Copy
Fyzické a nebo sexuální násilí zažilo 32 % Češek.
Nebezpečné pronásledování během svého života zažilo v ČR 9 % žen. 
Sexuální obtěžování zažilo 51 % českých žen starších patnácti let (Agentura FRA, 2012). 

ZAJISTĚME ŽENÁM A DÍVKÁM BEZPEČÍ. PODPOŘME ÚMLUVU PROTI NÁSILÍ, TZV. ISTANBULSKOU ÚMLUVU

Na Lenku začal manžel krátce po svatbě žárlit. Kontroloval její mobilní telefon. Když šla s přáteli ven, dělal scény. Manželovo chování se postupně zhoršovalo.
V práci musela mít Lenka zapnutý telefon, aby mohl manžel poslouchat, co říká. Po narození dítěte zůstala Lenka doma na rodičovské dovolené. Všechny finance spravoval manžel, který jí nakonec zakázal vycházet z domu. Po čase manžel přešel od psychického týrání k fyzickému napadání. Lenka byla bez prostředků, bála se o syna, doufala, že se vše vrátí do stavu před svatbou. „Nevěděla jsem, co dělat, kde hledat pomoc. Styděla jsem se a cítila se slabá a neschopná. Měla jsem pocit, že je to celé má vina. Trvalo to tři roky, než jsem našla odvahu odejít,” popisovala Lenka, co zažívala.
Co by se odehrálo jinak, kdyby byla v platnosti Istanbulská úmluva?
  • Manžel by se možná vůbec nezačal dopouštět násilí. Ve škole by prošel preventivním programem, který by ho naučil respektu k druhým i zvládání násilí.
  • Lenka by díky preventivním programům včas zaznamenala násilné sklony manžela. Buď by od něho odešla, nebo by společně vyhledali odbornou pomoc. Díky ní by se manžel naučil zvládat agresi.
  • Lenka by měla dost informací o podpůrných službách. Vyhledala by je proto mnohem dřív. Získala by dostupné bydlení a kvalitní psychologickou i právní pomoc. Úspěšně a bez zbytečných traumat by prošla soudním řízením a její manžel by byl odsouzen za násilí, kterého se na ní dopustil.

POMŮŽETE NÁM ZASTAVIT NÁSILÍ?

ANO, PODEPÍŠU PETICI

Co je to Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, tzv. Istanbulská úmluva?

 

Dokument, který komplexně řeší násilí na ženách. Klade důraz na prevenci i dostupnou pomoc obětem. Státy zavazuje k tomu, aby boj proti násilí na ženách braly vážně a poskytovaly dostupnou pomoc. Zároveň je zavazuje k podpoře organizací, které se takové pomoci dlouhodobě věnují. Zahrnuje boj proti všem druhům násilí včetně sexuálního obtěžování, nuceným sterilizacím či potratům, mrzačení ženských pohlavních orgánů i vynuceným sňatkům.


Úmluvu do nynějška ratifikovalo 31 států Rady Evropy. Česká republika mezi ně stále nepatří. Přesvědčme naše politiky, aby na podzim hlasovali pro schválení úmluvy! Více.

CHCETE UDĚLAT JEŠTĚ VÍC? PODEPIŠTE DOPIS POSLANCŮM A POSLANKYNÍM JMÉNEM VAŠÍ ORGANIZACE

PODPOŘIT ZA ORGANIZACI
Copyright © 2018 Česká ženská lobby, All rights reserved.


Odhlásit z odběru

Email Marketing Powered by Mailchimp