Copy

foto hierboven: de Strontrace in Friesland, die op 21 oktober in Workum wordt bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

Immaterieel Erfgoed op tournee

Velen van u zullen de afgelopen tijd uitnodigingen hebben ontvangen voor bijeenkomsten van het Kenniscentrum. En de kans is groot dat u op korte termijn nog weer uitnodigingen voor nieuwe bijeenkomsten ontvangt. Van 15 september tot 24 november trekt de karavaan van het Kenniscentrum door het land: Arnhem, Rotterdam, Velp, Zierikzee, Haarlem, Lelystad, Noardburgum, Workum, Deventer en Culemborg. En velen van u zijn er bij op IE-dagen, provinciale informatiedagen, symposia en festiviteiten ter gelegenheid van een bijschrijving in de Inventaris. Twee bijeenkomsten  worden in deze Nieuwsbrief uitgelicht: de presentatie van de eerste twee AmbachtenLabs op 26 oktober in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en de presentatie van de Kennisagenda 2017-2020 op 9 november in de Gelderlandfabriek in Culemborg. U bent van harte welkom bij een van deze bijeenkomsten.

We gaan ook ‘op tournee’ buiten de landsgrenzen. Begin november is het Kenniscentrum aanwezig bij een trainingsweek in Suriname met als thema ‘Strengthening the Capacities of Suriname and Dutch Caribbean Islands to implement the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage’. Het Kenniscentrum voerde eerder dit jaar op verzoek van het ministerie van OCW een verkenning uit naar de stand van zaken bij de implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag in het Nederlands Caribisch gebied. Tijdens de trainingsweek in november zullen er ook voorbereidingen worden getroffen voor een versterking van de samenwerking in het Nederlands Caribisch gebied vanaf voorjaar 2019, als minister Ingrid van Engelshoven een bezoek brengt. Ook is het Kenniscentrum vertegenwoordigd in de Nederlandse delegatie voor de vergadering van het Intergouvernementeel Comité van het 2003 UNESCO Verdrag, eind november in Mauritius. In een volgende Nieuwsbrief hopen we u verslag uit te brengen van deze ‘buitenlandse tournee’.

Leo Adriaanse

Agenda Kenniscentrum in het kort 

11 oktober | Symposium Dynamisch Erfgoed | Bataviawerf, Lelystad 
20 oktober | Dag van het Immaterieel Erfgoed Fryslân | Noardburgum
26 oktober | Presentatie AmbachtenLabs | Nederlands Openluchtmuseum 
9 november | Presentatie Kennisagenda | Gelderlandfabriek Culemborg 
24 november | Provinciale IE-dag Overijssel | Deventer 

Meer weten en opgeven? Bekijk onze
website.
 

Presentatie Kennisagenda 2017-2020
 
Op vrijdag 9 november 2018 presenteert het Kenniscentrum de 'Kennisagenda 2017-2020’! Deze vijf onderzoekslijnen vormen samen deze Kennisagenda:
 
1. Controversieel Immaterieel Erfgoed
2. Immaterieel Erfgoed & Superdiversiteit
3. Immaterieel Erfgoed & Jongerenculturen
4. Immaterieel & Materieel Erfgoed
5. Immaterieel Erfgoed & Toerisme
 
Bent u geïnteresseerd in de onderzoeksplannen en wilt u deelnemen aan de dag? Via deze link vindt u het programma en kunt u zich aanmelden!

Provinciale IE-Dagen

Op maandag 24 september vond de eerste provinciale IE-Dag plaats in Zeeland. Het Kenniscentrum gaat de komende jaren door het hele land dergelijke dagen organiseren. Wij zoeken voor de invulling van de dagen steeds samenwerking met partners uit de verschillende provincies. De Zeeuwse dag in Zierikzee bestond uit een plenair gedeelte en een serie deelsessies rondom de thema’s: immaterieel erfgoed & toerisme, ambachten, immaterieel erfgoed & jongeren en immaterieel erfgoed & musea. Het verslag van de dag is te lezen op de webste van SCEZ.

Op zaterdag 20 oktober vindt de tweede provinciale IE-Dag in Noardburgum in Friesland plaats. Aanmelden kan nog! Het programma is
hier te vinden.

De laatste provinciale IE-Dag van dit jaar organiseren wij op 24 november in Deventer, Overijssel. Tijdens deze dag worden de resultaten gepresenteerd van de tweejarige samenwerking tussen het Kenniscentrum en de Provincie Overijssel. Het definitieve programma volgt spoedig.

AmbachtenLab presenteert 

Begin september zijn de eerste twee AmbachtenLabs van start gegaan: Stoelenmatten en Papierscheppen. Voor een periode van bijna acht weken zijn deze ambachtslieden de uitdaging aangegaan om met vormgevers en een kunstenaar aan het werk te gaan. Beeldmateriaal van beide Labs is te zien op onze website

De resultaten van beide Labs worden vanaf vrijdag 26 oktober tentoongesteld in het Entreegebouw van het Nederlands Openluchtmuseum. Bent u geïnteresseerd in het resultaat? U kunt zich opgeven voor de presentatie via deze link. Naast een presentatie organiseren we ook een Zoek&Vind-actie, waarbij u zelf contact kunt leggen met kunstenaars, vormgevers of ambachtslieden. 

Borgen in samenhang

Op 7 september organiseerde het kenniscentrum in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Erfgoedvereniging Heemschut een expertmeeting over het in samenhang borgen van materieel en immaterieel erfgoed. De dag werd door 22 experts bijgewoond, afkomstig uit de werelden van erfgoed, cultuur en wetenschap. Vanuit de praktijk heeft het Kenniscentrum regelmatig te maken met uitdagingen die samenhangen met de plek waar het immaterieel erfgoed gepraktiseerd wordt. Veel vormen van immaterieel erfgoed spelen zich immers af in een specifieke ruimtelijke omgeving of in een specifiek gebouw, denk bijvoorbeeld aan het molenaarsambacht. Hoe kan erfgoed integraal benaderd worden en hoe kan bij het borgen rekening worden gehouden met beide vormen van erfgoed, immaterieel en materieel? Lees hier verder.
Copyright © 2018 Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, All rights reserved.