Copy
NEWSLETTER ČESKÉ ŽENSKÉ LOBBY
Zprávy z ČŽL a z oblasti rovnosti žen a mužů v ČR
Česká ženská lobby, síť organizací hájící práva žen v ČR, si Vás dovoluje informovat o několika novinkách z ČŽL a z oblasti rovnosti žen a mužů v ČR.
AKCE A POZVÁNKY ČŽL
Na pondělí 25. listopadu 2019 připadá Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách. V rámci tohoto významného dne pořádáme konferenci "Společně bez násilí" na téma prevence a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Konference je určena pro sociální pracovníky a pracovnice, pro pracovníky a pracovnice veřejné správy, sociálně zaměřených neziskových organizací a všem, kdo se zajímají o téma domácího násilí a násilí na ženách. Konference se uskuteční pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a Magistrátu hl. města Prahy
Více o konferenci
Registrace na konferenci
V pondělí 24. 6. 2019 jsme pořádali feministickou diskuzní snídani pro novinářky a novináře. Cílem snídaně bylo vytvoření diskuzního prostoru, v němž by bylo možné komunikovat některá feministická současná témata. Akci jsme koncipovali jako debaty u kulatých stolů, kde každý kulatý stůl měl své téma a expertky na danou problematiku. Témata se vztahovala k expertíze České ženské lobby a jejích organizací: jednalo se o reprodukční práva, ekonomické postavení žen a o násilí na ženách. Na akci dorazila zhruba desítka novinářů a novinářek. Po debatách u kulatých stolů byl prostor pro neformální diskuze.
Více o feministické snídani


V rámci srpnového plzeňského festivalu Živá ulice jsme uspořádali promítání filmu Špína. Film režisérky Terezy Nvotové ukazuje komplikovanou problematiku sexuálního zneužívání. Po filmu jsme besedovali s Kamilem Filou na téma sexuálního násilí a sexismu ve filmech a seriálech.
Více o Živé ulici
INFORMACE Z OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) zveřejnil Index rovnosti žen a mužů 2019. Z výsledků vyplynulo, že Česko je v oblasti rovných příležitostí a podmínek pro ženy a muže pod průměrem EU. Z 28 členských států EU jsme na 21. místě. Předsedkyně ČŽL Eliška Kodyšová spolu s Radanem Šafaříkem z Úřadu vlády a se zmocněnkyní vlády pro lidská práva Helenou Válkovou diskutovali s novináři a novinářkami o tématech rovnosti žen a mužů a jak se Česku v této oblasti daří v porovnání s ostatními zeměmi EU.

Více o indexu

Benátská komise, poradní orgán Rady Evropy pro otázky ústavního práva, zveřejnila posudek týkající se Úmluvy proti násilí na ženách, tzv. Istanbulské úmluvy. Dospěla k závěrům, že úmluva mimo jiné nezavádí „genderovou ideologii“ ani nijak nezasahuje do rodinného práva. Argumenty odpůrců úmluvy jsou tedy neopodstatněné. Benátská komise svůj posudek publikovala v návaznosti na žádost Arménie o posouzení souladu úmluvy s arménskou ústavou. Věříme, že tento odborný posudek Benátské komise bude dalším krokem k úspěšné ratifikaci této důležité úmluvy v ČR.

Více o posudku
Česká ženská lobby vítá a podporuje zásadní úpravy antidiskriminačního zákona a vyzývá k připojení petičního podpisu. Považujeme za společensky zásadní, aby do diskriminačních sporů mohly vstupovat i ty osoby, které mají z povahy svého znevýhodnění ztížený přístup k vymáhání svého práva. Stejně tak vnímáme institut veřejné žaloby jako nutný nástroj pomoci znevýhodněným skupinám, jež jsou ve společnosti z různých důvodů systematicky diskriminovány. Věříme, že novela zákona může přinést významné změny i pro ty, kteří se potýkají s diskriminací na základě genderu či sexuální orientace, a že nás úprava přiblíží ke spravedlivější společnosti.
Petice za novelu antidiskriminačního zákona
Vyjádření ČŽL
Evropská ženská lobby vydala zprávu o stavu práv žen ve střední a východní Evropě. Zpráva, nazvaná Time for women´s rights, time for a united feminist Europe (Čas na ženská práva, čas na sjednocenou feministickou Evropu) se věnuje specifickým otázkám ženských práv v regionech střední a východní Evropy. Tyto regiony jsou historicky spojeny mimo jiné nedostatečnou podporou agendy genderové rovnosti a práv žen a malým prostorem k transformaci společnosti v těchto tématech. Řešení této situace jsou v reportu navrženy ženami, které mají letité zkušenosti s rozvíjením myšlení i praxe, vedoucí ke spravedlivější a rovnější společnosti. V publikaci je analyzována feministická perspektiva také z českých pozic, kterou zpracovala Jana Smiggels Kavková, bývalá předsedkyně ČŽL. 
Více o publikaci
S Hnutím za aktivní mateřství a Unií porodních asistentek - UNIPA jsme vydali společnou tiskovou zprávu ke stavu porodnictví u nás. Zpráva je výzvou k zavedení směrnice Světové zdravotnické organizace do praxe českého porodnictví. „Rostoucí možnosti, jak vyvolat, urychlit, ukončit, regulovat nebo sledovat fyziologický proces porodu vedou také ke zvyšující se medikaci porodního procesu. Tento přístup ovšem může podkopávat vlastní schopnost ženy porodit a negativně ovlivnit její vnímání toho, co za normálních okolností může být život pozitivně měnící zkušeností."
TZ porodnictví
Ženská práva jsou lidská práva. Již po osmé jsme 19. června oslavili Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. Jeho smyslem je mimo jiné poukázat na to, že ačkoli se nerovnosti mezi muži a ženami v řadě oblastí výrazně snižují, stále existuje mnoho úrovní, na nichž jsou ať už ženy, tak muži systematicky znevýhodňováni. Mezinárodní den rovnosti žen a mužů slavíme proto, abychom si připomínali stále nedokončenou a dlouhou cestu ženské emancipace, cestu ke společnosti, kde bude rovnost mezi muži a ženami prioritou a jedním ze základů demokracie.
TZ České ženské lobby
Copyright © 2019 Česká ženská lobby, All rights reserved.
Email vám posíláme, protože jste projevili zájem o informace z České ženské lobby.

Naše adresa:
Česká ženská lobby
V Luhu 715/6
Praha 140 00
Czech Republic
Add us to your address book
Odhlásit z odběru


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Česká ženská lobby · V Luhu 715/6 · Praha 140 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp