Copy
NEWSLETTER ČESKÉ ŽENSKÉ LOBBY
Jarní zprávy z ČŽL
INFORMACE Z ČŽL
Po několika měsících to vypadá, že se diskuse kolem navýšení rodičovského příspěvku uzavře. Spor (mezi ČSSD a ANO) spočíval v tom, jestli se navýšení z 220 tisíc na 300 tisíc bude týkat všech rodičů, nebo jen těch, kterým se děti narodí od ledna 2020. Nakonec se koaliční partneři dohodli na návrhu, podle kterého budou mít nárok na navýšení rodičovského příspěvku rodiče, kteří ho budou aktivně čerpat v lednu 2020 a jejichž dítě nebude starší 4 let. Ředitelka ČŽL, Hana Stelzerová, se k tomuto tématu vyjádřila v dubnu na ČR Plus (21:06 hod) a přimluvila se za navýšení pro všechny rodiče: „Každá rodina, která má malé děti, ví, jak náročné finanční zatížení to je, proto se domníváme, že by bylo férové, aby rodičovský příspěvek dostaly všechny rodiny, které mají malé děti.“
ČŽL o rodičovském příspěvku
Spolu s Amnesty International se ČŽL 18. března 2019 účastnila happeningu za okamžité propuštění Nasrín Sotudíové. Íránská právnička zasazující se o zrušení trestu smrti v Íránu a bojovnice za ženská práva, byla odsouzena k 33letému trestu ve vězení a 148 ranám bičem. Trest byl Sotudíové udělen za její právnickou činnost v oblasti práv žen a za snahu o změnu zákona proti povinnému zahalování. Pokud jste tak ještě neučinili, stále můžete podepsat online petici za propuštění Nasrín Sotudíové. Více info o happeningu.
 
Podpis online petice

Dne 7. března 2019 ČŽL společně s Velvyslanectvím Francie v ČR uspořádali při příležitosti MDŽ slavnostní recepci. Setkání se v Buquoyském paláci konalo již po šesté a byly na něj pozvány zástupkyně všech našich členských organizací. Předsedkyně ČŽL, Eliška Kodyšová, vzpomenula výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka a jeho progresivní postoje k ženám a feminismu. Zdůraznila nutnost upozorňovat na ty nejohroženější skupiny žen ve společnosti, mezi které patří ženy bez domova, sólo matky, seniorky, migrantky, ženy v prostituci. 
 
Projev předsedkyně ČŽL
V únoru 2019 byla zahájena činnost vůbec prvního Centra porodní asistence v Česku v Nemocnici Na Bulovce. V Centru porodní asistence je v současnosti zapojeno sedm porodních asistentek, jejich tým se bude dále rozšiřovat. Ivana Antalová, lobbistka za systémovou změnu v porodnictví z ČŽL, hovořila o pozitivních změnách v porodnictví na programu Odpolední plus na ČRo. 
 
ČŽL k Centru porodní asistence
ČŽL má své místo v Odborné komisi pro důchodovou reformu při MPSV pod záštitou ministryně Jany Maláčové. Zastupuje nás v ní předsedkyně ČŽL Eliška Kodyšová, která tak může upozorňovat na nerovnost mezi muži a ženami v penzích. Ženy ve věkové skupině nad 65 let jsou dvakrát více (14,7%) ohroženy chudobou než muži (7%). [Zdroj]
INFORMACE Z OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

ČŽL vítá, že se Odbor rovnosti žen a mužů nebude přesouvat z Úřadu vlády na MPSV, jak zaznívalo z různých mediálních zdrojů. Agenda rovnosti žen a mužů je ze své podstaty průřezová a dotýká se politik všech resortů. Je proto logické, že na plnění těchto úkolů dohlíží Úřad vlády. Podle dostupných informací jmenováním nové zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové toto riziko již nehrozí, a Odbor zůstane na Úřadu vlády.

TZ ČŽL k přesunu agendy rovnosti žen a mužů
Předsedkyně ČŽL, Eliška Kodyšová, se v březnu 2019 zúčastnila semináře Evropské komise v Bruselu. Seminář byl věnován připomínkám a komentářům na téma genderové rovnosti a péče o děti. Na konferenci byla pozvána díky spolupráci s Evropskou ženskou lobby a mohla tak reflektovat a konzultovat probíraná témata pro každoročně vydávaný Country report České republiky. 
Pirátská strana připravuje návrh k regulování prostituce. V odkazu níže najdete stanovisko ČŽL k prostituci a obchodu se ženami. ČŽL má za to, že prostituce není pro většinu žen skutečně svobodným rozhodnutím, ale jsou k ní donuceny složitou životní situací či diskriminací (chudobou, sociálním vyloučením, závislostí, nízkou kvalifikací a vzděláním, sólo rodičovstvím apod.). ČŽL považuje tyto skupiny žen za zvláště zranitelné, a proto podporujeme pouze ta opatření, která posílí práva a bezpečí osob poskytujících prostituci. 
Stanovisko ČŽL k prostituci

Na konci března se pod záštitou poslance Jakuba Jandy (ODS) uskutečnila diskuze v Poslanecké sněmovně s názvem Gender a financování v ČR. Seminář byl věnován otázkám: co je to gender a jaká je jeho úloha ve společnosti? Je téma feminismu v dnešní době důležité? Mají být placeny ze státního rozpočtu genderové neziskové organizace? Report z diskuze si můžete přečíst v článku Tomáše Pavlase.

V americkém státě Alabama začne za půl roku platit téměř úplný zákaz interrupcí. Ty nebudou možné ani v případě, kdy ženy byly znásilněny nebo na nich člen rodiny spáchal incest. Tendence zpřísňovat zákony o umělém přerušení těhotenství jdou napříč celými Spojenými státy a Amerika se tak postupně přibližuje k plošnému zákazu interrupcí. Naše ředitelka, Hana Stelzerová, byla v pořadu Názory bez cenzury hájit právo žen rozhodovat o svém těle.
ČŽL k zákazu interrupcí
Copyright © 2019 Česká ženská lobby, All rights reserved.
Email vám posíláme, protože jste projevili zájem o informace z České ženské lobby.

Naše adresa:
Česká ženská lobby
V Luhu 715/6
Praha 140 00
Czech Republic
Add us to your address book

Odhlásit z odběru


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká ženská lobby · V Luhu 715/6 · Praha 140 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp