Copy

April 2019 

Immaterieel Erfgoed is een werkwoord

Onder deze titel kwamen afgelopen zaterdag zo’n 110 afgevaardigden van het immaterieel erfgoed in Nederland, afkomstig van Groningen tot aan Maastricht, bijeen in Amersfoort. En gewerkt werd er! Aan verbreding, verdieping en verbinding van immaterieel erfgoed, de missie die het Kenniscentrum zichzelf en de participerende erfgoedorganisaties heeft meegegeven voor de periode 2017-2020. Maar ook aan versterking en verandering. In de ronde die ik maakte langs de verschillende workshops was dat hoorbaar en vaak ook mooi zichtbaar.

Die vijf V’s werpen hun vruchten af. Immaterieel Erfgoed gaat een steeds prominentere plek innemen in veel gemeentelijke erfgoednota’s. Het telt mee in de aankomende Omgevingswet (vanaf 2021), waarover we afgelopen zaterdag werden bijgepraat. De Raad voor Cultuur adviseert de minister in zijn afgelopen week verschenen rapport ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ om de verbinding van immaterieel erfgoed met andere culturele en maatschappelijke domeinen nog te versterken in de volgende cultuurbeleidsperiode 2021-2024, vooral ook regionaal. Daar gaan we aan werken!

Immaterieel Erfgoed is levend, dynamisch erfgoed. Soms roept het discussie op, al dan niet aangewakkerd in de media. Dat horen en zien we deze dagen weer rondom de paasvuren, die door de aanhoudende droogte op een groot aantal plaatsen niet kunnen doorgaan. Vanuit het Kenniscentrum willen we komende maanden landelijk een bewustwordingscampagne starten om meer bekendheid te geven aan waar het bij immaterieel erfgoed om gaat. Daarin zullen we aangeven dat erfgoedgemeenschappen altijd trachten immaterieel erfgoed met zijn tijd mee te laten gaan. Want immaterieel erfgoed is niet statisch; het is en blijft een werkwoord.

Leo Adriaanse

IE-dag
 
Afgelopen zaterdag organiseerde het Kenniscentrum een inspiratiedag voor erfgoedgemeenschappen, de IE-dag! Er stonden heel wat workshops en lezingen op het programma, waaronder een sessie over immaterieel erfgoed en de nieuwe omgevingswet en een workshop ‘Mondelinge Geschiedenis’. Ook onze eigen collega Maaike van Dam verzorgde een workshop, namelijk: ‘Persbericht in het Spotlicht’. Verder lezen...
Nieuwe Regeling Immaterieel Erfgoed bij Fonds voor Cultuurparticipatie

De minister van OCW gaf in de cultuurbrieven van 2018 aan immaterieel erfgoed van belang te vinden en extra te willen ondersteunen. Hiervoor lanceerde het Fonds voor Cultuurparticipatie op 1 april jl. de nieuwe Regeling Immaterieel Erfgoed 2019–2020.
Het Fonds stimuleert het borgen van immaterieel erfgoed door het ondersteunen van projecten die gericht zijn op eigentijdse vormen van beoefening van immaterieel erfgoed, om het op deze wijze toekomst te kunnen geven.
FARO - Conflict en meerstemmigheid
Deze bijeenkomst (op 1 april jongstleden) stond in het teken van conflict en meerstemmigheid in relatie tot controversieel (en/of beladen) erfgoed. De vraag hoe erfgoedinstellingen hiermee kunnen omgaan stond centraal. Voor wie is het erfgoed controversieel en welke rol heeft een erfgoedinstelling in een ‘conflict’ rond erfgoed? Hoe meerstemmig kunnen en willen we zijn? Lees verder...
Immaterieel Erfgoed, Musea en Cultuurbeleid

Op 7 en 8 mei zal de laatste IMP-conferentie plaatsvinden in Mechelen! Tijdens deze conferentie en expert meeting staat het thema ‘Immaterieel Erfgoed, Musea en Cultuurbeleid’ centraal. Vanuit Nederland is Sarah Knijff van het ministerie van OCW aanwezig om het nationale beleid op dit gebied toe te lichten. Daarnaast worden er ook weer Nederlandse musea uit Den Haag, Joure en Rotterdam vertegenwoordigd die hun ervaringen met immaterieel erfgoed en cultuurbeleid zullen delen. Lees verder...
Studiedag Immaterieel Erfgoed in Zuid-Holland
Op vrijdag 28 juni organiseert het Kenniscentrum samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland een dag in Schoonhoven voor immaterieel erfgoedgemeenschappen, musea, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden. De dag start plenair met een aantal informatieve en interactieve sessies, concrete voorbeelden van Zuid-Hollands immaterieel erfgoed en goede samenwerkingsverbanden.
In de middag zijn er actieve sessies over kansen die immaterieel erfgoed biedt voor musea en toerisme en de rol die immaterieel erfgoed kan spelen in de omgevingsvisie van gemeenten, die als gevolg van de nieuwe omgevingswet worden ontwikkeld.

Nieuwe gezichten bij het Kenniscentrum

In de afgelopen maanden zijn er wat wisselingen van de wacht geweest bij het Kenniscentrum. We namen afscheid van Iris Wissenburg (office manager) en Marieke Helsen (wetenschappelijk medewerker) en verwelkomden Dyonna Benett (adviseur Erfgoedzorg), Lisanne Verbeek (office manager), Mark Schep (wetenschappelijk medewerker) en Jet Bakels (wetenschappelijk medewerker). Hun bereikbaarheidsgegevens (en die van de andere medewerkers) vind je hier.

Copyright © 2019 Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, All rights reserved.


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland · Hoeferlaan 4 · Arnhem, Gld 6816SG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp