoeker?
Contact gaat via Pauline Willems.

Officiële partners van het CvC

Soms 80 keer per jaar naar de huisarts?  

Een huisartsenpraktijk in Almere (Medi-mere) is samen met partner Elaa een traject ingegaan om de dienstverlening voor patiënten die veelvuldig de huisarts bezoeken (soms tot 80 keer per jaar) te verbeteren. Hoe ervaren patiënten hun "positieve gezondheid", het contact met de zorgverleners en hun drijfveren voor contact met de huisarts? Meer weten....
Crisis voorkomen: een belletje...?! Op de conferentie Hoezo herstel? op 7 februari 2019 deelden we samen met partner Elaa de onderzoeksresultaten van het onderzoek 'Waarom willen mensen vrijwillig opgenomen worden?' Dit was de vraag van de EPA Taskforce. In twee workshops gingen professionals samen met cliënten en ervaringsdeskundigen in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek en de piramide van behoeften voor vrijwillige opname. Een uitspraak van een psychiater: "Ik had geen idee dat een Sensoor, of een belletje elke dag zo'n impact kan hebben om een crisis te voorkomen." Lees meer... 

 

Het Centrum krijgt regelmatig vragen om trainingen of workshops te verzorgen voor diverse groepen over ervaringsdeskundigheid, participatie of participatief onderzoek. Diverse workshops komende maanden:
Open-source kennis
Er zijn weer nieuwe publicaties op onze site, zoals de rapportage over LifeWise: Helpend kompas voor de professional (Goede zorg voor mensen met LVB+) en rapportage Gewoon Bijzonder (nieuwe vormen van zeggenschap voor en door mensen met NAH). Daarnaast de factsheet over Jongerenparticipatie (wederom populair door trainingen Jongerenparticipatie voor onderzoekers en jongeren door Christine Dedding.
Aanpak Eenzaamheid op een duurzame manier?
Inspiratie uit Down Under

Mensen, zeker ouderen, ervaren zoveel isolement en eenzaamheid. Dit verhaal uit Australië laat zien hoeveel wil er is onder mensen om te geven, zich in te zetten voor een ander en hoe dat kan bijdragen aan gevoel van zingeving en belonging. En dan is het ook nog eens voorbeeld van duurzaam hergebruik van ruimte en materialen. Meer weten...

Droomscenario
LVB in de wijk

Deze maand startte we met een evaluatieonderzoek naar de nieuwe aanpak van de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking. In 2015 en 2017 deden we ook onderzoek hiernaar, dus hiermee volgen we de ontwikkelingen op de voet vanuit clientenperspectief. Lees meer... 

Clientenbelang Amsterdam 10 jaar
Op 23 mei organiseert Clientenbelang Amsterdam een symposium, waarin ze hun 10-jarig bestaan vieren. Tijdens het middagprogramma is er aandacht voor 2 onderwerpen: ‘Armoede’ en ‘Van 18- naar 18+’, die ook ons aan het hart gaan.
Participatie in onderzoek
bij Hogeschool

Participatie in gezondheidszorg binnen praktijkgericht onderzoek bij de HvA? Pauline Willems tracht participatie van ervaringsdeskundigen een structurele plek te geven in de onderzoeken binnen SPRONG.
Samenzeggenschap
Samen met Amstelring werken we op twee locaties (de Makroon en de Rietvinck) aan het project ‘Samenzeggenschap’. Met de PARTNER-benadering als kompas en inspiratie experimenteren de twee huizen met verschillende werkwijzen om bewoners, hun familie en naasten en medewerkers met elkaar in gesprek te laten gaan, perspectieven uit te wisselen en in partnerschap samen tot oplossingen te komen. Op deze manier werken zij aan meer betekenisvolle zeggenschap en participatie voor bewoners, familie, naasten en medewerkers.


Tezamen met natuurlijk een groep ervaringsdeskundigen en onderzoekers die aan het Centrum voor Cliëntervaringen bijdragen.
Co-creatie: samen, leren, gelijkheid en wederkerigheid

Het CvC is een onafhankelijk platform dat een wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan van mensen in kwetsbare situaties door middel van participatief onderzoek
Copyright © 2019 Centrum voor Cliëntervaringen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp