Copy

Toetuste Teataja

20. detsember 2017
SISUKORD: Innove uus kodulehekülg; avatud taotlusvoorud hariduse ja tööelu valdkonnas; teavituste moodul e-toetuse keskkonnas; vahearuannete esitamisest; teade mittehankijatest toetuse saajatele; jõulutervitus.

Innove avas uue kodulehekülje


Detsembri alguses avanes Innove uus veebileht. Euroopa Liidu struktuuritoetuste info on leitav nüüdsest alajaotusest – Eurotoetused.

Eurotoetuste osast leiab vajaliku info nii see, kes soovib toetust taotleda (rubriik: Taotle toetust!) ning kogu projektide rakendajatele mõeldud teave on kogutud rubriiki Abiks toetuse saajale. Eraldi on alajaotused teavitamise, riigihangete nõustamise ning õigusaktide kohta. Samuti saab liituda Toetuste Teatajaga ning otseviide on ka struktuuritoetuste agentuuri kontaktidele.

Head tutvumist!

Taotle toetust!
Avatud taotlusvoorud hariduse valdkonnas

Haridus- ja Teadusministeeriumi suunal on hetkel avatud viis taotlusvooru, neist kaks on jooksvad voorud, kuhu saab taotlusi esitada kuni vabade vahendite lõppemiseni.

Taotlusvoor "Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” on avatud 7. veebruarini 2018. Taotlusi on oodatud esitama koolid ning juriidilised isikud. Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia õpitubasid, huviringe ning korraldada ettevõtlikkusega seotud kooliväliseid tegevusi. Sama tegevuse eelmises taotlusvoorus esitati Innovesse mitmeid uudseid ja huvitavaid projekte – näiteks käivitati õpilasfirmade inkubaator, viidi läbi õppelaagreid, kohtuti ettevõtjatega ning loodi lausa muusikal. Huvilised on oodatud infopäevadele 10. jaanuaril Tartusse ja 11. jaanuaril Tallinnasse. Loe täpsemalt

Taotlusvoor "Õpetajate täiendusõpe" on avatud 8. jaanuarini 2018. Taotlusi on oodatud esitama kõrgkoolid ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad täienduskoolituse standardi nõuetele. Kavandatavad projektid peavad olema teemadel „Kaasava hariduse rakendamine”, „Ohutus“ või „Tervis, rõhuasetusega vaimsele tervisele“. Loe täpsemalt

Taotlusvoor "Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused" on avatud 8. jaanuarini 2018. Toetust saavad taotleda Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Plaanitavad tegevused peavad olema seotud ainedidaktika või kutsestandardite valdkonnaga. Loe täpsemalt  
 
Taotlusvoor "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul" on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Toetust saab taotleda haridusasutuste keelealasteks koostöötegevusteks ning ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumiseks. Loe täpsemalt

Taotlusvoor "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused” on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Toetust on oodatud taotlema haridusasutused. Loe täpsemalt

2018. aasta alguses on avanemas veel haridusvaldkonna taotlusvoore, info avaldame ajakirjanduses ja lisame Innove koduleheküljele.

Taotle toetust!
Avatud taotlusvoorud tööelu valdkonnas

Hetkel on avatud tööle saamist toetavate teenuste voor ning jaanuaris on avanemas ka lapsehoiukohtade loomist võimaldav taotlusvoor.

Voorus „Töölesaamist toetavad teenused“ toetatakse projekte, mille raames viiakse läbi tegevusi mittetöötavate ja mitteõppivate 16–29-aastaste noorte ning pikka aega tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks.  Voor on avatud kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni. Loe täpsemalt

Voor „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” avaneb jaanuaris 2018. Toetust on oodatud taotlema kohalikud omavalitsused, eraõiguslikud juriidilised isikud ning valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused. Ühe uuendusena hakatakse toetama lisaks tavapäraste lapsehoiukohtadele ka eriilmeliste lapsehoiukohtade loomist, mis vastavad piirkonna perede tööajakorraldusele ja spetsiifilisematele vajadustele, näiteks hoiukohad erivajadustega lastele, ebastandardsetel aegadel töötavad hoiukohad ning tööandja juures asuvad või võõrkeelsed hoiukohad. Jaanuaris avaldatakse täpsem info Innove kodulehel. 

Teavituste tellimine e-toetuse keskkonnas

E-toetuse keskkonnas on nii toetuse taotlejatel kui ka toetuse saajatel võimalus tellida teavitusi erinevate projektiga seotud menetluste sammude kohta.

Teavitusi saavad tellida kõik, kes on projekti taotleja andmete lehel lisatud kontaktisikuks. Mitteaktiivsetele kontaktisikutele teavitusi ei saadeta ja nad ei saa ka teavitusi tellida. Kuidas teavitusi tellida ning seadistada, selle kohta leiate info siit.
Projektide vahearuannete esitamisest

Tuletame toetuse saajatele meelde, et jaanuaris saabuvad projektide vahearuannete esitamise tähtajad.

Täpsemad tingimused on sätestatud taotluse rahuldamise otsuses. Täiendavat infot leiate Innove kodulehelt alajaotusest - Abiks toetuse saajale.
Teade mittehankijatest toetuse saajatele

Rahandusministeerium on uuendanud juhendit mittehankijatele, kes soovivad kasutada riigihangete registrit.

Juhendit on uuendatud 01.09.2017 jõustunud riigihangete seaduse (RHS) ja riigihangete registri täienduste valguses ning hankija liigi „Toetuse saaja, kes ei ole hakija RHSi tähenduses“ puhul on hanketeatelt eemaldatud vaidlustuse/läbivaatamise organi plokk VI.4. see tähendab, et toetuse saajad ei pea enam märkima käsitsi hanketeatesse täiendavaid selgitusi selle kohta, et vaidlustust ei ole võimalik esitada VAKOle. Juhendi leiab siit.
Innove 2017. aasta jõulukaart

Innove struktuuritoetuse agentuur soovib kõigile kauneid pühi!

SA Innove
Aadress: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
E-R: 8.30 - 17.00
Telefon: 735 0500
E-post: info@innove.ee

Kui sa ei soovi enam Toetuste Teatajat saada, siis kirjuta: mari.annus@innove.ee
Uudiskirja varasemad numbrid ja lisainfo leiab siit.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sihtasutus Innove · Lõõtsa 4 · Tallinn 11415 · Estonia

Email Marketing Powered by Mailchimp